■Jonckheere - Dnthoy LADDERS a louer Maison-Villa a louerT Lisienx - AlemjonMent S' Michel I N LAN DSCH Herberg-Afspanning KOSMOS TOURISME BEENHOUWERIJ Bevrozen Vleesch Kleine Aankondigingen Changement de Domicile Verandering van Woonst Chauffeur vraagt plaats Werkvrouw vr. plaats W itgoedmaakster Deftige Meid, 40 jaar On demande A louer Centre Ypres Gevraagd goede Winkeldochter A louer présentement Seffens te huren Te huren Appartement Gem. kamer te huren Te huren Garage Huis te huren Belle Propriété Maison de rentier èi louer Weigel. winkel te huren Burgershuis te koop gevraagd Yper TE KOOP Huis te koop Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Te koop Voituur Te koop bij uitscheiding Te koop: Auto Fiat 501 Te koop Moto Gillet A vendre Occasion TE KOOP Te koop in vertrouwen Te koop MINERVfl 12 Pk. PHOTQGRAPHIE MAISON ADAMSON FIRMIN VALENTIN ë==h==s ë=i[==y] a r ii t ii i Wit Kaaspapier langs het Zwitsersch Normandië 8, Tempelstraat, Yper Bouilli 6 8 10 fr. de kilo lÓsbW 16 18 20 fr. de kilo fBouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo PETIT ES A.IN IN O IN CE S Fioréale bloemen ,en kronen, thans ge vestigd Boterstraat, g overgebracht worden naar de Stuersstraat, nr 7, (rechtover St- Niklaaskerk). Belle Maison de Rentier beneden de 20 jaar. Goed loon. Inlichtingen ten bureele dezer. Bel appartement frangais avec entrée par- ticulière, eau, gaz, électricité, centre ville. S'adresser 9, rue au Beurre, Ypres. STAI) YPER OVER TE NEMEN Nieuwg. Werkmanshuizen Veel schoone Voïturen 35, Plate Vanden Peereboom, 35 - YPRES - Trapladders voor Huishouden en Winkeliers Dubbele en opschuivende Ladders voor alle ambachten. 6, RijKe Klarenstraat, 6, YPER. ten bureele van dit blad. Prachtige 5 daagsche reizen per luxe auto car naar op de volgende datums 25 tot 29 Juli en van 29 Oogst tot 2 September. Vertrek KOSMOS bureel, Groote Markt, Yper, ooi 6 uur. 1* dag: Yper Rouen - Lisieux. 2edig Lis-ieux Mont St Michel. 3' dag Mont St Michel Rennes Van ties Ste Anne d'Auray. 4e dag Het schiereiland van Quiberon Rennes Pontmain Alengon. 5e dagAlengon Neufchatel Abbe ville Yper. PRIJS Vervoer en alle hotelkosten, drank -en drinkgeld inbegrepen 650 Fr. EERSTE KWALITEIT Prochainement la maison Fonteyne, enseigne La FJoréale fleurs et cou- ronnes, actuellement rue au Beurre, g, sera transférée Hue de Stuers n° 7, (en Lee de l'église St Nicolas). Binnen kort zal het huis Fonteyne, La in Yper of omstreken, jransch-vlaamsch. Adres ten bureele. om te wasschen en te kuischen. Adres ten bureele. vraagt werk voor winkel, thuis te maken. Adres ten bureele. vraagt plaats bij heer alleen of twee personen, keuken, naaien en alle werk. Adres t. bur. Femme de chambre, honnête et sérieuse, bien au courant du service, sachant coudre et connaissant le frangais. S'adr. XI, rue de la Gare, COMINES. avec chauffage central, eau, gaz, électricité et beau jardin. S'adr. 146, rue de Lille. Schoon fransch appartement met bijzon deren ingang, water, gas, electriciteit, center stad. Zich wenden 9, Boterstraat, Yper. 4 plaatsen, water en gaz, voor een of twee personen. Adres bureel van 't blad. met of zonder pension. Adres ten buret la. Lombaardstraat. Zich wenden zelfde straat, Nummer 8. met l5 Juli, Basculestraat.Zich wenden bij de Gebr. De Plancke, Zonnebekesteenweg, 2. avec grand jardin. S'adr. 5o, Boulevard du Nord (Plaine d'Amour). sise Chaussée de Menin, a 10 min. gare, 4 pl. rez de chaussée, 8 chambres a coucher, 4caves, I Ha de terrain, eau de la ville, électricité. S'adresser pour conditions et clef i3, rue Longue de Thourout, Ypres. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. Vrij volgens overeenkomst. Adres ten bur. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. Brieven bureel van 't blad letters A. P. Ingang der stad Kloekgebouwd Handels huis met 2000 vkm. grond. Welgelegen Hennenkweekerij, tegen de stad. bestaande uit een prachtige woning met afhankelijkhe den en 5 aren 3o ca. land. Nieuwgebouwd Renteniershuis met schoonen hof, tegen de stad. Gerieflijk Handelshuis tegen de Groote Markt. Aanstonds vrij. Vele andere Handels- en Renteniershui zen met land in den omtrek van Yper. Geldleeningen aan de beste voorwaarden. Kostelooze inlichtingen te bekomen Zakenkantoor «CONTINENTAL», achter St-Maartenskerk, Yper. Alle dagen open. Uit ter hand te koop te Yper beneden drie plaatsen en koer, boven drie slaapkamers. Adres ten bureele. gelegen Rijssel&traat, 131, twee verdiepin gen, koer en achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenweg, Yper. op 2 caoutchouc wielen met harnassuringen en acétylène lichten in orde. Zich wenden Talpe-Degroote, Noordlaan, 33, Yper. Occasie Auto camionnette FORD, draagv. 1000-1200 kgr., alsook POELJEN 3 maanden oud. 22, Dixmudesteenweg, Yper. Adres ten bureele van dit blad. sport, culbuteur 5oo, bij Jules BILLE, Mee- nenstraat, Yper. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. als Nash ig3t, 8 cyl. Buyck ig3o, 6 cyl. Essex 1929, 6 cyl. Olsmobile 1928, 6 cyl. en andere van 5 tot 8 pl. Camionnetten Ford, mod. T en andere ia goeden staat. Stock van 5oo moteurs in alle merken, remor- quen van 5 tot to T. Alleihande wissel stukken. DEMRULF.NAERE, Beveren steenweg, 75, ROESELAKRE. Tel. 87. Moto Saroléa, 35o cm3 Touriste. Zich wenden De Haernestraat, 33, Yper. Zeer goede staat. 9, Statiestraat - YPE1 Tous Travaux d'Amateur Livraison en 24 heures Service Express en 4 heures. AGRAN DISSEM ENTS Retouche de plaques au plus bas prix. Travail soigné ^tSSr =il[ÊF ALLE SLACH VAN SCHRIJNWERKER aan 20 Frank de B kilos

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13