Isidore DEHAENE ZOONS C. Dumortier Pianos Muziek fcSKüVENSTERGLAS H. SCHMIDT-BAUDREZ -NIADSEN- In Het Waar Sayette Wijveken L. MONKERHEY-VAN NESTE -M IN DE PUPPEN tiitOtiTHANIïEL Ei\T COMMISSIE TEINTURERIE Oépöt Mme CORNILLIE, Modes - Moden, rus au Beurre - 25 - Boterstraat, YPER Jos. DE RYNCK-BATTHEU Vuylsteke Frères MEUBELEN" Marcel SO ET E-30 E RH AVE Matrassen Confection - Nouveautés Handel in INLANDSCH HOUT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief Spreekmachienen - Piaten Huis Maria DEVOS Kruideniersware», Koi'fies, Wifneu STOOM VERVERIJ Cyr. TA VENIER-V AN UXEM transports Giimageimis Meubelfabriek Stoomboomzagerij Rljsselstraat, 94 V R E R MEUBELS IN ALLE STIJLEN Inlandsche en Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 S. LA FONTEYNE Huis Aimé QRUWEZ WIO DEN-ARTIKELEN BN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordljsien gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen Dols du Nord Noordsch Kout MAISON HUIS YPRE Transport gratuit Kosteloos vervoer Witgoed Sargiên Gordijnen en gemaakte Stoors, ent. Y P E R Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, iinoleum, toile cirée. oud Huis Kindt Schmjl t 33, Statiestraat, ITJRJSti 29, Van den Peereboomplaats - WerkhuizenKorts Msersch, YPER Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN in Lood en Koper Kaderlijsten en Kunstprenten par loltures ou autos capitonnés o HOTEL CONTINENTAL Matrassenmakerij In het Schaap Manderijen Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein G^ool Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, en*- VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis OPVOLGER VAN 34, Boter straat, 34 WBP Verzorgd werk Spoedige bediening 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TPEa Chantlers Magazijnen TEL. 54 Qua! Kaai Groote keus van wolle, sayetten? handwerken en alletoebehoorten. 14, üfjsseisttraat, 14 DEPOT der stoomveirverij - nieuwwasscherij van Septfon- taines, Doornijk. Rouw in 34 uren. Duinkerkestraat, 43bi», POPERINGHE iPB UhS Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Blomme De BRUGES VAN BRUGGE Lavage neuf - Nettoyage sec Blanchissage k neul de Chemises, Cols, Manchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures Travail soigné Livraison rapide DROOG- NIEUWWASSCHERIJ Nieuwwasscherij van Hemden Cols Manchetten» Fijn zwart voor Rouw in 24 uren Verzorgd werk Spoedige bediening GROOTHANDEL Vanden Peereboomplaats, 31 31bis, YPER - Tel. 340 Merceriën - Bonneteriën - Lingeriën Over groote keus van WINTER ARTIKELEN tn allen aard Enkel In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkoopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTfCHT IN 1890 AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden GROOT Prijzen buiten alle concurrentie KLEIN 112-114, Rue de Bruges réi. 63 UX Msison réputée de longue date pour tes bont sains et son exactitude. Voor al uwe ^S^irassBrt, Draal- wendt u hij Statiestraat, YPER Ev. BAETE-TQNNON Statieplaats Place de la Station^ Lokaal K. H. M. Y. Local C. S. Y. E. C. Y. C. P. Y. Noarmalen ur. viste es matige prijzen Dinen i pril fiie - Priz nudéris KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTS HEUHI Gekend* Wijnkelder Cave renomntéi POLFLIET Groot 7, Tempelstraat. 7 YPER Klein Alle slach van Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers. Valiezen, Dulvenmanden, Wiegen tn strooi en wissen, E er- en Boterpanders, enz. enz. In SCHAAPWOL floconwol, windhaar, (konijnbaar) en kapok. Overgroote Engelsche Bedden keus van Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien *1 onze matrassen worden in onze magazijnen gemankt 17, Grand'Place - Tél. 285 YPRES COMMUNION Robes, Manteanx et tons articles paar fillettes et gabons- Robes - Manteaux - Chemiserie Corsets - etc. Ceull on 24 heures Drukkerij, boek. en Papierhandel C. DUMORTIER, 34, boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12