JonGkheere Duthoy Carnaval van Binche MINERVA 12 cv. Auto F I AT 501 Janssens-Bonte aTvëndrë INLANDSCh GROOT BAL Herberg-Afspanning Schoon en welgelegen Handelshuis Haarkapper Coiffeur Kleine Aankondigingen BEENHOUWERIJ Versch Vlessch Bevrozan Vleesch Kosmos Tourisme ZAAL MAJESTIC Agentschap Werkvrouw Gevraagd voor Brugge Gevraagd Buitenmeid Men verlangt te huren On demande èi louer Men vraagt te huren Billard Anglais a vendre Te huren Groot Handelshuis Te huren Groot Huis Huis te koop Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Belle et grande Maison Goede Piano te koop Te koop Piano Zinken bad te koop Spreekmachien Ghantal en Radio p r occasie te koop Véritables Occasions Hennenmest te koop Te koop 5 Camions TE KOOP A vendre Te koop TE koop OPENING Raph. Pannekoucke PETROL Nieuwe Vervoerdienst Yper-Rousseiare PETIT ES A.IN IN O IN CE S 8Tempelstraat, Yper EERSTE KWALITEIT Bouilli 6 8 10 fr. de kilo Biefstuk l Rosbief 1 16 - 18-20 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo Ter gelegenheid der welgekende Carnaval feesten van Binche op Dinsdag 9 Februari 1932. waar de vermaarde stoet der 400 GILLES te bewonderen valt, organiseert Nr 3, Guido Gezelleplein, Yper een uitstap per luxe autocar aan den prijs van 40 Fr. per persoon heen en terug. Vertrek guur Groote Markt. Vertrek uit Binche na den verlichten stoet om 20 uur. Nog 8 plaatsen vrij De inrichters, Kosmos Tourisme. 65, Rijsselstraat, YPER Ter gelegenheid van Carnaval Kattefeest Halfvasten met prachtig muziek Open om 2 uur. wordt aangeboden voor Yper en omstreken aan ernstig, werkzaam persoon (dame of heer), schoone winstgeving. Voor alle verdere in lichtingen schrijven Arth. Joncheere, Wil de Roolaan, 162, NIEUWPOORT. ter trouwe VRAAGT PLAATS 3 dagen per week, Maandag, Dinsdag en Zaterdag. 258, Dickebuschsteenweg, Yper. Deftige en eerlijke MEID, een weinig keuken kennende, van 25 tot 35 jaar. - Adres t. bur. vanaf 16 jaar. Adres ten bureele dezer I of 2 Ha. WEIDE. Schrijven bureel van 't blad, onder letters A. R. Uoe Maison avec entrée pour garer une auto. Eerire avec renseignements bureau du journal A. G. 52. Huisje met hof voor weduwe alleen. Zich w. tot R. Talpe, Noordlaan, 33, Yper. Adresse au bureau du journal. gansch onder kelder, dienende voor allen han del, Dixmudestraat, nevens Café de Londres, met garage in de Janseniusstraat. Sleutel de Stuersstraat, 18. met hof. Zich wenden Beenhouwerij, 3i, Kalfvaart, Yper. STAD YPER over te nemen met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en geritflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. Over te nemen of uit ter hand te hoop dicht bij de statie met koer en hof en alle andere gerief. Zichtbaar den Dinsdag en Woensdag in den namiddag. Inlichtingen bureel dezer. gelegen Rijsselstraat, 135, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. centre ville a vendre de la main a la main. Pour renseignements s'adresser au bureau du journal. état neuf, lavabo pour salie de bains avec 2 robinets et étagère (dimensions 0,70 x o,5o). Adresse bureau journal. onlangs nieuw, gansch in eik, merk Paepens- Gent. Adres ten bureele. Adres ten bureele dezer. 14, Guido Gezelleplein, Yper. I. Appareil de RADIO a 3 lampes, com plet 400 fr. II. Appareil de RADIO a 4 lampes com plet en parfait ordre de marche avec grand haut- parleur 700 fr. III. Appareil de RADIO a 4 lampes, état neuf, prix de vente 25oo fr.prix d'occa- sion 1000 fr complet. IV. Trés bon poste a 2 lampes NEUF, complet 450 fr. Ces postes sont au complet done avec leurs accus, lampes Philips et haut-parleur. Radio-Flandre, rue de la Gare, Ypres. Inlichtingen In de Fonteyne Rijssel- sche steenweg, Yper. -7 op ressorts voor i of 2 paarden, in nieuwen staat. Zeer billijken prijs. Bij Prosper HENDRYCKX, Aannemer van Openbare Werken, Duinkerkstraat, ió, VEURNE. Conduite inférieure FORD Remorque op 2 wielen Mr aschmachien, met of zonder dynamo bij Henri Coulembier, HET POSTJE Rijsselstraat, Yper. Conduite intérieure état neuf, essais a volonté binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. 9, Statiestraat, 9, YPER. Buitengewone goede occasie binnenstuur 5 pl. getakseerd 7 H-P. Te verkoopen uit oorzaak verandering grooter auto. Adres ten bureele. Op Zaterdag 6 Februari 1932 Damen- Heerenhleedermakerij 12, Doterstraat, 12, YPER voor Damen voor Heeren 54, Rijsselstraat, Yper Scheeren - Snijden - Wasschen - Onduleeren Toiletartikelen - Reukwerken Golvingen Permanio. Verandering van Woonst Mevr. Albertine Baeyen, W Notebaert Naaister KLEEDEREN EN MANTELS bericht haar geachte klienteel dat zij hare woonst heeft overgebracht van de Mond- straat, nr 33bis, naar de Boomgaardstraat n' 29, Yper. Te bekomen Speciale Amerikaansche Petrol voor Broeimachienen, gewaar borgd ie kwaliteit, alsook Levertraanolie Creoline Carbolineum. Depot 36, Watermolen, Yper Telefoon 446. langs West-Roosebeke, Poelcapelle en St-Julien, alle Woensdagen en Zaterdagen, vanaf 3n Februari. Standplaatsen te Rousselare Herbergen De Zalm Groote Markt, en 't Grijs Peerd St- Amandsplaats. Te Yper Groote Markt, herberg Bien- venu Aankomst 's Zaterdags om 6 Vi uur. Telkens vertrek om 2 V» uur. De Uitbater Richard EVERAERT Gitschestraat, io5, Rousselare. 120, Dickebuschsteenweg, Yper. van de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11