FAILLITE LE PROGRÈS 6 Ypersche Voetbalkroniek ZONDAG 14 FEBRUARI 1932 PRIJSKRMP IM 'T BIEDEN 800 Fr. - PRIJZEN - 800 Fr- Briqueteries Mécaniques Assemblee générale" ordinaire Juniors 5 Lauwe 3 Door hunne tiende overwinning van het seizoen, veroveren de rood witte juniors de tweede plaats in de rangschikking en verzat keren met een hunne deelname aan de eind ronde. Het elftal van Lauwe, dat zij te bekam pen hadden, is een der moeilijkste om vloeren geweest en de strijd heeft, gedurende geheel den speel tijd boeiend geweest, gezien dat beide ploegen hun best deden om het meesterschap te behalen. De nieuwe op stelling van ons elftal gaf voldoening en mag zoo behouden worden in 't vooruitzicht der eindkam- pen. Nauwelijks was de ontmoeting begonnen, of Verleure teekent nummer één aan op overzet van Vandamme. Een weinig nadien stelt Lauwe op mooien aanval gelijk. Dan duurt het vrijwel lang voor aleer wij den voorsprong kunnen nemen door toe doen van Neirynck, en de stand wordt 3 i vóór de rust op doelen van Dewil- de. Corners 2 voor Yper en 2 voor Lauwe. Pas herbegonnen of de bezoekers verminderen hun achterstal op aarzeling van Maeckelberghe, terwijl Ver vereken, met zijn gekend schieten op free- kick, de score op 4-2 brengt. Lauwe dringt evenwel aan en het wordt 4-3 op onvoldoende wegwerken van onzen keeper. Eindelijk gera ken wij op 5 3 nogmaals door Dewilde op inzenden van Vandamme. Daarbij werden twee doelen voor buitenspel afgekeurd. Yper bekwam 5 hoekschoppen, Lauwe I. En nu, joagens, als laatste gerecht bij A. A. Moescroen op bezoek. Te Yper wont gij den inzet der partij met 3-2 na een spannenden strijd. Te Moescroen zult gij het lastiger heb ben, maar moest gij het onderspit delven, toont dat gij sportief kunt verliezen en blijft kalm wat er ook gebeure, want de eindronde moet met een volledige ploeg aangevangen worden. Goede kans, dus, en dat uw laatste match een elfde overwinning weze Klasseering Juniors de mafch door bezield waren. Keeper Braeke- veld speelde een verdienstelijke partij en redde zijn elftal van een grootere nederlaag. Aan de rust tel ie rood wit reeds vijf doelen. Verleure teekende Nr 1 en 4 aan, Molein 3 en 5 (dit laatste een prachtstukje) en Vansevenant num mer 2. Wij bekwamen niet min dan zeven hoekschoppen, terwijl onze verdediging er enkel een moest toestaan. Na de herneming blijven onze spelers nog meester van den toe- Stade Moescroen 13 11 1 1 67 15 23 C. S. Yper 13 10 1 2 43 25 22 A.A. Moescroen 13 9 3 1 48 18 19 Meenen 13 5 6 2 27 32 12 Poperinghe 13 5 7 1 29 32 11 Wervick 13 3 7 3 19 33 9 W. S. Lauwe 14 3 8 3 22 43 9 Bisseghem 14 0 13 1 9 66 1 Yper 7 Oostroosebeke o Dank aan de milde tusschenkomst van de Reuzinnetjes hadden onze spelers voor het eerst het genoegen het plein met nieuwe kersver- sche sweaters te betreden. De Heer Ta- ver nier bood deze pull overs aan de spelers, vóór den aanvang van de match, in de kleed kamer aan en drukte den wensch uit dat deze nieuwe kleedij C. S. Y. veel geluk mocht bij brengen De Heer Seys, voorzitter, bedankte voor het schoon gebaar in naam van de club en beloofde dat de spelers immer voort hun best zullen doen om de Ypersche kleuren te doen zegevieren, en deze reeks vandaag reeds in te zetten met de match tegen Oostroose beke. Deze ontmoeting is dan ook voor onze kleu ren een gemakkelijke zegepraal geweest, daar de onzen hun tegenstrevers ver overklast heb ben. De wit-zwarte bezoekers hebben zich evenwel goed te weer gesteld en zijn te geluk- wenschenvoor den moed waarmede z.j gansch PHOTO o H. De le ploeg van C. S. Yper, die Oost-Roosebeke met 7-0 versloeg, met zijn nieuwe sweaters gekiekt, vóór de match. Van links naar rechts. R. Rotru J. Vanlimburg E. Verleure O. Molein L. Vansevenant L. Dumortier O. Bourdeaux J. Veys G. Dechièvre E. Margonneau A. Deplancke Rechts van de spelers A. Vandermeersch, de getrouwe linesman; op den achtergrond, tusscben de spelers, C. Tavenier, die in naam der Reuzinnetjes, de sweaters aanbood. stand, maar het heilig vuur was zoek ge raakt. 't Was nochtans een gelegenheid om de goal average nog meer te verbeteren, want de spelers schijnen maar niet te beseff-m dat de doelcijfers in rekening kunnen komen voor de eindrangschikking. Nu Verleure zorgde voor het zesde doel in het begin van den time terwijl Vansevenant het zevende ter •wereld bracht even vóór het uitblazertje Bij het nazien der andere reeks uitslagen is het zonderling dat al de kopploegen thuis ge wonnen hebben zonder dat de verdedigingen zich lieten verschalken (Veurne 4 o, Yper 7 0 Lauwe 2 o, Bisseghem 8 o), behalve het «zoe te Wevelghem dat ijdelhands door Middel- kerke naar huis gezonden werd. Jongens, morgen moeten wij naar Red Star Waereghem die, benevens flauwe, ook schoo- ne partijen op zijn actief heeft. Opgepast dus voor den bec de gaz en zorgt dat de twee punten in de rood witte schuilhave binnen gebracht worden, want Middelkerke-Veurne en de Leie derby (tusschen Wevelghem en Lauwe) kunnen tioef in onze kaart worden. Uitslag der matchen van 17-1 32 C. S. YPER 7 Oost Roosebeke o Nieuwpoort 2 M. E. Wacken 3 R- C. Bisseghem 8 S. V. Sweveghem o S. V. Veurne 4 R. Waereghem o Middelkerke 2 Wevelghem Sp. 1 Cuerne Sport 2 E. Ghistel 2 W. S. Lauwe 2 F. C. Poperinghe o Klasseering 2' Afdeeling B Veurne 17 13 1 3 54 17 29 C. S. Yper 17 12 1 4 53 24 28 W. S. Lauwe 17 11 2 4 43 22 26 Bisseghem 17 11 4 2 57 20 24 Wevelghem Sp. 17 10 4 3 48 20 23 Poperinghe 17 8 7 2 28 33 18 E. Ghistel 17 6 7 4 36 33 16 Cuerne 17 5 8 4 33 37 14 Nieuwpoort 17 6 9 2 42 39 14 R. Waereghem 16 6 9 1 33 40 13 S.V. Sweveghem 15 4 10 1 25 65 9 Middelkerke 16 4 11 1 20 53 9 Wacken 17 3 13 1 32 46 7 Oostroosebeke 17 1 14 2 15 62 4 NEMO. STAD YPER om 2 1/2 uur stipt namiddag ter herberg Het Groot Hoekje bewoond door de W' Maurice Dumortier,, Veurnesteenweg (Tramstilstand) G R O O T E man tegen man gewaarborgd, en zonder aftrek voor taksen 16 PRIJZEN 200 fr. - 150 fr. 100 tr. - 80 fr. - 60 ftv 40 fr. 25 fr. - 25 fr. - 20 fr. - 20 fr. 20fr. -20fr. 10 fr. - 10 fr. - lOfr 10fr- Inleg 5 Fr, pen Speler Inschrijving van heden in gezegd lokaal GROOT HOEKJE tot den dag van den prijskamp, zoolang de eerste ronde niet voor bij is. Iedere partij speelt ten i5 punten uit met elk 12 bladen. Verders gewone voorwaarden die in 't lo- kaal zullen aangeplakt worden. De Commissie beslist over alle onvoorziene gevallen. Het spel zal derwijze geregeld worden dat de vreemdelingen intijds thuis geraken, zelfjs vroeger als verleden jaar, maar ook piet te laat aankomen, a. u. b. Par jugement rendu le Mercredi vingt Janvier ig32, le Tribunal de Première In stance d'Ypres, siégeant consulairement, a déclaré en état de faillite, la Société Anonyme Ebénisterie Mécaniqua Yproise dont le siège social est établi a Ypres, rue de la Bascule. Le Tribunal a déterminé au 19 Janvier 1932, l'époque de la cessation des paiements 7 nommé Juge Commissaire de la faillite, Mon sieur le Juge Heyvaert, désigné comme curateurs, Maitres Pierre Donck et Jules Vanaerde. avocats a Ypres ordonné aux créanciers de la faillite de faire au Greffe du dit Tribunal, la déclaration de leurs créances avant le 9 Février ig32 fixé au Mercredi 24 Février 1932, a 2 1/2 heures de relevée, en l'auditoire de ce Tribunal, Palais de Justice, Grand'Place, a Ypres, pour procéder a la vérification des créances et au Mercredi 9 Mars ig32, a dix heures du matin au même lieu pour les débats sur les contestations a naitre de cette vérification. Pour Extrait Les Curateurs Pierre Donck, Jules Vanaerde.- Société Anonyme A WARNETON (Le Touquet). Registre du commerce d'Ypres N° 2836 M.M. les Actionnaires sont priés d'assister a l'assemblée générale ordinaire qui se tien- dra le Lundi, 8 Février prochain, a 16 h., au siège de la société, rue du Touquet a Warnêton. ORDRE DU JOUR i°) Rapports du Conseil d'administration et du commissaire 2°) Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 3i Décembre ig3i 3°) Décharge k donner aux administrateurs et commissaire 40) Elections statutaires. N. B. Pour assister a l'assemblée géné rale, les actionnaires sont priés de se confor me* a l'ariicle 38 des statuts.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6