Isidore DEHAEKE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE C. Dumortier Pianos Muziek: vtnuscüVENSTERGLAS H. SCHMIDT-BAUDREZ SAIJETTE WIJVEKEN IN DE PUPPEN I Dépöt Mme CORN ILL IE, Modes Moden, rue au Beurre - 25 - Boterstraat, YPER Vuylsteke Frères Marcel SOETE-BOERHAVE Transports Déménagements Matrassen Handel in INLANDSCH HOUT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief Spreekmachisnen - Platen Huis Maria DEVOS H. COSTEUR-IHOE :s GEOOTIIANDEL ESI COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen STOOMVERVERIJ Jlos. DE RYNCK-BATTHECJ Cyr. TAVENIER-VAN UXEM A"U,ach Manderijen BCZfc TXJBEr. PADRIE? J£ Rljsselstraat, 94 YPER MEUBELS IN ALLE STIJLEN Inlandsche en Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. LAFONTEYNE Muls Aimé QRUWEZ KMO DEN-ARTIKEL EN IN 'T GROOT KleerstoffenWitgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordl|nen gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TPBR Sols du Nord Noordsch Hout MAISON HUIS V PRES Transport gratuit Kosteloos vervoer Witgoed Sargiên Gordijnen en gemaakte Stoors, eat Y P E R Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Dulnkerkestraat, 43N», POPERINGHE oud Huis - Kindt Schmidt Verkoop der fijne likeuren van het huis Oumortier Blomme 33, Statiestraat, YTlPEJrl TEM IMTURErR I Er DB BRUGES Lavage ceul - Nettoyage sec Blanchissage h neuf de Chemises, Cols, Manchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures Travail soigné Livraison rapide VAN BRUGGE DROOG- NIEUWWASSCHERIJ Nieuwwasscherij van Hemden Cols Manchetten» Fijn zwart voor Rouw in 24 uren Verzorgd werk Spoedige bediening GROOTHANDEL Vanden Peereboomplaats, 31-31bis, YPER - Tel. 340 Merceriën - Bonneteriën - Lingeriën 29, Van den Peereboomplaats - WerkhuizenKorte Meersch, YPER Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN in Lood en Koper AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden Kaderlijsten en Kunstprenten par Toltures ou autos capltonnés 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 MEXVXXV Malton réputée de longue date pour Ki boni solns et son exactitude. fatrassen, Draal- en Snijwerk wendt u bij HOTEL CONTINENTAL Ev. BAETE-TONNON Matrassenmakerij 1 O. POL rt het Schaap .FLIKT 19, Groote Markt Kleereo, Mantels, Corsets, Bemdeo,enz. Tel. 285 YPER Robes, Maoteaox, Chemiserie, Lingerie. ROBES BE S01E partir de 89 francs, Het Huis gelast ziek ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein Groot Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, en». OPVOLGER VAN lp Boterstraat, 34 Verzorgd werk Spoedige bediening Ghantlers Magazijnen TEL. 54 Qual Kaal Groote keus van wolle, sayetten handwerken en alle toebehoorten. 14, Rlfsselstraat, 14 DEPOT der stoomververij nieuwwasscherij van Septfon- taines, Doornijk. Rouw In 2-4 uren. MADSEN- Overgroote keus van ZOMER ARTIKELEN tn allen aard Enkel In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkoopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTICHT IN 1890 GROOT Prijzen buiten alle concurrentie - —0— Voor al uwe Statiestraat. YPER KLEIN Statieplaats Place de la Statiom Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Doenmalen aan vaste an naitiga prijzen Dinara i prix fiia Pril madéra» KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURS Gekende Wijnkelder Cave renommé» Groot 7, Tempelstra Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Dulvenmanden. Wiegen ia strooi en wissen. Eler- en Boterpanders, enz. enz. at, 7 YPER Klein m u 11 u u u u 11 (kon4jnhaar) en kapok ^euTvan8 Engelsche Bedden Kinderbedden,Wiegen, Sargiên, Bedspreien Al ante matrassen worden in onze mapazijnsn gemaakt Altijd de grootste keus in Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie. .Zijden Kleeren van af 89 ft. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours le plus grand choix de Les plus bas prix, sans concurrence. Deull en 24 heures. La p1u6 importante maison de la contrée Drukkerij, boek en Papierhandel C. DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 14