C. Dumortier Pianos Muziek SIsen VENSTERGLAS H. SGHMIDT-OAUBREZ SAIJETTE WIJVEKEN Isidore DEHAENE ZOONS L. NIONKERHEY-VAN NESTE Oépfit i Mme CO RN ILL IE, Modes Moden, roe au Beurre 25 Boterstraat, YPER Marcel SO ET E-80 E RH AVE Matrassen M IN DE- PUPPEN Ê- TEINTURERIE Vuylsteke rères Handel in INLANDSGH HOUT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief Spreakmachienen - Platan Huis Maria DEVOS H. COSTEUR-MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koüfies, Wijnen 33, Statiestraat, YJPEJFl STOOMVERVERIJ Jos* DE RYNCK-BATTHEU Transports Déménagements Cyr. TAVENIEH-VASi UXEM Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN in Lood en Koper Manderijen Meubelfabriek Stoomboomzagerij Rljsselstraat, 94 Y P E R MEUBELS IN ALLE STIJLEN Groote voorraad droog hout. Klein Groo? Inlandsche en Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. LAFONTEYKE Huls Almé QRUWEZ MO DEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TPBZt Bols du Nord Noordsch Hout MAISON HUIS Transport gratuit Kosteloos vervoer Groote keus van wolle, sayetten handwerken en alletoebehoorten.. Witgoed Sargiên Gordijnen en gemankte Stoors, ent. YPER ESaa53 DEPOT der stoomververij - nieuwwas&cherij van Septfon- taines, Doornijk. Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borste'.s, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubel papier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bls, POPERINGHE oud Huis - Kindt Schmil t Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Blomme DE BRUGES VAN BRUQQE Lavage neuf Nettoyage sec Blanchissage neuf de Chemises, Cols, Manchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures Travail soigné Livraison rapide DROOG- NIEUWWASSCHERIJ Nieuwwasscherij van Hemden Cols Manchetten Pijn zwart voor Rouw in 24 uren Verzorgd werk Spoedige bediening GROOTHANDEL Vanden Peereboompiaats, 31-31bis, YPER - Tel. 340 Merceriën - Bonneteriën - Lingeriën par uitvis ou autos capitonnés 112-124, Rue de Bruges fél. 63 Matsou réputée de longue date pour •et bon» soins et son exactitude. fatrassen, DraaE- en Gnlgw&vk wendt u Iblj 29, Van don Peereboompiaats - WerkhuizenKorte Meersch, YPER AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glos per kist en op maat gesneden Kaderlijsten en Kunstprenten GROOT Prijzen buiten alle concurrentie KLEIN HOTEL CONTINENTAL Ev. BALTE-TONNON Statieplaats Place de la StatioD Dinera i pril fixa Prii modirii KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURE Matrassen makerij a. p In het Schaap ET Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt 19, Groote Markt Tel. 285 YPER Kleereo, Mantels, Corsets, Hemden, enz. Robes, Masten», Chemiserie, Lingerie ROBES DE SOIE pnrtir de 89 francs Het Huis gelast riek ook met het maken van Meubels op maat Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, en*'-. OPVOLGER VAN 84, Boter straat, 34 Verzorgd werk Spotdige bediening Gtiantlers Magazijnen TEL. 54 Qual Kaal 14, Ri jss&lstraat, 14 Rouw in 2-4 uren. NADSEN- Over groote keus van ZOMER ARTIKELEN in allen aard Enkol In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkeopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening Voor al uwe Statiestraat, VPER HUIS GESTICHT IN 189O Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Ktinmilcn tan risti in matigt prijzan Gekende Wijnkelder Cave renomméc Groot 7, Tempelstraat, 7 YPER Klein All* «lach van Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Dulrentnanden. Wiegen la strooi en wissen, Eler- en Boterpanders, In SCHAAPWOL Overgroote Engelsche Bedden keus van Kinderbedden,Wiegen, Sajgiën, Bedspreien Altijd de grootste keus in Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie. Zijden Kleeren van af 89 fr. Rosw binnen de 34 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours le plus grand choix de Les plus bas prix, sans concurrence. Deuil en 34 heures. La plus importante maison de la contrée Drukkerij, ooek en Papierhanuel C. DUMORTIER, 3+, üotersiraat, ïper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12