DE KEIZER Statiestraat, Yper. Grand Bazar de la Rue au Beurre GEBROEDERS DEPLANCK E usbfoeders RÖSSEY NIEUWE PIANOS Cornefle-Sabbe fils BAISSE SENSIBLE Merkelijke AFSLAG UNE BELLE VOITURE AU PRIX LE PLUS BAS 4 et 6 cyl. C. MOTTRIE C. LEUPE 47975 CAMILLE DE SALMON Nous vendons nos produits au prix du jour sur tous nos VÊTEMENTS. Wij verkoopen onze producten aan den prijs van den dag op alle KLEEDINGSTUKKEN. Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij Meubles YPRES, rue de Lille - 7 - Rijsselstraat, YPER, Meubels In alle slach CAM. QUAG HEBE OR Transports ftliuéiiagements Deull en 12 heures Rouw In 12 uren Economique a l'achat Economique ds i'entretien 30, Boulevard Flalou, YPPES - Tel. 149 Tel. 463 14, Boterstraat. YPER Postcheck 107.411 Zonnebckesteenweg, Qiauw en Wit Steen - Marmer Zuilen s Schouwen en Grafzerken Watersteenen Afkappeling van steen altijd kosteloos te bekomen voor het weghalen. installations complètes d'intérieurs Volledige opschikking van binnenhuizen KunstglaswerR in Roper en lood SCHILDERWERKEN TIEN JAAR WAARBORG 6 GEKRUISTE SNAREN MUZIEKINSTRUMENTEN VIOLEN- HARMONIUMS RADIOS - PICK-UPP'S Place de la Gare - YPRES =0PEL= Demandez démonstration gratuite a 1 VRIJE INGANG - ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN - VASTE PRIJZEN Altijd een yroote keus van de volgende artikelen HUISGERIEF gleis- en glaswerk, porselein, koffie- en tafelserviezen, enz. SCHOUWGARNITUREN vazen, artikelen voor geschenken, alle slag van fantaisie artikelen. Speelgoed, fietsjes, kinderautos, Mandenwerk Vogelkooien in allen aard. REISARTIKELEN Valiezen en Reiskoffers MAROKIJNARTIKELEN: Sacochen, Portefeuilles Porte monnaies, Tabakzakken, enz. Kindervoituren, Merk SWAN Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. AFSLAG 5 °/o aan kroostrijke gezinnen en ooilogsinvaliden. Tel. 273 In alle stijlen In alle keus - In alle prijzen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Papiers peints Lincrusta Linoleum Toiles cirèes Balatum Tapis Rideaux Stores Dentelles - Laines Literies Tentures deull Chapelles ardentes Behangpapier Lincrusta Linoleum Toile cirée Balatum Tapijten Gordijnen Stoors Kanten Wollen Bedderijen ROUWBEHANGSELS - ROUWKAPELLEN 36, Veur nesteen weg, 36 YPER Gewone en Decoratie Genadige prijzen Trouwe bediening Peintures - Décors - Vitraux - PRIX MODÉRÉS. SCHITTEREND VAN TOOM V Groot G emak van Betalen - ALLERHANDE f Accordeons van'af 95 Fr* x Li v- "-TV Natalogen op aanvraag 27i.YPERSTRA.AT - ;Tel .178 POPERINGHE par Voiture ou Auto-tapissière Cara de 20 - 30 - AO personnaa AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions Téléphone N° 5o Malson renommée depuls longue date, et se tenant k la disposition de ses clients jour et nult.Tous renselgnemcnts pour le déménagement pour l'êtranger. Oud bekend buis stelt zich ten alle tijde, dag en nacht, ter beschikking van de kalanten. Alle Inlichtingen over ha verhuizen naar den vreemde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10