GROOT BfIL LADDERS GEVRAAGD Goede Winkeldochter Autobusdienst Yper-Veurne-De Panne Boetprocessie van Veurne Uitstap per Autobus naar Veurne De Panne LAPIERES ZAAL Kleine Aankondigingen Changement de Domicile Verandering van Woonst Chauffeur vraagt plaats "Werkvrouw vr. plaats Ernstige Bediening On demande On dem. bonne Servante Men vraagt On demande A louer présentement Seffens te huren Nieuwg. Werkmanshuizen Huis te koop Te huren Appartement Te koop Twee poorten Gem. kamer te huren Schoone Kindervoituur Te huren Garage SCHAAP WOL TE HUREN Te koop per occasie Huis te huren A LOUER Belle Propriété TE KOOP Te koop: Auto Fiat 501 A vendre Occasion Maison de rentier k louer Welgel. winkel te huren Men zoekt te koop Te koop MINERVR 12 Pk. Uit ter hand te koop PHOTOGRAPHIE MAISON ADAMSON Herberg-Afspaoning FIRMIN VALENTIN 6, Rijke Klarenstraat, 6, YPER. Yper TE KOOP Hondstraat, Yper ^anaf TUINDAG Alle ZONDAGEN met prachtig Orkest PETIT ES AININOINCBS -1 7 ongeveer 20 jaar, wel opgevoed en met goed voorkomen. Hoog loon. Inlichtingen ten bureele dezer. Bel appartement francais avec entrée par- ticulière, eau, gaz, électricité, centre ville. S'adresser 9, rue au Beurre, Ypres. te koop per occasie. Adres ten bureele. Te koop in vertrouwen 35, Place Vanden Peereboom, 35 Trapladders voor Huishouden en Winkeliers Dubbele en opschuivende Ladders voor alle ambachten. Uitbater SLOSSE, Yper Tel. 385 Op Zondag 31 Juli 1932, tet gelegenheid der zal op de gewone diensturen met twee auto bussen gereden worden en een bijgevoegd vertrek zijri uit Veurne om 18 uur aan de statie. H. SLOSSE. Zond?g 31 Juli 1932 Prijs heen en terug 8 fr. Vertrek om "8V4 uur. Zich aangeven bi; Wildermeersch, Hondstraat, 4t. Prochainement la maison Fonteyne, enseigne La Floréale fleurs et cou ronnes, actuellement rue au Beurre, 9, sera transférée Rue de Stuers n° 7, (en face de l'église St Nicolas). Binnen koit zal het huis Fonteyne, La Floréale bloemen en kronen, thans ge vestigd Boterstraat, 9 overgebracht worden naar de Stuersstraat, nr 7, (rechtover St- Niklaaskerk). in Yper of omstreken, fransch-vlaamsch. Adres ten bureele. om te wasschen en te kuischen. Adres ten bureele. Machtig genootschap volkomen eerlijk, reeds eme eeuw bestaande, gansch de wereld door gekend en in gedurige vergrooting, wil lende zijne werking in West-Vlaanderen uit breiden, bezit eenige posten voor heeren met goede voorstelling van 25 tot 45 jaar. Geene kennis van het vak noodig, worden kosteloos op de hoogte gesteld. Schrijven aan M. VANDERBRUGGEN, 122, Van Soustsfraat, Anderlechf - Brussel. Déménageur venant a vide de Bruxelles vers Ypres. Adresse bureau du journal. sachant cuisine, de préférence de 25 a 3o ans. Adresse bureau du journal. Eerlijke en stille bejaarde Dienstmeid voor gemakkelijk huishouden van twee personen. Adres te nemen bureel dezer. Femme de chambre, honnéte et sérieuse, bien au courant du service, sachant coudre et connaissant le frangais. S'adr. 11, rue de la Gare, CO MIN ES. Schoon fransch appartement met bijzon deren ingang, water, gas, electriciteit, center stad. Zich wenden 9, Boterstraat, Yper. Uit ter hand te koop te Yper beneden drie plaatsen en koer, boven drie slaapkamers. Adres ten bureele. gelegen Rijsselstraat, 131, twee verdiepin gen, koer en achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. 4 plaatsen, water en gaz, voor een of twee personen. Adres bureel van 't blad. voor garage, zoo goed als nieuw. Veurne- steenweg, 18, Yper. met of zonder pension. Adres ten burpele. Lombaardstraat. - Zich wenden zelfde straat, Nummer 8. Te bekomen bij Renè Van de Voorde schaapherder te Caeskerke, wol van troep schapen, vuil 10 fr. de kilo, gewasschen 25 fr. de kilo, in 't groot en in 't klein. Handelshuis en Rentenierskuis Voor inlichtingen zich wender Rijselstr., 37, Yper. Pianc-orgel. Zich wenden Café 't Klein Rijsel Rijselpoort, 1/5. sedert i5 Juli, Basculestraat Zich werden bij de Gebr. De Plancke, Zonnebek steenweg, 2. sise Chaussée de Mer.in, a 10 min. gare, 4 pl. rez de chaussée, 8 cbambres a coucher, 4 caves, 1 Ha de terrain, eau de la ville, électricité. S'adresser pour conditions et clef 13iue Longue de Thourout, Ypres. Klein, lief, rosharig Hondje Brabancon, van 't mannelijk gpslacht. gewarig en braaf, bij de wed. Jules Vanhecke, vogelierster, oud gekend huis, Blauwe Leliestraat, I, Yper. Adres ten bureele van dit blad. pour cause de départVoiiure FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. Vrij volgens overeenkomst. Adres ten bur. Woonhuis met land, omtrek leper. - Zich wenden 33, de Haernestraat, leper. Moto Saroléa, 35o cm3 Touriste. Zich wenden De Haernestraat, 33, Yper. Zeer goede staat. 9, Statiestraat YPER Burgershuis met hof, Dickebuschsteenweg, 168, Yper. Zichtbaar Maandag, Dinsdrg en Woensdag. Tous Travaux 'd'Amateur Livraison en 24 heures Service Express en 4 heures. AGRANDISSEMENTS Retouche de plaques au plus bas prix. Travail soigné - YPRES - STAD VP ER OVER TE NEMEN met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. Üj11ui Iktil IëJ Ikii Ik1 ALLE SLACH VAN SCHRIJNWERKER Ingang der stad: Kloekgebouwd Handels huis met 2000 vkm. grond. Welgelegen Hennenkweekerij, tegen de stad, bestaande uit een prachtige woning met afhankelijkhe den en 5 aren 3o ca. land. Nieuwgebouwd Renteniershuis met schoonen hof, tegen de stad. Gerieflijk Handelshuis tegen de Groote Markt. Aanstonds vrij. Vele andere Handels- en Renteniershui zen met land in den omtrek van Yper. Géldleeningen aan de béste voorwaarden. Kostelooze inlichtingen te bekomen Zakenkantoor «CONTINENTAL», achter St-Maartenskerk, Yper. Alle dagen open.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13