ISIQORE QFM.AENE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE C. Dumortier Pianos Muziek «^VENSTERGLAS H. SGHMiST-BAUDREZ SAIJETTE WIJVEKEN -M IN DE- PUPPEN Rs- Dépot Mme CORNILLIE, Modes - Moden, rue au Beurre 25 Boterstraat, YPER* Vuylsteke Frères Marcel SO ET E-30 E RH AVE Matrassen transports Déménagsmenls Handel in INLANDSCH HOUT Bureel- Schoolgerief 33, Statiestraat, YPErt Cyp. TAVENIER-VAN UXEM Mander ij en Groot Inlandsche er» Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 Drukwerken - Registers S. LAFONTEYNE Huls Almé QRUWEZ MO DEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, WitgoedMerceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordl |nen gemaakte Stoor s Fcurruren Herstellingen Bols du Nord -- Noordsch Hout MAISON HUIS Transport gratuit Kosteloos vervoer Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. oud Huis Kindt «SSchmilt VAN Merceriën - Bonneterlën - Llngeriën 29, Van den Peereboomplaats - WerkhuizenKorte Meersch, YPER Kaderlijsten en Kunstprenten KLEIN pir toltures ou autos capltonnés fatrassen, Draal- an Snijwerk wendt u Dij HOTEL CONTINENTAL Matrassenmakerij In liet Schaap 19, Groote Markt - Tel. 285 YPER Kleereo, Mantels, Corsets, Hemden, enz. Robes, Manteanx, Chemiserie, Lingerie. ROBES DE SOIE A partir de 89 francs.. Rljaanelstraat, 94 YPER IMEUBELS IN ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Gmote voorraad droog hout. Klein Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en 'Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, en». VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis OPVOLGER VAN Boterstraat, 34 Verzorgd werk Spoedige bediening 2 A 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TPKUt Chantlers V P R E S Qual Magazl|nen tel. 54 Kaal Spreskmachienen - Platen Groote keus van wolle, sayetten handwerken en alle toebehoorten. Witgoed Sargiên Gordijnen en gemaakte Stoors, enz. Huis Maria DEVOS 14, Rljssalstr^at, 14 YPER DEPOT der stoomververij - nieuwwasscherij van Septfon- taines, Doornijk. Rouw Ir» 34 uren. Duinkerkestraat. 43bts, POPERINGHE GROOTHANDEL EN ('OKMIKKIË Kruideniersware», Moffies, Wijiicis Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Blomme TEINTURERIE NiMftC DE BRUGES lüMU^ STOOM VERVERIJ Lavage A neut - Nettoyage sec Blanchissage A neuf de Chemises, Cols, Manchettes Noir fin pour Deuil en 24 heures Travail soigné Livraison rapide BRUGGE DROOG- NIEUWWASSCHERIJ Nieuwwasscherij van Hemden Cols Manchetten Fijn zwart voor Rouw in 24 uren Verzorgd werk Spoedige bediening GROOTHANDEL Jos. DE RYNCK-BATTHEU Vanden Peereboomplaats, 31-31bis, YPER - Tel. 340 Over groote keus van ZOMER ARTIKELEN tn allen aard Enkel In 't GROOT aan WInkallars an voortve/koopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTICHT IN 1890 Specialiteit van KUNSTG LASWERKEN in Lood en Koper AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden GROOT Prijzen buiten alle concurrentie o 112-214, Rue de Bruges fél. 63 Ml Voor al uw® Madsoo réputée de longue date pour ees bont soins et son exactitude. Statiestraat, YPER Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Iiinmilia tin vut» in onti|i prijzen Diniri i prii fin Prix utdirMt» KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURE Gekende Wijnkelder Cave renommét Groot O. 1 Tempelstraat, Klein Alle slacb van Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden. Wiegen in strooi en wissen, Eter- en Boterpanders, enz. in SCHAAPWOL floconwol. windhaar, (konijnhaar) en kapok. Overgroote Engelsche Bedden keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien 4| onse matrassen worden in onze magazijnen pemaakt Altijd de grootste keus in Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie. Zijden Kleeren van al 89 fr. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huls der streek. Toujours le plus grand choix de Les plus bas prix, sans concurrence. Deull en 24 heures. La plus importante maison de la contrée. Drukkerij, Boek en Papierhandel C. DUMOKTIEK, 34, boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 14