GEBROEDERS DEPLANCK E fiftOOTF A pCI A ft °P Regenmantels - Gabardinen UIVUVl L) ürjL/iU Trench-Coats merk ENGLEBERT Csrnette-Sabbe Hls 37.900 Fr. Autos HUDSON Occasions NIEUWE Grand Bazar de ia Rue au Beurre Gebroeders ROS SE Y In den Qrooten Sint-Medard 63, Roe de Lille, Vpres Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij Tel. 463 14, Boterstraat. YPER Postel 107.411 6 Gylindres 7 Tl EM JAAR WA A R BO RG GEKRUISTE SNAREN MUZIEK-INSTRUMENTEN VIOLEN-HARMONIUMS RADIOS - PICK-UPP'S CAM. QUAGHEBEUR POPERINGHE - Afkappeling van steen altijd kosteloos te bekomen voor het weghalen. KunstglaswerK in koper en lood SCHILDERWERKEN Pelntures - Décors - Vitraux - HUIS VAN VERTROUWEN Maurice Gillis-Devos, 8, KijsHslraat, YPER Trenchs reklaam vanaf 150 fr. voor Damen en Heeren Altijd in magazijn, al de laatste nieuwigheden Groote keus van Lederen Vesten in chromé voor autogeleiders en motorijders. Trausporls DCménagemeiits Place de la Garè - YPRES AGENCE 8 Cylindres y v H s x 5CMITTEREMD VAN TOOM Groot Gemak van Betalen ALLERHANDE 'Accordeons van af 95 Fr. Phonografen van af 250 Fr. Katalogen op aanvraag 27, YPERSTRAAT - Tel. 178 Blauw en Wit Steen - Marmer Zuilen Watersteenen essss-s3 Schouwen en Grafzerken e*=5==5=ss3 In all*» stijlen In alle keus - In alle prijzen werk Concurrentie onmogelijk Spoedige Oediening 36, Veurnesteenweg, 36 Y R E R Gewone eu Decoratie Genadige prijzen Trouwe bediening PRIX MODÉRÉS. VRIJE INGANG - ZEER VOORD EE LIGE PRIJZEN - VASTE PRIJKEN Altijd een groote keus van de volgende artikelen HUISGERIEF gleis- en glaswerk, poiselein, koffie- en tafelserviezen, enz. SCHOUWGARMTUREN vazen, artikelen voor geschenken, alle slag van fantaisie artikelen. Speelgoed, fietsjes, kinderautos, Mandenwerk Vogelkooien in allen aard. REISARTIKELEN Valiezen en Reiskoffers MAROKIJN ARTIKELEN: Sacocheu, Portefeuilles Porte monnaies, Tabakzakken, enz. Kindervoituren, Merk SWAN Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. AFSLAG 5 °lo aan kroostrijke gezinnen en oorlogsinvaliden. par Volture ou Auto-tapissière Cars de 20 - 30 - SO personnM AUTO DE LUJfE pour toutes cérémonies et excursions Téléphone N° 5o Malson renommée depuls longue date, et se tenant A la disposition de ses clients jour et nult.Tous renselgnemeata pour Ie déménagement pour 1'itTanger. Oud bekend huis stelt zich ten alle t|jde, dag en nacM, ter beschikking van de kalanten. Alle Inlichtingen over hal verhuizen naar den vreemde. Autos ESSEX Atelier de réparations Pneus Huiles Essex 6 cylindres Citroën 6 cylindres Moto F. N. 4 cy lindres 3 vitessesavec side-car Vélo Motéur Sachs 2 vitesses. Roue libre facultative

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7