Maison de Campagne BOUWGROND RENTENIERSHUIS HOFSTEDEKE TWEEWOONST WOONHUIS WOON HUIS 1DJAHMA Trés belle Maison Instel met Premie Woensdag 2 Maart 1932 Uit ter hand te koop WOONHUIS MET HOF, te Yper Instel met Premie A vendre de gré a gré 2 Adjudication Le Lundi 29 Février 1932 Villa de Warnêton UIT OORZAAK VAN VERTREK Op Maandag 2R Februari 1032 te Oostvletsren Openbare Vrijwillige Verhooping MEUBELS en Mobilaire Voorwerpen vraagé RMUM TOESLAG Dinsdag 1 Maart 1932 Koop I Koop II Isidore VAN EECKE Maandag 3 Februari 1032 GEMEENTE ZAII It EX Maandag 7 Maart 1932 Gemeente 095TDUINKERKE Op Zaterdag VZ Maart 1032 Gemeenten STADEN ZARREN Etude du Notaire Pierre de Simpel a Warnêton. a 3 heures précises, au café Aux Trois Amis tenu par M. Cyr. Behaegue a WARNÊTON, de Gravier de Messines BELLE ET S '4CIEUSE dénomméi Villa Norbert (aetueUement a usag* d établissement d'a viculture, arboriculture et horticulture), confort moderne, coociergerie, batiments agrieoles, poulailler* de 55 m. de longueur et installation (poussinière infirmerie), pare, jar din et potager d'une contenance totale de 1 Ha. 95 ares 41 ca. Lime de suite. Reprise suivant cahier de charges. Seulement mise a-prix 116 000 fr. Kantoor van dtn Deurwaarder Arthur yancappsi te Yper Oude Houtmaikt, Nr 6. om I Y» uur stipt namiddag, in de herberg «St SEBASTIAAN», Kas teelstraat, dicht bij de kerk VAN ZEER SCHOONE gedeeltelijk voortkomende van een kasteel en bestaande in Een eetplaats in eiken hout. bestaande uit 2 buffetten, 6 stoelen, tafel en spiegel. Een prachtige eiken slaapkamer garnituur Louis X'/, bestaande uit bed dubbel face met ressort, groo'e kleerkas met spiegels, lijn- waadkas met spiegel, groote lavabo en 2 nachttafels. Drie schoone acajou en notelaren slaap kamer garnituren, bestaande uit bed met res sort, lavabos, nachttafels en spiegelkassen. Een slaapkamer garnituur in massief acajou Louis XV, bestaande uit 2 bedden lits-jumeaux met ressoit, lavabo, 2 nachttafels en groote spiegelkas. Vier bedden met ressort, lavabos, nachtta fels, droogstaans, kleeikassen. Bijzonder schoone zuiver wollen en andere matrassen, lange en kleine hoofdkussens. Een salon garnituur in notelaar Louis XVI, bestaande uit canapé, 4 stoelen, 2 zetels en tafel. Een prachtig acajou buffet étagère ganschgebeeldhouwd Eiken salonbuffetten, lijnwaad- en keukenkassen, secrétaire, chiffon nière met 7 schoven in acajou met marmer blad. Commoden, canapé en gebourreerde stoelen en zetels acajou en andere zetels caté en andere stoelen salontafels in acajou met marmerblad acajou, notelaren, olmen en andere ronde tafels coulissetafels met planken groote en kleine spiegels kapstok ken naaimachien velo stoven en aller hande huisgerief te lang om te melden. Met gereed geld en gewone voorwaarden. Tentoonstelling 's morgens van 10 uur. Studie van den Notaris Ern. De Cock 4, Korte Thouroutstraat, Yper. om 3 uur zeer stipt namiddag, te YPER, Groote Markt, in het Gasthof Het Zweerd bij de wed. Dollen, ten ver zoeke der Kerkfabriek van Sint Maartens kerk te Yper, van S *X" jfikXJ Tf JrC. Een allerbest gelegen uitmakende den hoek der Jansenius- en Z. E Deken Delaerestraat (bij de Hoofdkerk), samen groot volgens maat 697 vkm.— Volgens plakbrief verdeeld in vijf loten. INGESTELD Koop i 9 700 Fr. 2 10.000 3 8.200 4 6.900 5 6.400 Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling Studiën der Notarissen JV. D'HUVETTERE. 29, Cartonstraat, Yper en Henri VAN CAILUE, 54, Moerstraat te brugge. Om uit onverdeel Iheid te treden om 2 1/2 uur stipt namiddag, te YPER, Groote Markt, in het Gasthof Au Sultan bij M. Aimé Burgho, van STAD TP^B René Colaertplaats, Kr 10 EEN ZEER SCHOON genaamd VILLA YPRIANA groot onder bebouwden grond en koer 65 vk., bekend bij kadaster sectie F, Nr 55ok/i8. Pewoond door M. Henri Dupon met recht tot I October ig33 en mits 2.761,80 fr. 's jaars boven de lasten. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag. Wijk De Polyze, langs de Zillebekestraat (tusschen de steenwegen van Yper naar Meenen eo van Yper naar Zonnebeke) EEN BtSTE G oot 1 Ha. 39 a. 52 ca bekend bij kadaster sectie B, Nrs 32ia, 3i8g en3i8h. Gebruikt door M. Aug. Bourdeaux mits i5oo fr.'s jaars boven de lasten met recht tot 1 October 1934. 56o fr. Fhuitboomprijzij te betalen. Overslag: Woensdag 16 Maart 1932. Meenensteenweg, 39. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 uur namiddag. Zich wenden ter studie van den Notaris D'HUVETTERE, Cartonstraat, 29, Yper. NIEUW MODEL van heden af te bekomen bij den Agent Dorpplaats, Zuydschote. Gaat zien en oordeelt Prijzen op aanvraag. Studie van den Notaris Van Issacker te Hooglede. De openbare verkooping van drie perceelen BOUWGROND te Hooglede, Beveren straat, zal niet doorgaan, zelfde perceelen uit ter hand verkocht zijnde. Studie van Meester Edg. Reynaert Notaris te Staden. TOESLAO om 2 uur namiddag, ter herberg In de Pauw bij heer Médard Deputter, Dixmudestraat, te STADEN van Wijk Zarren Smisse De Westerhelft eener gerievige met afhankelijkheden en 5 aren medegaande eive, hebbende voor kamer, kamer, keuken, kelder, voute, zwijns kot, (hovekot lees) geitekot, koolkot, enz. Het huis is laatst gebruikt door den eige naar B. Van Becelaere en is onmiddellijk vrij. Studiën der Notarissen O e e i* e rs te Nieuwpoort en Van Issacker te Hooglede. om 4 uur stipt namiddag, ter herberg Sint Joseph te OOSTDUIN- KERKE, dorp van Een kloekgebouwd en geritflijk met verdiep, balcon en verdere afhankelijkheden, recht op de Zee laan met 3 aren ca. bebouwde erve en hovenierhof. Wezende het sterfhuis van wijlen Mevrouw Charles Germonprée-Provoost. Onmiddellijke ingenottreding. Studie van den Notaris Van Issacker te Hooglede. oin 4 uur stipt namiddag, ter herberg 't Gildenhuis te STADEN vanA Wijk de Hoogestraat Een kloekgebouwd en gerieüiik met stallingen en verdere afhankelijkheden en 87 aren 23 ca. medegaande bebouwde grond en zaailand, gelegen deels op Staden en deels op Zarren, langs de Hoogestraat. Bewoond en gebruikt door den eigenaar, verkooper heer Hipp. Vandersype te Staden. Étude de Maitre Pierre de S Impel Notaire a Warnêton. a usage de commerce située a Tangle de la rue de Lille et de la rue du Moulin a Eau, a Warnêlon. Pour conditions et visites, s'adresser au Notaire de SIMPEL.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10