13e Jaar, N<> 15 - 16 Juli 1932 13e Année, N° 15 - 16 Juillet Yperlingen, viert Donderdag 21 Juli, het Nationaal Feest Yprois, fêtez Jeudi 21 Juillet, la Fête Nationale FEESTELIJKHEDEN 1932 BEZOEK der SGHOONHEIDSKONiNGINNEN Athletiek Feest Le Drapeau Yprois Weekblad - bet Arrondissement Yper ■r VwMnlglng der Getolcterden. she Club*. Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, Yper Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 f*. Tel. 500 35 ct. het nummer Ridaction, Administration et Publiclté 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Dat aan ieder huisgevel onze lieve drie kleur wappere Leve de Nationale Eendracht Leve de Koning Leve België Qu'a chaque facade de nos maisons üotte notre cher drapeau tricolore Vive l'Union Nationale Vive le Roi Vive la Belgique STA O YPE S T DONDERDAG 21 JULI NATIONALE FEESTDAG Om li,3o uur: St-Maartens Kathedraal, «Te Deum Om 20,3o uur Groote Markt, Concert door de Harmonie Ypriana. PROGRAMMA iste Deel 1) Les Petits Soldats de Plomb Moerman 3) Divertissement, voor Tuba Precker 5Réve de Printemps J. Strauss 6) Danses des Plébéiens Maquet Om 22 uur Vuurwerk. ZONDAG 17 JULI 1932 Om 7 3/4 uur Oefeningen van het Pompierskorps vergezeld door de Har monie Ypriana. Uitvoering van eenige Muziekstukken op het Statieplein. Zaterdag 16 Juli 1932 Om 11,40 u. Aankomst van 17 Schoon heidskoninginnen, van meest al de Euro- peesche landen, vergezeld van familieleden en van de Koningin van Oostende met haar t vee eere-juffers. Om 11,45 u. Voorstelling en officiéele Ontvangst op het Stadhuis, door de Stedelijke Overheid. Daarna bezoek aan het Britsch Gedenk- teeken der Meenenpoort, St-Maartenskathe- draal en het Gedenkteeken der Ypersche Gesneuvelden. Om i3 u. Lunch aan de Schoonheidsko ninginnen aangeboden in het Hotel Excelsior. Om i5 u. Vertrek per auto car naar De Panne. IL FAIT CHAUD C'est le moment de manger FROID La Maison D'HONT, 6, rue de la Station, Ypres, recommande spécialement ses comestibles appropriés pour la Cuisine d'Été, tels que Fromages du pays et de l'étranger Conserves de Poissons, Viandes, Légumes et Fruits. Potages et Sauces. Pudding Powder. Huile et Vinaigre, etc N. B. Seul dépot pour Ypres du JOG- HOURT pasteurisé Hollandia om 16 ure, op het Voetbalplein der Augustinenstraat, voorbehouden aan al de spelers van C. S. Y. PROGRAMMA 1) 80 m. scholieren j 3) 100 m. seniors seniors. 5) 3oo m. scholieren. 8) Ver springen scholieren, juniors en seniors. 9) Fondkoers voor alle categoriën (1000 m. voor de scholieren, 3ooo m. voor juniors en seniors). De spelers mogen zich laten inschrijven tot l5 y« ure. Algemeene inkomprijs 1 fr. Koninklijk Bezoek aan Poperinghe Morgen, Zondag 17 Juli, om 3 uur, zal Hare Majesteit de Koningin het Sanatoriu n S' Idesbald voor teringlijders inhuldigen, dat ingericht is in het kasteel De Lovie, te Poperinghe. Dit Sanatorium voor mannen, dat onder steund wordt door den Staat, de provincie en meest alle steden en gemeenten van West- Vlaanderen, behoort toe aan een vereeniging zonder winstgevend doel, waarvan M. Be- kaert, provinciaal raadslid te Sweveghem, de voorzitter is en M. dokter Brutsaert, volksver tegenwoordiger, de afgevaardigde beheerder. Voor het oogenblik worden er i35 zieken ver zorgd in twee nieuwgebouwde paviljoenen en binnen kort zullen er nog 5o andere onderge bracht worden in het kasteel zelf, na voltooiing; der veranderingswerken die aan den gang zijn. De gebouwen van dit Sanatorium bevinden zich in een mooi beboscht park van 56 ha. - Ter gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit, zal de bevolking dien dag vrijen toegang hebben in het Sanatorium. Ook zul len er concerten in openlucht plaats hebben. Réponse a une Question Si La Région d'Ypres ne rherche pas encore a marcher sur les brisées de l'Intermé- diairedes chercheurs et des curieux, elle a, du moins, l'insigne mérite de savoir poser judi- cieusement une question, quand il lui arrive de ne pouvoir la résoudre au pied levé. C'est du choc des idéés, dit-on, que jaillit la lu- mière, et il serait souhaitable, que, chaque fois qu'un point litigieux se présente, de voir quelques Yprois de bonne volonté, prendre place a une sorte de conférence, tels de vul- gaires ambassadeurs, sans toutefois pouvoir prétendre émarger a un plantureux budget. La question posée se résumé en ceci comment convient il de fixer les couleurs Yproises, blanc et rouge, la hampe du drapeau La question aurait-elle done embarrassé a ce point, tous les Yprois, puis- que, jusqu'ici ils ont tous gardé de Conrard HET yPERSCHE LA REGION D'VPRES Orgnne de ('Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Men Sen Intthrijien tn alle Belgisthe postkantoren Keamloote artikelt geweigerd On peat t'abonner dant tont let bureaux de poste Beiges Let articles non tlgrtit sent refusit 2) Egmont, openingstuk Beethoven Solist M. Emile Coffyn. 4) LakmêfantaisieDelibes 2ie Deel 7) Concordiamarche X.... met tamboers en klaroenen. -8) Vaderlandsch lied. Verlichting der Groote Markt. Op Donderdag 21 Juli 2) 100 m. juniors reeksen en finaal. 4) Hoogspringen scholieren, juniors en 6) 400 m. juniors. 7) 400 m. seniors. 10) Aflossingskoers (800 m. 400 m. 200 m. 100 m.) tusschen seniors, juniors en s.cholieren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1