Jonckhsere - Duthoy MINERVA 12 cv. CLRRION Radio 8, TempelstraatYper INLANDSCh Herberg-Afspanning Kleine Aankondigingen BEENHOUWERIJ Versch Vleesch Bevrozen Vleesch Gomptable expérimenté Chauffeur vraagt plaats Halve Beenhouwersgast Werkvrouw vr. plaats Meisje 15 j. vr. plaats Vrouw vraagt Jeune Fille Jonge Dochter Wordt aangeboden On dem. Cuisinière Men vraagt ALÖÜËR^ Belle Propriété Maison de rentier èt louer Huis te pachten TE HUREN A LouerBelle Maison de Rentier Welgel. winkel te huren A louer Centre Ypres Commerce céder OVER TE NEMEN Burgershuis te koop gevraagd A VENDRE Huis te koop A venei re Terrain Huis te koop Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Te koop Volière Yper TE KOOP A VENDRE Te koop: Auto Fiat 501 Te koop Moto Gillet A vendre Occasion A vendre Te koop Het Huis Bollaert Permanenten met doom WALTER BROUWERS PETIT ES AININOINCES EERSTE KWALITEIT Bouilli 6 8 10 fr. de kilo Biefstuk l Rosbief 16- 18-20 fr.de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kil© libre qq. heures par jour, recherche compta- bilités commerciales a tenir- Mise a jour. Bilan. Lois fiscaLs Adresse au bur.journ. Beproefde Rekenplichtige vrij eenige uren daags, zoekt boekhouding werkzaamheden. Balans. Fiscale wetten. Adres ten bureele dezer. in Yper of omstreken. Adres ten bureele. vraagt plaats. Adres ten bureele. -om te wasschen en te kuischen. Adres ten bureele. om te leeren naaien. Adres bureel dezer. wasch te doen te huis, genadige prijs. Zich wenden Cam. Moerkerke, Dixmudestw., 27. ayant toujours servi demande place femme a journée, trés bonnes références. S'adr. 3, rue Arthur Merghelynck, Ypres. altijd gediend hebbende vraagt plaats als werkvrouw, zeer goede getuigschriften. Zich wenden 3, A. Merghelynckstraat, Yper. vaste en winstgevende bediening aan eet lijken en ondervindingrijken Handelsreiziger die beschikt over een auto. Verkoop van een bui tengewoon onmisbaar artikel voor autowa gens. Schrijven bureel van 't blad. bourg., cath., certificats, ville et campagne. Adresse au bureau du jou:nal. Net, stil meisje van 16 tot 20 jaar voor ge sloten huis zonder kinderen, voor huiswerk, wasch en iets van den keuken kennende. Huur volgens overeenkomst. Zich aanbie den alle werkdagen van af 16 t/2 u bij P.T. Lombaardstraat, 18, leper. sise Chaussèe de Menin, a 10 min. gare, 4 pl. rez de-chaussèe, 8 chambres a coucher, 4. caves, 1 Ha. de terrain, eau de la ville, électricité. S'adresser pour conditions et -clef i3, rue Longue de Thourout, Ypres. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. 21, Kaaistraat. Bevragen bij L'Ecluse, 29, Wandeling, Yper. Herberg HET BOERENHUIS Kanon weg, Yper. Brouwerij H. Vermeulen-Meynne. Rue de Stuers, n° 24 Libre immédiate- ment. S'adresser même rue, n° 26. Vrij volgens overeenkomst. Adres ten bur. Belle Maison de Rentier avec chauffage central, eau, gaz, électricité et beau jardin. S'adr. 146, rue de Lille. Hótel - Restaurant Café avec garage a céder a Comines, en face de la gare. Situation trés avantageuse. Adresse au bureau du journal. STAD YPER met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. TE KOOP OF TE HUREN in het Doornijksche met i5 of meer hectaren allerbest land. - Zich te wenden 15, Wervikstraat, MEENEN. Brieven bureel van 't blad letters A. P. Plusieurs belles MAISONS a la Frontière du BIZET (Beige). S'adresser 32, rue d'Armentières, Bizet. Bruggesteenweg54.-Voor conditiën zich wenden Vanden Peereboomplaats, Nr I. 585 m. c. en un ou deux lots, belle situation pour commerce ou garage. S'adresser 4, Porte de Menin. Vit ter hand te koop te Yper Nieuwg. Werkmanshuizen beneden drie plaatsen en koer, boven drie slaapkamers Adres ten bureele. gelegen Rijsselstraat, 131twee verdiepin gen, koer en achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. en 28 zangkooien voor kweekers van kanarie vogels. 18, Bruggesteenweg. Ingang derstad: Kloekgebouwd Handels huis met 2000 vkm. grond. Welgelegen Hennenkweekerij, tegen de stad. bestaande uit een prachtige woning met afhankelijkhe den en 5 aren 3o ca. land. Nieuwgebouwd Renteniershuis met schoonen hof, tegen de stad. Gerieflijk Handelshuis tegen de Groote Markt. Aanstonds vrij. Vele andere Handels- en Renteniershui zen met land in den omtrek van Yper. Geldleeningen aan de beste voorwaarden. Kostelooze inlichtingen te bekomen Zakenkantoor «CONTINENTAL", achter St-Maartenskerk, Yper. Alle dagen open. Roulotte Automobile sur chassis Lancia et Auto FIATtous en tiès bon état. S'adresser 4, Porte de Menin. Adres ten bureele van dit blad. sport, culbuteur 5oo, bij Jules BILLE, Mee- nenstraat, Yper. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 place.s. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. Conduite intérieure état neuf, essais a volonté binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. 9, Statiestraat, 9, YPER. 45, Maloulaan, IEPER - Tel. 498 laat aan zijne talrijke klienteel weten dat er in zijn Salon de Coiffure voor dames, een gansch nieuw apparaat ingekomen is om het verwezenlijken van Uitstekenden uitslag verzekerd. Alle dagen ten dienste der klanten. Vraagt afspraak. Prijs 75 fr. Prachtmeubel 7 Lampen - Kleine en groote golflengte voor 2995 fr. Eenige agent voor Yper en omstreken 35t Oude Houtmarkt, YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11