DE KEIZER Statiestraat, Yper. Garage Devos Dewanckel Grand Bazar de la Rue au Beurre GEBROEDERS DEPLANCK E PIANOS Cornette-Sabbe dis BAISSE SENSIBLE Merkelijke AFSLAG Gebroeders R 0 8 S E Y NIEUWE CAMILLE DE SALMON Nous vendons nos produits au prix du jour sur tous nos VÊTEMENTS. Wij verkoopen onze producten aan den prijs van den dag op alle KLEEDINGSTUKKEN. Laat U inschrijven voor een PROEFRIT met de nieuwe Faites vous inscrirepour un VOYAGE d'essai avec la Nouvelle A 8 cyl. 4 8 cyl. Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij tous YPRES, rue de Lille - 7 - Rijsselstraat, YPER IWeubels in alle slash CAM QUAGHEBEUR Transports f^ntfnageaients Rouw in 12 uren Maarschalk Frenchlaan - YPER - Boulevard Maréchal French Meenenpoort Tel. 55 Parte de Menin Tel. 463 14, Boterstraat, YPER Postcbeck 107.411 Zonnebek@sfe®riwiE2g, 2P - t®i. 273 sBlauw en Wit Steen - Marmer Zuilen Watersteenen Schouwen en Grafzerken >-a Afkappeling van steen altijd kosteloos te bekomen voor het weghalen. Installations complètes d'intérieurs Volledige opschikking van binnenhuizen KunstglaswerK in Koper en lood SCHILDERWERKEN Peintures - Décors - Vitraux - TIEN JAAR WAARBORG GEKRUISTE SNAREN MUZIEK-INSTRUMENTEN VIOLEN-HARMONIUMS RADIOS -. PICK-UPP'S POPERINGHE Place de la Gare - YPRES Téléphone N° 5o Deuil en 12 heures VRIJE INGANG - ZEER VOOR DEE LI GE PRIJZEN - VASTE PRIJZEN Altijd een ^roote keus van de volgende artikelen HUISGERIhF gleis- en glaswerk, porselein, koffie- en tafelsei viezei euz. SCHOUWGARNITUREN vazen, artikelen voor geschenken, alle slag van fantaisie artikelen. Speelgoed, fietsjes, kinderautos, Mandenwerk Vogelkooien in allen aard. REISARTIKELEN Valiezen en Reiskoffers MAROKIJN ARTIKELEN: Sacocher», Portefeuilles Por te monnaies, Tabakzakken, enz. Kindervoituren, Merk SWAN Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. AFSLAG 5 °/o aan kroostrijke gezinnen en ooilogsinvaliden. Ir* alle stijlen in alle keus - alle prijzen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Papiers peints Lincrusta Linoleum Toiles cirées Balatum Tapis Rideaux Stores Dentelles - Laines Literies Tentures deull Chapelles ardentes Behangpapier Lincrusta Linoleum Toile cirèe Balatum Tapijten Gordijnen Stoors Kanten Wollen Bedderijen ROUW BEHANGSELS ROUWKAPELLEN IB 36, Veurnesteenwe^, 36 YPER Gewone en Decoratie Genadige prijzen Trouwe bediening PRIX MOÜÉRÉS. 5CHITTEREND VAN TOOM «ti* ~g6 Groot Gemak van Betalen *-* iSt 3 ALLERHANDE rm aJr 'nc r Accordeojïs ...van af 95 Fr. -PH'onografénvan af 250 Fr. Kataiogen op aanvraag 27, YPERSTRAAT-- Tel. 178 par Voiture ou Auto tapissière Cars da 20 - 30 - SO personnss AUTO DE LUXE pour tcutes cérémonies et excursions Matson renommée depuls longue date, et se tenant A I» disposition dï ses clients Jour et nult.Tous renselgnetns pour le déménagement pour l'êtranger. Oud bekend huls stelt zich ten alle tijde, dag en i ter beschikking van de kalanten. Alle Inlichtingen over h«t verhuizen naar den vreemde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7