YPER YPRES BEZOEKT heden Zaterdag, morgen Electriciteit Wasch- Droogmachien VISITEZ aujourd hui Samedi, de- Machines a laver et a sécher a l'électricité. 35, Oude Houtmarkt Vieux Marchéau Bois, 35 Alle andere merken op aanvraag P1 Zondag, ofwel Maandag op de Radio en Electriciteit ten toonstelling onzen STAND van Sur demande ttes les autres marques main Dimanche ou Lund] a l'Exposition de Radio et Electricité notre STAND les 8 Vertegenwoordiger van alle goede Radio Merken Représentant de toutes les bonnes Marques de Radio met Amerikaansch materiaal vervaar digd. - Het Huis heeft altijd alle onder- deelen van WECO in magazijn. Allen geven de kleine en groote golf lengten van 200 tot 2100 meters. Als U een Radiotoestel koopt, eischt een dezer merken, dan hebt U van 's morgens tot einde van den dag alle inlichtingen en muziek. De favori van den radioliefhebber is Radio - Paris en Hilversum (Holland) op groote golf. w Laatste uitvinding. Het succes der tentoonstelling construit avec du materiel Américain, La maison possède toujours un stoch complet de pieces de rechange pour Weco, Tous ces appareils donnent les petite* et grandes ondes de 200 d 2100 metres Si vous achetez un appareil de Radio, exigez une des marques ci-dessus, vous obtiendrez alors du matin jusqu'au soir toutes les informations et la musique. Radio-Paris et Hilversum (Hollande), tous deux sur grandes ondes, sont les postes favoris des amateurs de Radio. 1 \r 'B' Dernière invention. Le succes de l'exposition RADIO - ELECTRICITEIT Walter BROUWERS - I II- 3P|

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 12