üroupe 'CONFIANCE' Cornette-Sabbe Hls A la Nouvelle Innovation Bericht aan de Damen P. Boudein-Deltombe Maison Marcel SALVATOR 3 U LES BILLE CI aey sse ns - T iteca Verandering van Woonst Transports Héméimgemenh kDlO E. C. R. - PHILIP5 - ZÉMITM Le Royal Amer et le Bitter Zigomar ®QUO POEDERS Het Huis BOLLAERT Vervoer - Verhuizingen BLOEMISTERIJ - YPER V L O S MOTOR -VÉLOS JLWËKLtill, HOKLOtiËJ! Regulateurs en Wekkers La Confiance Vie La Caisse Centrale Hypothécaire La Minerve de Belgique BRUXELLES .83 Avenue de la Toison d'Or Place de la Gare - ^PRES Boo poor nae démoostration gratuite a domicile 11, rue de Menin - YPRES - Meenenstraat, 11 Fabrique de Fauteuils Fabriek van Zetels in alle slag HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE 45, Maloulaan, yper - Tel. 498 SLIJVENDE HAARG0LV1NGEN BLOEMEN EN SIEltAADELANTEN. GROENSEL- BLOEMZADEN Fabriek S.A.L.V.A. - YPEli. GROOTE KEUS ALLE SLACH VAN BRILLEN Rijselstraat (bij de Markt) Herstellingen. Voordeelige prijzen. Inkoop van goud en zilver. Mevr. Albert ine Baeyen, W" Notebaert Naaister KLEEDEREN EN MANTELS bericht haar geachte klienteel dat zij hare woonst heeft overgebracht van de Mond- straat, nr 33bis, naar de Boomgaardstraat, nr29, Yp er. R. C. 7611 Compagnie 4nonyme d'Assurances sur la Vie et de Rentes Viagères Fondée en 1875 Entreprise privée ïégiepar la loi du 17 3-1905. Société Anonyme Beige R. C. 6706 Prêts Hypothécair es Opérations Immobilières et de Crédit Foncier Caisse d'Epargne Bons de Caisse. Société Anonyme Beige R. C. 6619 Assurances Accidents I neen die ,Responsabilité Civile Maladie Vol. Représentées par IQ. Vande Kerckhove, Inspecteur 119, rue Couite ie Thourout, Ypres. i—MMUM'W li Ui' In ti'lb'i' iilHWiMIIHUffffll par Voiture ou Auto-tapissière iCara de 20 - 30 - SO personnet AUTO DE LUXE 1 pour toutes cérémonies et excursiont Téléphone N° 5o Matsou renommée depuis longue date, et se tenant 1 i, disposition de ses clients jour et nult.Tous renselgnement pour Ie déménagement pour l'étranger. Oud bekend buis stelt zich ten alle tijde, dag en nacht -ter beschikking van de kalanten. Alle Inlichtingen over htl verhulzen naar den vreemde. En achetant votre appareil de T. S. F. a l'adresse ci dessous, vous bénéficierA des conditions véritabl. ment uniques quant aux Paiemerits, a la Garantie et au Service Assuré. Rt prise en compte d'anciens appareils Trar sformations en Superhé érodyne et Pick up. Lampes Philips. Batteries Tudor. Toutes téparations. Prix sans concurrence. 14, Plaine Guido Gezelle - YPRES Appareil Noms A dresse ont toujours été »t nestent les mellleuns des APÉRITIFS I TAPI88IER - OARN188BUR Installation; compléte; d'lnlérieur; Papier; Peint; Lincrus>a Linoleum Toile cirée Balatum Tapi; - Rideaujc - ytore; - Dentelle; Laine;, etc. Location de Chapelles ardentes et Marquises pour Mariages et Fête; Volledige inrichting van binnenhuizen Meubelpapier Lincrusta Linoleum Toile cirée Balatum Tapijten - Gordijnen - Stoors - Kanten Wollen, enz. Verhuring van Rouwkapellen en Marquises vr huwelijken en feesten en tout genres et teufes repiroliooi lila herstelling!* worden aanstonds gestild en altijd genezen door de Onschadelijk voor de maag en door de voornaamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperingh en te Yper bij de Apothekers SNOECh VAN ROBAEYS en HOHTEKIER. heeft de eer aan zijn talrijke klienteel te laten weten dat, van heden af, in zijn DAMENSALON zullen uitgevoerd worden met het laatste Amerikaansch apparaat, met den doom, THE UBIIVEHSAL Iedere week zullen specialisten komen van Brussel om de klienten te bedienen. Er wordt een premie gegeven van 100.00U F/ank aan gelijk wie, die zou kunnen bewijzen dat er één enkel haar verbrand is Vrijs 75 ff.» alles inbegrepen, en twee mises en plis zullen gedurende de zes maanden kosteloos gedaan wórden. in binnen en buitenland met AUTO - TAPISSIÈRE. 118, Dlokebuschsteenweg, 118 - YPER Tel. 189 Verzorgd werk. Matige prijzen.. 10, Capucienenstraat (Oude Posthoorn;traat) Het huis heeft de eer het publiek kenbaar te maken alsdat het van heden af in het bezit is eener groote keus van Vereert ons met een bezoek. Trouwe bediening. Genadige prijzen. vatt eerste hoedanigheid. La Dame chic et élégante se fait COIFFER d la 20, Rue au Beurre, YPRES Le Salon de Coiffure le plus renommé par son travail impeccable. Ondulation permanente Mise en plis Massage Manucure Teinture au Henné. Meer dan 35 jaren bijval Nieuwe Modellen aan verminderde prijzen bij al de agenten. VAN V.VERHACK Graveur Goudsmid, Diamantzetter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7