Jonckheere - Duthoy Verseh Vleesch Herberg-Afspanning Coiffeur voor Beeren Damen Appartement èt louer A vendre d'occasion Engelsche Wagens te koop Te huren Appartement BEENHOUWERIJ 1 N LAN DSCh On demande a louer TE KOOP Men vraagt te huren "PUROIL,, Hekhx RIÜBEN9 A vendre Te koop Te huren Groot Handelshuis Bnoeien van Fruitboomen en alle Hofwerk Te koop Tracteur Fordson Huis te koop TE KOOP Auto FIAT 501 100 fr. de Récompense Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Vraagt plaats Demande place Belle et grande Maison a vendre de la main a la main. Huishoudsters Depot 36, Watermolen, Yper TE KOOP Jeune fille sérieuse Véritable Occasion h saisir de suite Un Appareil de T.S.F. a 4 Lampes Magnifïques Meubles C. BOLLAERT - DEGRAEVE Winkeldochter gevr. Gevraagd Keukenmeid Gevraagd deftige Meid Zinken bad te koop Kleine Aankondigingen Phono en bon état 350 fr. De personen die het volledig adres van kleine aankondigingen vragen worden verzocht zegel „■voor antwoord bij hun brief te voegen. Bouilli 6 8—10 fr. de kilo Biefstuk t Bevrozen Vleesch JBouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief .12 fr. de kilo Uoe Maison avec entrée pour garer une auto. Ecrire avec renseignements bureau du journal A. G. 52. Conduite inférieure FORD Remorque op 2 wielen Waschmachien, met of zonder dynamo bij Henri Coulembier, HET POSTJE Rijsselstraat, Yper. Huisje met bof voor weduwe alleen. Minerale Oliën en Vetten voor alle Machienen en Motoren Roumeensche Naphte D C 0 Dixmudesteenweg, 36 (Watermolen) - YPER Tel. 446. STAÜ YPER OVER TE NEMEN Wanted to take charge of Haig House. Ypres, to be opened shortly, British «x-Service man (and wife), Member of British Legion. Duties include Information Bureau, service of refreshments, teas, etc. and management of shop. Good knowledge of French essential Applications, giving full particulars of qualifications, accompanied by copies of two recent testimonials must reach the General Secretary, British Legion, 26 Eccleston Square, London, S. W. 1. not later than first post Saturday, February 6th, ig32. Over te nemen of uit ter hand te hoop Schoon en welgelegen Handelshuis .Henri Heugebaert 10, Tempelstraat, YPER. Buitengewone goede occasie Asschenzifter MAÜIC PETROL tout complet, avec grand haut parleur, 4 lampes Philips, 2 accumulateurs, revise et en bon état de marche, complet au prix de 500 francs. S'adr. Radio Flandre a Ypres. Importante Société demande Inspecteur* pour visi ter clients. Inutile si pas travailleur et trés sérieux. Frais de déplacements, prime par client visité, surprime et pour- centage. S'adresser avec références 4, rue Général Rucquoy, TOURNAI. A vendre pour cause de depart Tapis, Tableaux, Antiquités, etc., un Poste de T. S. F., Pigeons, Poules pon- deuses avec poulailler, pigeonnier, niche pour grand chien. S'adresserrue au Beurre, 13, Ypres. Wasschen Drogen Snijden Onduleeren Maloulaan, 45, YPER Tel. 498 PETIT ES AINIVOINCBS S'adresser 8, Rue Fiers, Ypres. Adresse bureau du journal. in goeden staat, bij Maurice Vandenbroucke, Statiestraat, ZONNEBEKE. 4 plaatsen, water en gaz boven. Adres bureel van 't blad. 8, Tempelstraat, Yper EERSTE KWALITEIT Rosbief 16-18-20 fr.de kilo Zich w tot R. Talpe, Noordlaan, 33, Yper. AUTO MO'B lELOLIB Gasoil Petrol Benzol Alpooi Creoline en Carbolineum Levertraanolie DEPOT Conduite intérieure état neuf, essais a volonté MINERVA 12 cv. binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. 9, Statiestraat, 9, YPER. gansch onder kelder, dienende voor allen han del, Dixmudestraat, nevens Café de Londres, met garage in de Janseniusstraat. Sleutel de Stuersstraat, j8. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en geritflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. dicht bij de statie met koer en hof en alle andere gerief. Zichtbaar den Dinsdag en Woensdag in den namiddag. Inlichtingen bureel dezer. worden met zorg uitgevoerd door voor industrieel gebruik, zeer goeden staat, voordeelige prijs. Garage Devos Dewan- ckel, Meenenpoort, Yper. gelegen Rijsselstraat, 135, twee V2rdiepin- gen, koeren achterpoortje. Alledrie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. binnenstuur 5 pl. getakseerd 7 H-P. Te verkoopen uit oorzaak verandering grooter auto. Adres ten bureïle. ra la personne qui rapportera la couverture disparue hors de l'auto Oldsmobile, station mant le 26 décembre dernier, devant la Salle Lapiere S'adr. 7, rue de la Gare, E/V. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. van den Maandag tot den Zaterdag, Werk vrouw, burgerskeuken kennende, kinderen beminnend. Adres bureel van 't blad. du Lundi au Samedi, Femme journée, connaissant cuisine bourgeoise, aimant les enfants. Adresse au bureau du journal. centre ville Pour renseignements s'adresser au bureau du journal. Wilt tf besparingen doen, koopt den die zeeft zonder stof In de Paternoster, 150,RiiselstraatI/S. Te bekomen Speciale Amerikaansche Petrol voor Broeimachienen, gewaar borgd ie kwaliteit, alsook Lever traanoliz Creoline Carbolineum. Telefoon 446. Toog met bierpomp, buffet met 3 spiegels, 4 tafels, een kachel. Café de Roubaix, 40, G. de Stuersstraat, Yper. parlant francais et flamand cherche emploi. Prendre adresse au bureau du journal. SPOEDIGE BEDIENING Vraagt rendez vous voor uwe ondulaties, Madame Bollaert is altijd ter beschikking der klanten. N Leermeisjes worden aanvaard Adres bureel van 't blad. goede getuigschriften vereischt. Dixmude- straat, g5, Yper. Adres bureel van 't blad. Adres ten bureele dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11