JoRGkheere - Duthoy MINERVA 12 cv. Auto FIAT 501 GROOT BAL INLANDSCH Herberg-Afspanning Schoon en welgelegen Hande'shuis PETROL Kleine flankondigingen BEENHOUWERIJ Bevrozen Vleesch ZAAL MAJESTIC Eerlijke Werkvrouw Groothandelshuis Gevraagd goede Meid Te huren On demande a louer Te koop te Yper Zantvoorde Hofstede Huis te koop Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Te koop Schoon en groot Huis Belle et grande Maison a vendre de la main a la main. Verlang te koopen Te koop gevraagd Goede Piano te koop Zinken bad te koop Véritables Occasions Te koop per occasie Hennenmest te koop TE KOOP Te koop Auto 7 PK. Te koop Auto F. N. A vendre Te koop Maurice Compernolle "PUROILp, Hsnri RBUBBNf Duitsche Plantaardappelen Alle Industrie-Soorten Benoni VERMEULEN Depot 36, Watermolen, Yper PRT1TES AININOINCES S, Tempetstraat, Yper Bouilli Biefstuk Rosbief 6 8 10 fr. de kilo 16 - 18 20 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo Ter gelegenheid van Kattefees! en Halfvasten met prachtig muziek Te hoop uit ter hand of te huren Groot Handelshuis STA!) YPER OVER TE NEMEN Over te nemen of uit ter hand te Hoop Te koop JPiano 1 Da men en 1 Heeren Velo. AUTOMOBIELOLIE Minerale Oliën en Vetten Roumeensche Naphte DECO" Sint-JAN-bij- Yper - Tel. 24 Beglement van Prijskamp in 't BIEDEN EERSTE KWALITEIT rSfSSSKZS. t\\ m» iïï 65, Rijsselstraat, YPKR - Open om 2 uur. 41 jaar, VRAAGT PLAATS. Adres ten bureele dezer. in Witgoed VRA 4GT REIZIGER die auto bezit en zich nog den witgoedartik'1 wil bij voegen, bij voorkeur het vak kennend. Voor •deelige voorwaarden. Schrijven Arthur Lintermane- ussart, WAVRE (Brabant). van minstens 25 jaar, bij Mad. PROOT, bij Yper Hoekje, Twee gemeubelde Kamei s met of zonder pension, voor persoon alleen.— Adres bureel van 't blad. Uue Maison avec tntrée pour garer une auto. Ecrire avec renseigneinents bui eau du journal A. G. 52. gansch onder kelder, dienende voor allen han del, Uixmudestraar, nevens Café de Londres, met garage in de janseniusstraat. Sleutel de Stutersstraat, 18. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en geritflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of gioot- handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begjeven ten bureele dezer. Werkmitnsliuis in goeden staat, vrij een maand tia'verfcoop. Voor alle kostelooze inlichirngénj zich wenden Zakenkantoor Con tinental, achter St Maartenskerk, te Yper. van 4 y» Ha. TE KOOP in goede voorwaar den. Voor alle kostelooze inlichtingen, zich wenden tot het Zakenkantoor Continental, achter St Maartenskerk, te Yper. dicht bij de statie met koer en hof en alle andere gerief. Zichtbaar den Dinsdag en Woensdag in den namiddag. Inlichtingen bureel dezer. gelegen RijsseUtraat, 135, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alledrie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. dienstig voor allen handel, in belangrijke straat van Yper. Vrij na verkoop. Zich wenden tot het Zakenkantoor Continental, achter St Maartenskerk, te Yper. centre ville Pour renseignements s'adresser au bureau du journal. Ree- en verdiktatel gecombineerd, boor en groote zaagmachien, in goeden staat. Zich wenden D. Valcke, BEERST. KINDERWAGEN in goeden staat. Adres bureel van 't blad. 120, Dickebuschsteenweg, Yper. onlangs nieuw, gansch in eik, merk Paepens- Gent. Adres ten bureele. Adres ten bureele dezer. I. Appareil de RADIO a 3 lampes, com plet 400 fr. II. Appareil de RADIO a 4 lampes com plet en parfait ordre de marche avec grand haut parleur 700 fr. III. Appareil de RADIO a 4 lampes, état neuf, prix de vente 25oo fr., prix d'occa- sion 1000 fr complet. IV. Trés bon poste a 2 lampes NEUF, complet 450 fr. Ces postes sont au complet done avec leurs accus, lampes Philips et haut-parleur. Radio Flandre, rue de la Gare, Ypres. Eieclrische motor C. E. C. 1/2 P.K., zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. Inlichtingen In de Fonteyne Ryssel sche steenweg, Yper. Conduite inférieure FORD Remorque op 2 wielen Waschmachien, met of zonder dynamo bij Henri Coulembier, HET POSTJE Rijsselstraat, Yper. Uit reden van vertrek 4 pl.zeer goeden staat Adres ten bureele. Deze auto gewaarborgd maar 18.000 km. gebold te hebben is in allerbesten staat. Uit zicht lijk nieuw. Daar deze auto zeer goed onderhouden is geweest en aan zeer goedkoopen prijs zal ver kocht worden is dit eene occasie. Te bevragen ten bureele dezer. Conduite intérieure état neuf, essais a volonté binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. 9, Statiestraat, 9, YPER. Buitengewone goede occasie binnenstuur 5 pl. getakseerd 7 H-P. Te verkoopen uit oorzaak verandering grooter auto. Adres ten bureele. garagist laat zijne geachte klanten weten dat hij zijne garage en woonplaats overgebracht heeft van de Kaaistraat naar de Kalfvaartstraat nr 1, (Hoek der Pennestraat), Tel io5. Hij beveelt zich aan voor de herstelling van autos van alle merken, die altijd met de meeste zorg en aan de voordeeligste voor waarden zal uitgevoerd worden. voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie DEPOT Dixmudesteenweg, 36 (Watermolen) - YPER Tel. 446. te velde bezichtigd Regelmatige invoer sedert 1907. LANDBOUWER te-bekomen ter Drukkerij DU MORTIER 34, Boterstraat, Yper. Te bekomen Speciale Amerikaansche Petrol voor Broeimachienen, gewaar borgd le kwaliteit, alsook Levertraanolie Creoline Carbolineum. Telefoon 446.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7