L. EM0NKERHEY-VA1 NESTE C. Dumortier Pianos Muziek H. SGHMIDT-BAUOREZ WALTER BROUWERS Isidore OEHAENE 100NS PHILIPS 730A PHILIPS 730A Huis Maria DEVOS Handel in INLANDSGH HOUT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief -M IN DE: PUPPEN >- Spreekmaciten - Platen I?™3 YPER KenVENSTERGLAS GROOTHANDEL EN COMMISSIE Krisldeiiierswapen, Koffies, Wijfies? 33, Statiestraat, ITJPBf :i, II est superflu dimaginer une amé- lioration quelconque au récepteur c'est le POSTE PARFAIT. Grandes et Petites Longueurs d Ondes 175 a 2000 mètres ONNOODIG om het even welke verbetering te zoeken de is een VOLMAAKT TOESTEL., Groote en Kleine Golflengten 175 tot 2000 meters 35, Vieujc Marché au Bois YPRES - Oude Houtmarkt, 35 Rljsselstraat, Q4 Y R E R MEUBELS IN ALLE STIJLEN Groote voorraad droog hcut. Groot Inlandsche en Vreemde Stolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 S. LAFONTEYNE Muis Aimé QRUWEZ DUODEN-ARTIKELEIS IU 'T GROOT Hout MAISON HUIS YPRES Serreglas, gekleurd gias, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. oud Huis Kindt Schmil tt Maison de Confiance jMTtiHMMffff^MMMHI Buis van Vertrouwen Conditions de payement trés avantageuses. Zeer voordeelige voorwaarden van betaling. Meubelfabriek Sloomboomzayerij Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Klein Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, enz~ VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis OPVOLGER VAN 34, Boterstraat, 34 R3W Verzorgd werk Spoedige bediening Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. SpsclailteSt van Gordi Jnan S gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), IT 3P E£ Chantiers Magazijnen TE!_. 54 Quad Kaal Transport gratuit Kosteloos vervoer Groote keus van wolle, sayettenr, handwerken en alle toebehoortexi;. Witgoed Sargiën Gordijnen en gemaakte Stoors, eat. 14, Rtjssolatraat, 14 DEPOT der stoomververij - nieuwwasscherij van Septfoo- taines, Doornijk. Rouw in 24 uren. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGIfE Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Biomme; Philips Radio Drukkerij, Boek* en Papierhandel C. DU MORTIER, 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12