L'ARSEN AL O MA MUSE LES LAINES DE Ypersche Voetbalkroniek FILATURE DE L'ARSENAL, S. AYPRES KOSMOS TOURISME Vereenigde Hofbouwliefhebbers - Y P E R - fllgemeene Vergadering en Tentoonstelling op Zondag 3 juli 1932. V. Vanbeselaere. A. Versavel. Seniors van Zaterdag 25 Juoi 1932 Scholieren van 30 Juni 1932 Juniors van 30 Juni 1932 Favorisez 1'Industrie Beige en employant Beroordeeligt de Belgische Nijverheid en gebruikt Elles sont entièrement fabri- quées en Belgique, Et sont IRRÉTRÉCISSABLES et GRAND TEINT. Zij zijn g a n s c h in België vervaardigd, Zij KRIMPEN NIET IN en veranderen niet van kleur. Vragen en antwoorden over Voetbalspel Lettre Ouverte au Poète Yprois qui vient de naitre Lourdes Reizen 1932 Op 20 Juli - 16 Oogst - 12 Sept. DAGORDE 1. Verslag der voorgaande vergadering. 2. Mededeelingen. 3. Aanveerding van nieuwe leden. 4. Voordracht. 5. Beoordeeling der aanbrengsten. 6. Prijsloterij De Voorzitter, De Schrijver, Athlelieke Oefeningen 100 tn. 1. Rotru in i3 sec. 2. Dumortier; 3. Seys 4. Ververeken 5. Vanlimburg. Hoog springen 1. Ververeken 1,45 m. 2. Dumortier 1.35 m. 3. Rotru, Seys, Vanlim burg i,3o m. 6. Cherchye 1,25 m. 400 m. i. Rotru in 1 m. 9 sec. 2. Vanlim burg 3. Seys 4. Ververeken ;5. Dumortier; 6. Cherchye. Ver-springen 1. Dumortier, Rotru 4,14m.; 3. Ververeken 4,i3 m. 4. Vanlimburg 3,97 m. 5. Cherchye 3,96 m. 6 Seys 3,93 m. l5oom. 1. Vanlimburg in 5 m. 38 sec. 2. Cherchye 3 Ververeken 4. Dumortier. Pangschikking X. Rotru 21 2042 p. 2. Ververeken 21 20 .*41 p. 3. Dumortier 16 —20% 37 p. 4. Vanlimburg 7 19 26 p. 5. Seys 11 —12 23 p. 6. Verleure Ev. l3 o i3 p. 7. Neyrinck 10 o 10% p. 8. Cherchye o 9 9 p. 9. Hollebeke 6% o 6% p. 80 m. 1. Pomeroyin i3 sec. 2. Anseeuw; 3. Therry 4. De Buyser. Hoogspringen 1. Anseeuw. Therry 1,20 m.; 3. De Buyser, Pomeroy i,i5 m. 3oo m. 1. Pomeroy in 54 sec. 2. Therry 3. Anseeuw 4. De Buyser. Ver springen 1. Anseeuw 3,46 m. 2. Ther ry 3,36 m. 3. Pomeroy 3,29 m. 4. De Buy ser 3 m. 1000 m. 1. Therry in 3 m. 46 sec. 2. De Buyser. Rangschikking 1. Therry 22 22 25% 69% p. 2. Anseeuw 18 27 20% 65% p. 3. Pomeroy 22% i5% 19% 57% p. 4. De Buyser 9 19% 17% 46 p. 5. Carlier 24 o o 24 p. 6. Claeys 9 o o 9 p. 100 m. 1. Vandamme in 12 1/2 sec. 2. Gryffon 3. Versailles A. 4. Dewilde 5. Notebaert. Hoogspringen: 1. Gryffon, Ossieur, Van damme 1,35 m. 4. Versailles A. i,3o m. 5. Notebaert i,i5 m. 6. Dewilde i,o5 m. 400 m. I. Ossieur in 1 m. 6 sec. 2. Van damme 3. Gryffon 4. Versailles A. 5. Dewilde 6. Notebaert Verspringen 1. Vandamme 4,34 m. 2. Ossieur 4,21 m. 3. Gryffon 4,08 m. 4. Versailles A. 4,02 m. 5. Notebaert 3,5g m. 6. Dewilde 3,58 m. 2000 m 1. Dewilde in 7 min. 21 sec. 2. Vandamme 3. Versailles A. 4. Gryflon 5. Notebaert. Rangschikking 1. Vandamme 3o 27 27 84 p. 2. Gryffon 21% 19 21 6t p. 3. Ossieur o 27 16 43 p. 4. Notebaert 11 l5935 p. 5. Dewilde o 16i3 29 p. 6. V. Maeckelberghe 23 o o 23 p. 7. Versailles A. o 0—17:17 p. Het athletiek feest van 21 Juli nadert met rasse schreden. Sportliefhebbers, hebt gij reeds het uwe bijgebracht om het leest wel te doen lukken. (Janssens, Postchecknummer 2*.6 875). Demandez-les a votre fournisseur. La maison ne vend pas aux parti- culiers. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen leveraar. Het huis verkoopt niet aan bijzonderen. Wat mag de aanvoerder van een ploeg die juist geraden heeft die dus den toss gewonnen heeft) kiezen De aanvoerder of de kapitein van het elftal mag het speelkamp kiezen waarin hij beginnen wil, ofwel verkiezen den beginschop te geven, doch in alle geval moet hij het eene of het andere kiezen. Moet er in geval van verlenging opnieuw ge raden worden Ja, en dan heeft de aanvoerder van het elf tal die den toss verloren heeft bij het begin van den wedstrijd, het recht van te raden. Ten titel van inlichting mag de totale duur- tijd van een match in Belgiè niet langer zijn dan i35 minuten, als volgt te onderverdeelen: Gewone duurtijd twee helften van 45 minuten 90 min. (behalve voor scholieren en knapen). Twee verlengingen van i5 minuten =3o m. Twee verlengingen van 7 1/2 minuten i5 minuten. Moet er nu na de twee eerste verlengingen, hetzij dus na 120 minuten spel, een derde maal geraden worden Neen, want de elf tallen verwisselen gedurig van kamp na iedere voorgeschreven verlenging. Hoe moet den toss gespeeld worden voor een wedstrijd op onzijdig terrein gespeeld Gewoonlijk is het de aanvoerder van het elftal dat de langste reis gemaakt heeft, die raadt, of indien de verplaatsing ongeveer gelijk is, dan werpt men het geldstuk om te weten welk een der beidé kapiteins den op gooi mag raden voor terreinkeuze of aftrap. Hoe moet de beginschop of kick-ofj beginnen Door een schop te geven tegen den bal die in het midden van het terrein geplaatst is. In welke richting moet de beginschop gegeven worden Het leder moet naar het kamp der tegen strevers getrapt worden, 't is te zeggen vooruit alhoewel een bal, in rechte lijn weggestampt, insgelijks regelmatig getrapt mag genoemd worden, omdat hij in de rich ting van het doel der tegenpartij gegeven wordt. Wat doet de scheidsrechter als de bal naar achter wordt overgezet De scheidsrechter laat doodeenvoudig her beginnen totdat de aftrap regelmatig gege ven wordt. Tot naricht weze gezegd dat de beginschop altijd door een der spelers moet genomen worden in de gewone kampioenschapmatchen, en dat hij door een vreemden persoon enkel mag getrapt worden in vrienden wedstrijden. Wat verstaat gij door een doelschop of goalkick Wat geeft men als de speler, die den doel schop neemt, den bal rechtstreeks in het doel der tegenstrevers zendt Wat geeft men als de speler, die den doel schop neemt, den bal rechtstreeks in eigen doel zendt Op welken afstand moeten de spelers zich bij een doelschop bevinden Wat geeft men als het leder gelijktijdig door spelers van iedere ploeg aangeraakt wordt en het over de doellijn buiten spel vliegt Wat geeft men in geval de speler, die den doelschop neemt, den bal een tweede maal met de hand aanraakt NEMO. Zelfs het harde stadswater Wordt zacht voor de wasch Door OZONIA Cher Ami et ancien Concitoyen Alfred Gaimant, Ypres. Je désespérais d'Ypres et voila qu'un rayon de soleil Gaulois vient de luire dans le ciel brumeux flamingant. Je viens de lire votre acte de foi O ma Muse et encore sous le charme de vos beaux vers, je ne résiste pas a vous adresser mes meilleures félicitations et a applaudir, de grand coeur, a vos courageux et charmants débuts poétiques. Félicitations pour le fond, plein de saine philosophic félicitations pour la forme qui témoigne de votre parfaite con- naissance de l'art poétique. Avec aisance, en effet, vous passez du charmant trisyllabe au fier alexandiin, et avec modestie vous cachez discrètement dans votre oeuvre des perles fines tel le limpide sonnet a la désespérance. Franchement, mon cher poète, c'est un beau début qui n'étonnera d'ailleurs pas les vieux Yprois, car ils savent que le nom de Gaimant est intimement lié, depuis un siècle, a l'art musical qui ne se concjoit pas sans Poésie. Continuez et allez y... Gaimant R. F. VIENT DE PARAITRE - ACTE DE FOI - Poème par ALFRSD GAIMANT. En vente au bureau de ce journal. Gezien het overgroot succes onzer per autocar, zien wij ons verplicht ten einde voldoening te geven aan onze talrijke klienteel volgende bijkomende bedevaarten in te rich ten buiten deze welke vermeld staan op ons gewoon programma Er zijn ook reeds verscheidene plaa'sen voor bovengemelde datums verkocht. De inrichters B. De Ceuninck A. Verslraete 10, Laagstraat 4, Groote Markt, 4 Beveren - Rousselare Yper Tel. 544 Tel. 5i5 P. S. Het is heel geraadzaam de plaatsen tijdig te laten voorbehouden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6