DE PRONKERWT 4 Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker - Yper 5) Zaaien a) begin Oct.in potjes gevuld met lichten grond (niet zuur) in kouden bak, 1/2 cm. diep zoo koud mogelijk overwin teren, Les Biscuits d' Ypres et la Réclame VERSLAG der Altfemeene Vergadering gehouden in het lokaal Hötel Continen tal op Zondag 19 Juni 1932. De Voorzitter verklaart de vergadering open om i5 uur. Daarna geeft de Secretaris lezing van het verslag der vorige vergadering, dat zonder opmerkingen goedgekeurd wordt. Voordracht Mijnheer Van der Borght, Staatsvoordrachthouder te Kortrijk, geeft een prachtige en klaar uiteengezette voor dracht over de teelt der Pronkerwt De welsprekende redenaar wordt aan dachtig en in groote stilte door de talrijke aanwezige leden in zijne aangename en leer zame les gevolgd, en ten slotte luidruchtig toegejuicht. De Voorzitter bedankt den gevierden spre ker in naam van al de toehoorders en laat aan de leden weten dat, door tusschenkomst van Mijnheer Van der Borght, die schoone en practische lts in Het Ypersche zal over gedrukt worden opdat elkeen er zooveel mogelijk nut zou uit trekken Aanbrengsten Verscheidene schoone aan brengsten overdekken de tafels en worden als volgt bekroond 1) Victoor Theofiel, 4 punten voor zijne groenten (porrei Carantan, Ypersche fijne selderij, witte winter ajuin van Parijs, en erwten Prins Albert 2) Vrouw Arthur Bulckaen, 3 punten voor hare aangebrachte aardappelen Eerstelin gen salade Mei Koningin en erwten eentjes 3) Hebben Henri, 3 punten voor zijne aard beziën Quatre saisons la Brillante Fertilité Chapron en Madame Moutot 4) Bulckaen Valere, 2 punten voor zijn aardappelen Eerstelingen erwten halve lange en aardbeziën. 5) Vandenbriele Cyrille, 2 punten voor zijne erwten Téléphone zijne aardappelen Passchendaelsche nieren aardbeziën Madame Moutot en gele postelein 6) Duthoo Jan, 2 punten voor zijne aard appelen Eerstelingen en dubbel peterselie. Nieuwe leden Worden als nieuwe leden voorgesteld 1) M. Van Raes Jules, 2) M. Donche Arthur, beiden door M. Boudry Odiel. 3) Madame tSeheydt, dr Madame Bonneel. Tombola Een prachtige tombola, samen gesteld uit bloemen en planten, en geleverd door het huis Lauwers Marcel, wordt onder de aanwezige leden uitgeloot en de vergade ring sluit om 17 uur. ZONDAG 17 JULI 1932, om i5 uur, ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige ver gadering. 2) Mededeelingen. 3) Voordracht door M. Hector Casier. 4) Beoordeeling der aanbrengsten. 5) Aanvaarding van nieuwe leden. 6) Tombola. 7) Inschrijving voor plantaardappelen. Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter, Ferd. DETHOOR. Hector CASIER. VERSLAG DER VOORDRACHT door den Heer VAN DER BORGHT, Staatsvoordrachthouder te Kortrijk, over (Lathyrus odoratus.) A. Algemeenheden Eenjarige plant, veelal vóór den winter gezaaid Vlinder bloemige weinig stikstof, gretig naar kalk. 'Uitstekende snijbloem. B. Cultuur 1) Plaatsin volle zon, niet tegen een zuidermuur rijen van N. n. Z.; beschutting tegen Z. W. wind gewenscht wisselbouw voordeelig. 2) Grond vochthoudend, doordringbaar. 3) Gr onib er tiding diepspitten (60 cm. tot lm) vóór den winter grondlagen op hun respectieve plaats brengen vóór de planting den grond oppervlakkig omwerken. 4) Bemesting tijdens de diepspitting op gansch de diepte met. den grond mengen per M2 5o kg. verteerden stalmest70 gr. beender meel, 70 gr. metaalslakken, 70 gr. houtskool, 70 gr. hoendermest, 35 gr. potaschsulfaat. Stalmest, beendermeel en hoendermest mogen niet in aanraking komen met metaal slakken. b) in Jan. in warme kas na kieming afharden. c) in Febr. zooals in Oct. d) in Febr., Maart, April ter plaatse. 6) Planting vooraf steunen van 2 m. boven den grond, liefst dunne latjes (t cm. X I cm.) vastgehecht aan horizontale draden. Afstand 20 a 3o cm. tusschen de rijen onge veer lm.; In Maart N 1 de planting aangieten. 7}. Zorgen a) de zaden een uur vóór het zaaien in petroleum leggen om te beletten dat ze door muizen opgegeten worden. b) slakken, aardwormen bestrijden van gen, tabakspoeder, kalkpoeder c) vogels verwijderen door het spannen van zwarte garendraden d) hoofdscheuten innijpen als zij 7 8 cm. lang zijn e) één enkele zijscheut laten opgroeien en regelmatig aanbinden f) alle okstlscheuten regelmatig verwij deren g) vanaf Juni de planten begieten (bij droogte) en wekelijks dunnen vloeimest geven, (bijv. 20 gr. per emmer water van het vol gende mengsel 5 kg superfosfaat en 3 kg. potaschsulfaat en 2 kg. ammoniaksulfaat.) h) alle bloemen wegsnijden vóór ze ver welkt zijn. i) bladluizen bestrijden, twee avonden na elkaar bespuiten met een insecticide (bijv. 200 gr. bruine zeep en 1 dl. brandspiritus en 10 1. water). Bemerking Men kan de pronkerwten ook kweeken als gewone erwten, doch men vergete niet zorgen g) en h) toe te passen. C. Variëteiten: (Eenige) Anjcrose Pinkie, Ascot. Blauw Urs Tom Jones, Fortune. Geboord Youth, Sunkist. Kersrood Charm, Charming Kastanjekleur Splendour, Loch Lomond. Karmozijn Honour, Sybil Henshaw. Lavendelkltur Gleneagles, Powerscourt. Oranje: Royal Soveieign,Fordhook Orange. Oranje-Scharlaken Grenadier, Flamingo. Oranje Zalmkltur Mrs A. Scarles, The Fawn. Purper: Royal purple, Olympia. Roomkleur: Ivory Picture, What Joy. Roomkleurig-rose Ruffled Beauty, Laddie. Rose Lustre, Ruffled Orchid. Scharlaken Scarlet flame, Flaming June. Wit Model, Avalanche. Zalmkleurig rose Magnet, Idyl. Nous avons reproduit, dans notre numéro du Samedi 18 juin dernier, un article de la Flandre Maritime don' l'auteur déplorait la disparition d'une ancienne spécialité bien Yproise le gros biscuit d'Ypres, si gros que l'angle formé par les deux machoires devait s'ouvrir au maximum, bien sec au dedans et bien garni de cassonade au "dehors», ce «bon gros biscuit tellement reconnaissable, qu'en l'oflfrant au retour chez soi, c'était comme une attestation authentique que c'était bien Ypres qu'on s'était rendu Ce gros biscuit d'Ypres, qui ne se fabriquait qu'a Ypres, avait en eflet avant la guerre une grande vogue. Mais le cataclysme, qui a bouleversé tant de choses chez nous, a eu comme conséquen- ce que nos patissiers et biscuitiers ont dü provisoirement s'établir ailleurs, et que ce provisoire a dü malheureusement durer tant d'anr.ées qu'il est fatalement devenu définitif. Les patissiers Lapière, Dupont, le biscuitier Joos ne sont plus revenus. C'est le cas de milliers d'Yprois de toutes les professions. Mais que le correspondant de la Flandre Maritime se rassure Le bon gros biscuit Yprois n'a pas disparu. II existe encore en chair et en os, nous vou- lons dire en durci et en cassonade, fabri qué tout juste comme avant la guerre, par un de nos biscuitiers, d'avant guerre aussi. Pour s'en convaincre, il lui suffira de se rendre rue de la Station a Ypres, chez notre ancien fabricant de biscuits, M. Auguste Harteel, qui n'a jamais cessé de les fabriquer. Mais voila ce biscuit n'est plus connu, done plus apprécié. Pourquoi Cela peqt provenir de plusieurs causes, dontcertainementla principale est le maiique absolu de réclame. On peut même dire que c'est la seule cause car les autres en dérivent. Jadis, nos parents ou nos amis ne venaient pas a Ypres,sans s'en retourner chez eux avec une grosse boite en carton blanc aux lettres bleues, remplie de gros biscuits de chez Joos ou de chez Harteel. C'écait obligatoire, de même qu'on n'allait pas a Cambrai sans y acheter des bètises Dinant des cou- ques etc. etc. Des colonnes de ces cartons s'étageaient aux vitrines et accrochaient le regard et la curiosité du passant et de l'étranger. Depots la guerre, on ne voit plus ces boites a aucune vitrine, pas même a celle de l'ancien Yprois qui n'a jamais cessé de les fabriquer II en est résulté que plus personne ne sait que cette spécialité Yproise, si renommée jadis, existe encore, avec toutes ses qualités d'avant-guerre, croquante, craquante, savou- reuse, obligeant petits et grands a ouvrir la bouche toute grande pour la mordre. Le gros biscuit d'Ypres existe mais on ne le sait pas. C'est a tel point vrai que la plupart des anciens Yprois, qui habitent aujourd'hui encore la ville, ignore nt eux mêmes que cette spécialité existe encore, et qu'ils seront bien étonnés de l'apprendre ici en nous lisant La téclame, la propagande On a tort, grand tort a Ypres de n'en pas vouloir recon- naitre la valeur. Aucun fabricant ne vendra sa marchandise si celui qui en a besoin ne sait pas ou se la procurer.C'est ce que disait.der- nièrement, le colonel Pulinx venu a Ypres donner une conférence sur la nécessité de faire de la propagande. Tout ce qu'il a dit de la ville d'Ypres comme ville, peut s'appliquer individuellement aux habitants d'Ypres qui fabriquent tel ou tel produit. Le nom de Dinant est connu bien plus par ses couques que par les beautés de la Meuse, celui d'Ypres était de même bien plus connu en Belgique par ses gros biscuits que par ses Halles et sa Cathédrale Puisque nous parions de cette bonne vieille spécialité des Ypersche Beschutten, pourquoi devons nous constater avec regret que sur 1000 de nos visiteurs il y en a 1000 qui n'em- portent aucun de nos biscuits comme une attestation authentique que c'était bien a Ypres qu'il s'était rendu Pourquoi, sur 1000 visiteurs, n'y en a t il pas au contraire 75o qui partent emportant sous le bras une grosse boite en carton blanc aux lettres bleues, remplie de biscuits Pourquoi Paree que ni la ville d'Ypres comme telle, ni assez de fabricants, ne se rendent compte de l'absolue nécessité de la propagande tou- ristique. Faisons de la réclame, faisons nous con- naitre

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4