C. Dumortier Pianos Muzisfc nmmcüVENSÏERGLAS H. SGHMIDT-BAUDREZ la Bet Waar Sayette Wijvekent Isidore DEHAENE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE -M IN DE PUPPEN ks- TEINTURERIE DtpOt Mme CORNILLIE, Modes - Meden, rue au Beurre 25 Boterstraat, YPEB Vuylsteke Frères Marcel SOETE-BOERHAVE Matrassen Confection - Nouveautés Handel in INLANDSGH HOUT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief Spreekmachienen - Platen Huis Maria DEVOS H. COSTEOR-MOERKERKE GKOOÏHA1VDEL EN COMMISSIE kruidenierswaren, Soffies, Wijnen 33, Statiestraat, YTJREjrt STOOMVERVERIJ «los. DE HYNCK-BATTHEU Cyr. TAVENIEÜ-VAN UXEM Transports Déménagoments O. z Manderijen Meubelfabriek Stoomboomxagerij Klein Groot Inlandsche en Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 S. LAFONTEYNE Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordlfnen gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen Bols du Nord Noordsch Hout Transport gratuit Kosteloos vervoer Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. oud Huis Kindt (SSchmilt- 29, Van den Peereboomplaats - WerkhuizenKorte Meersch, YPER Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN in Lood en Koper Kaderlijsten en Kunstprenten par volturcs ou autos capltonnés fatrassen, Draal- an SnBiwerk HOTEL CONTINENTAL Matrassenmakerij In het Schaap 17, Grand*Place Tél. 285 YPRES COMMUNION Robes, Manteaux et tons articles pour fillettes et gar^ons Robes - Manteaux - Chemiserie - Corsets - etc. Deull en 24 heures RIJsselstraat, 94 YPER MEUBELS IN ALLE STIJLEN Het Huts gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Grnote voorraad droog hout. Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, en* VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis OPVOLGER VAN 34, Boterstraat, 34 Verzorgd werk Spoedige bediening Huls Aimé ORUWEZ MO DEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TPE st MAISON HUIS ChantSers Y P R E S Magazijnen tel. 54 Qual Kaai Groote keus van wolle, say ettert. handwerken en alle toebehoorten - Witgoed Sargiên Gordijnen en gemaakte Stoers, est. 14, Rljsselstraat, 14 YPER DEPOT der stoomververij nieuwwasscherij van Septfon- taines, Doornijk. Rouw In 24 uren. Duinkerkestraat, 43bls, POPERINGHE v Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Blomme D£ BRUGES -MADSEN- VAN BRUGGE: Lavage neuf Nettoyage h sec Blanchissage neuf de Chemises, Cols, Manchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures Travail soigné Livraison rapide DROOG- NIEUWWASSCHFRIJ Nieuwwasscherij van Hemden Cols Manchetten Fijn zwart voor Rouw in 24 uren Verzorgd werk Spoedige bediening GROOTHANDEL Vanden Peereboomplaats, 31-31bis, YPER - Tel. 340 Merceriën - Bonneteriën - Lingeriën Over groote keus van ZOMER ARTIKELEN tn allen aard Enkel In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkoopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTICHT IN 1890 - AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden GROOT Prijzen buiten alle concurrentie KLEIN o 112-114, Rue de Bruges 1 réi. 63 BKX Malton réputée de longue date pour ie< bont soins et son exactitude. Voor al uwe wendt u bij Statiestraat, YPER Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station-.' Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Hoenmslan sin vasts sn tuttigs prijzen Diurs i pril fin Pris nodirét» KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURI Gekende Wijnkelder Cave renommé*: IT YPER Klein Groot 7, Tempelstraat, 7 - A Ut tlach van Zooals Zetels. Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Dul enmanden, Wiegen In strooi en wissen Eier- en Boterpanders, enz. enz. In SCHAAPWOL floconwol, windhaar, (konijnhaarj en kapok. Overgroote Engelse he Bedden keus van Kinderbedden,Wiegen, Sargiên, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt Drukkerij, Boek en Papierhandel C. DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12