Jonckheere-Duthoy MINERVA 12 cv. INLANDSCh Herberg-Afspanning Schcon en welgelegen Handelhuis Auto FIAT 501 P E T R O L KSeine fïankondigingen BEENHOUWERIJ 8, Tempelslraat, Yper Bevrozen Vleesch Snoeien van Fruitboomen en alle Hofwerk 100 fr. de Récompense Verloren Gouden Oorring Vraagt plaats Demande place Jeune fille sérieuse Gevraagd Keukenmeid On dem. bonne servante Gevraagd deftige Meid Gevraagd voor Kortrijk Goed® Beleid Appartement k louer Te huren Gioot Handelshuis TE HUREN Over te nemen Over te nemen TE KOOP Groote nieuwe FRBRIEK Belangrijk Materieel Uit ter hand te koop Huis te koop Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Uit ter hand te koop Belle et grande Maison a vendre de la main a la main. TE KOOP Rijwiel te koop Zinken bad te koop A vendre d'occasion Phono en bon éfat - 350 fr. TE KOOP~: "PUROILp, A vendre Te koop A vendre CITROEN Te koop Tracteur Fordson TE KOOP Huishoudsters Depot 36, Watermolen, Yper PETIT BS AININOINCBS Versch Vleesch Bouilli 7 9 10 fr. de kilo Biefstuk l Rosbief 16 18 20 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo Henri Heugebaert STAD YPER OVER TE NEMEN Over te nemen of uit ter hand te hoop YPER, Neerstraat, Nr 4 Handelshuis 7 AUTOMOBIEL-OLIE Minerale Oliën en Vetten Roumeensche Naphte DE CO" As sctienzif t@r MAJIC De personen die het volledig adres van kleine aankondigingen vragen worden verzocht zegel coor antwoord bij hun brief te voegen. EERSTE KWALITEIT worden met zorg uitgevoerd door 10, Tempelstraat, YPER. .a la personne qui rapportera la couverture disparue hors de l'auto Oldsmobile, station nant ie 26 déccmbre dernier, devant la Salie Lapiere S'adr. 7, rue de la Gare, E/V. Terugbrengen tegen goede belooning ten bureele dezer. van den Maandag tot den Zaterdag, Werk vrouw, burgerskeuken kennende, kinderen beminnend. Adres bureel van 't blad. du Lundi au Samedi, Femme journée, connaissant cuisine bourgeoise, aimant les enfants. Adresse au bureau du journal. parlant frargais et flamand charche emploi. Prendre adresse au bureau du journal. goede getuigschriften vereischt. Dixmude- straat, g5, Yper. d'au moins 18 ans, sachant flam, et franqais, bons gages. S'adresser bur. dujourn. R. V. Adres bureel van 'tblad. minstens 20 jaar oud. Hoog loon. Over- leiestraat, 9. S'adresser 8, Rue Fiers, Ypres. gansch onder kelder, dienende voor allen han del, Dixmudestraat, nevens Café de Londres, met garage in de Janseniusstraat. Sleutel de Stuersstraat, 18. Twee schoor, e Kamers met water en W. C. Adres Henri Coulembier, Het Postje», Rijsselstraat, Yper. Hoofdagentschap van verzekering. Schrijven onder letter Z106 bureel van 't blad. Schoone, gerieflijke en welgelegen CAFÉ met feestzaal, in het centrum der stad Yper. Kleine overname. Voor alle kostelooze inlichtingen zich wen den Zakenkantoor CONTINENTAL achter St Maartenskerk, Yper. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en geritflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. dicht bij de statie met koer en hof en alle andere gerief. Zichtbaar den Dinsdag en Woensdag in den namiddag. Inlichtingen bureel dezer. Door ontbinding eener Maatschappij gezamenlijk of afzonderlijk aan al aanneembaar aanbod 1IN BETON hebbende gelijkvloers, 2 stagier, bureelen en y5o vkm. grond en koer, alsook een voor Chocoladefabriek en Confiserie Zich wenden tot de vereffenaars Leon Vandevoorde en Robert C.olaert, Yper. Yfer en omliggende Talrijke, goed- koope woningen, renteniers- en handels huizenbouwgronden hofsteden. Kostelooze inlichtingen in het Zakenkantoor «CONTINENTAL», achter St Maartens kerk, Yper. gelegen Rijsselstraat, 135, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alledrie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. bij R. De Rruyn, 27, Rruggesteenweg, Yper. Schoon en welgelegen hoek Boomgaardstraat en Kiekenmarkt. Onbewoond sedert 1 Januari ig32. Dagelijks zichtbaar. Sleutel en inlichtingen Kalf- vaart, 2, I/S. centre' ville Pdur renseignements s'adresser au bureau du journal. Toog met bierpomp, buffet met 3 spiegels, 4 tafels, een kachel. Café de Roubaix, 40, G. de Stuersstraat, Yper. half sleet met nog onlangs 4 nieuwe buiten- en binnenbanden, lantaarn en ijzeren stoeltje. Zich te wenden EIverdinghestraat,47, Yper. Adres ten bureele dezer. Adresse bureau du journal. Conduite inférieure FOR O Remorque op 2 wielen aschmachien, met of zonder dynamo bij Henri Coulembier, HET POSTJE Rijsselstraat, Yper. voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie DEPOT Merri llïïlllfS Dixmudesteenweg, 36 (Watermolen) - Y F» E R Tel. 446. WHtmmmÊmmimmKmts Conduite intérieure état neuf, essais a volonté binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. 9, Statiestraat, 9, YPER. Torpédo, 5 H.P., 3 places, en trés bon état. Adresse bureau du journal. voor industrieel gebruik, zeer goeden staat, voordeelige prijs. Garage Devos Dewan- ckel, Meenenpoort, Yper. Buitengewone goede occasie binnenstuur 5 pl. getakseerd 7 H-P. Te verkoopen uit oorzaak verandering grooter auto. Adres ten bureele. Wilt U besparingen doen, koopt den die zeeft zonder stoi In de Paternoster, 150, Rijselstraat, I/S. Te bekomen Speciale Amerikaansche Petrol voor Broeimachienen, gewaar borgd x8 kwaliteit, alsook Levet traanolie Creoline Carbolineum. Telefoon 446.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11