jonckheere-Duthoy MINERVA 12 cv. Auto FIAT 501 I N LA ND5CM Schoon en welgelegen Handelshuis Kleine Aankondigingen BEENHOUWERIJ Bevrozen Vleesch GROOT BAL Gevraagd Kind Importante Société Goede Meid, 13 jaar Femme a journée Goede Kokin vr. plaats Gevraagd Keukenmeid On demande Servante Aanstonds Gevraagd Goede Naaisters AU MIMOSA, Tempelstraat, Yper. Goede werkvrouw gevr. Heer alleen wonende Gevraagd Juffrouw Tabakwinkel over te nemen On demande èt louer Ik zoek in Yper A louer Beau rez-de-chaussée A louer Belle Villa Maison de rentier louer Huis te huren Garage te huren Garage te huren TE KOOP TE KOOP Yper Goede Piano te koop OVER TE NEMEN Herberg-Afspanning Huis te koop Uit ter hand te koop Véritables Occasions A vendre Te koop TE KOOP Te koop - Lagen prijs F» U ROIL René Vermeersch Raym. Lowagie-Osaer PBTITES AININOINCES Tempelstraat, Yper Bouilli 6 8 10 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo Zondag 3 April 1932 TUINDAG, 7 Oogst 1932 Uoe Maison avec entiée pour garer une auto. Eciire avec renseignements bureau du journal A. G. 52. Over te nemen of uit ter hand te Koop STAD YPER Buitengewone goede occasie AUTOMOBIELOLie Minerale Oliën en Vetten Roumeensche Naphte "AVIATIC Velomaker, Lood- ZinKwerker. Planten- Bloemenzaden. EERSTE KWALITEIT Rosbief1 16-18-20 fr.de kilo met prachtigen J \ZZ gegeven door de Yp ^rsche Accordéonisten in LAPIERE's ZA \L. Begin om 4 uur. Ingang 3 fr. Tijdens de tusschenpoos zal door hr Albert De Hollander een piach ige solo gespeeld worden STAD YPER Openbare verpachting der Foor plaatsen, ten Stadhuizr, i5 April ig32, om i5 uur. om op te voeden bij Désiré Wildemeersch, 56, Bruggesteenweg, St J 4N bij Yper. produils aliinentaires. cherche dépositaire paria t fiangais et flamand, pour arrondisse ment administratif d'Ypres. Devrait habiter Ypres ou environs, disposer d'auto, d'un dé pot. Garantie de 5 a 10.000 fr. exigée. Fixe, indemniiéi, commissions. Ecrire 35, Grand'Place, Ypies. vraagt plaats, li 1st i.i Yj er. - Adr. t. bur. dem inde place, libie tous Ks jouis. Adresse buieau du j umal. voor eenige m landen in burgeishuis of h itel. Zich wenden Me Vandooren, Lindhoek, KEMMEL. in voornaam i->urgei shuis Goed gedrag en getuigsclniiten vereischt. A Ires ten bureele. cuisinière séiieuse et honr.ête, bons gages. Bonnes léféreuces exigées. II, rue de la Gare, COM IN E5. Adres bureel van 't blad. Op den buiten vraagt deftige vrouw om hem gezelschap te houden en zijn huishouden ie doen. Gemakkelijke en aangename dienst. T Zich wenden ten bureele dezer. kunnende goed naaien om les te geven. Zich aanbieden SINGER, 47, Groote Markt, Yper. met gereed geld, voor vertrek naar Congo. Schrijven 55, St-Jossestraat, Brussel. Een Appartement met 2 of 3 plaatsen. Schrijven M.A.I. bureel van 't blad. 5 pièces, mansarde, cave et jardin, eau, gaz, électr. Visible de 2 a 5 h. Ie Lundi et Mer- credi. Libre le ir Mai. Adresse bureau du journal. avec grand jardin, libre ir Mai. - S'adresser Quatannens, Bd du Nord, 5o, Ypres. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. in de Basculestraat Onbewoond. Zich wenden Gebroeders De Plancke, Zonnebeke steenweg, 2, Yper. Dixmud<-straat, 40, Yper. 12, Kaaistraat, Yper. Vijf perceelen schoonen bouwgrond, ge legen langs de groote baan, dicht bij de statie te KOMEN.— Zich wenden bij Marcel Van habost, uurwerkmaker, Statiestraat, Komen. dicht bij de statie met koer en hof en alle andere gerief. Zichtbaar den Dinsdag en Woensdag in den namiddag. Inlichtingen bureel dezer. Garage, met twee verdiepingen, matigen prijs. Groot Handelshuis, zeer goed gelegen dichtbij de Groote Markt. Seffens vrij. Schoone nieuwgebouwde Woningen met hof, voor bedienden en weiklieden. Matige prijzen. Geldleeningen aan de beste voorwaarden. Kostelooze inlichtingen te bekomen Zakenkantoor CONTINENTAL achter St-Maartenskerk, Yper. Alle dagen open. X20, Dickebuschsteenweg, Yper. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. gelegen Rijsselstraat, 131, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. Schoon en gerievig RENTENIERSHUIS met verdiep, verandah, bureel, stallen, aan- hoorigheden, koer en hof met fruitboomen, rozelaren, gelegen te Zuydschote, rechtover de kerk, kunnend dienen als handelshuis, groot 5 aren 3o ca Seffens vrij. Zichtbaar alle dage tot n u. 's morgens. Bewoond door den eigenaar heer Costenoble Henri. Inlichtingen bij den heer Notaris Pieters te Reninghe. I. Appareil de RADIO a 3 lampes, com plet 400 fr. II. Appareil de RADIO a 4 lampes com plet en parfait ordre de marche avec grand haut parleur 700 fr. III. Appareil de RADIO a 4 lampes, état neuf, prix de vente 25oo fr., prix d'occa- sion 1000 fr complet. IV. Trés bon poste a 2 lampes NEUF, complet 450 fr. Ces postes sont au complet done avec leurs accus, lampes Philips et haut-parleur. Radio Flandre, rue de la Gare, Ypres. Conduite intérieure état neuf, essais a volonté binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. Q, Statiestraat, 9, YPBR. binnenstuur 5 pl. getakseerd 7 H-P. Te verkoopen uit oorzaak verandering grooter auto. Adres ten bureele. Buitengewonen goeden FORD. Adres ten bureele dezer. voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie Speciale Petrol voor Broeimachienen. gewaarborgd de beste. Hekrx Dixmudesteenweg, 38 (Watermolen) YPER Tel. 446. CAFÉ AU CHAMP DE MARS 2, Esplanade, YPER heeft de eer aan het publiek kenbaar te ma ken dat hij zich komt te plaatsen als Hij beveelt zich aan eenieder voor zijne trouwe bediening en genadige prijzen. Lange Thouroutstraat, 44, Yper heeft de eer zich aan het publiek aan te beve len voor het leveren van alle slach van Ter trouwe bediening aan voordeelige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9