-HET YPERSCHE- LA RÉQION D'YPREi La Clrarale de Clnsy, a Ypies Zondagrost - Repos dominical 13e Jaargang, N' 20 20 Oogst I932 Bijvoegsel 13' Année, N* 20 - 20 Aoüt 1932 Supplément Notre Monument Yprois 't Komensch Roetje De Autobus Yper - Roeselaere EXA ME MITS LA GEN~ Hoogeschool van Leuven Hoa onze kiekens in den Herfst doen leggen Nijverheidsschool, Yper Plechtigheid in St-Maartens Kathedraal St-Jozefskerk der f.E. Paters Karmelieten Mevrouw Gentil VANDEGINSTE t ZIELMISSEN Heer Julien DEHAENE Monsieur André VERGRACHT décédé a Ypres, le 3i Aoüt 1927. Heer André VERGRACHT Les Yprois ont raison d'être riers de leur Monument aux morts, qui est peut être bien le plus beau qui exisle en Belgique En atten dant que l'arcade, qui doit achever le coin oü se voit le monument, puisse être construite, le feuillage de l'Ampelopsis Veitchi, qui cache la nudité du mur du fond, lui fait un cadre superbe. Les membres de l'ancienne commission du monument n'ont pas a regretter aujourd'hui d'avoir abandonné l'idée d'élever un mémo- rial d'un autre genre a la place de la gare. Celui que nous avons est magnifique, sortant complètement de la banalité, trés original au contraire. II fait honneur a la ville et l'admi- ration de tous nos visiteurs. Raison de plus pour l'entretenir avec un soin jaloux. Pouvons nous demander a Mr Qui-de-droit de veiller a ce que l'ampelopsis se contente d'encadrer le monument II a une trés facheuse tendance a en cacher les bords et la ligne. Quelques coups de ciseaux suffi raient. Et puisque nous y sommes, ne pour- rait-ón pas, en été ig33, faire mieux, au point de vue floral, que ce qu'on a fait cette année- ci Les pensées sont de superbes fleurs en automne, en hiver, au printemps. Mais durant les mois d'été, il serait plus convenable d'y voir, plu'ót que des pensées devenues alors fatiguées, des fleurs estivales fraiches, telles que géraniums, fuchsias, héliotropes, bégo- nias, etc. etc. (Ce choix est infini). Nous soumettons cette simple idéé a ceux qui ont le soin de notre monument dans leurs attributions. II est bon de montrer a nos visi teurs, que l'administration pense a nos Héros Yprois plus qu'une seule fois par an. Onophoudelijk werd er geklaagd ©ver dat schandalig roetje. Nog eens bestaan er daar diepe en gevaarlijke putten en de baan, die naar de Cöte 60 leidt, laat ook zeer veel te wenschen. Wat baat het ruchtbaarheid te maken om de toeristen aan te lokken, alswanneer de wegen, die naar de vermaard gebleven plaat sen en de gewezen slagvelden leiden, onbruik baar zijn en men verwaarloost ze te herstellen. Het in goeden staat onderhouden onzer banen komt op de eerste plaats, en dan alleen zal de gemaakte ruchtbaarheid kunnen vruch ten dragen. Alhoewel wij tot hiertoe nog maar weinig klachten ontvingen over den autobusdienst Yper - Roeselaere, die den trein vervangt, werd ons toch reeds meermalen gemeld dat reizigers die voorzien zijn van een abonne mentskaart 2d* klas ofwel van een gewoon koepon van 2ie klas, hier te Yper, bij het overstappen op de autobus, verplicht zijn recht te staan daar al de zitplaatsen reeds bezet zijn. Dit is onder ander zeer dikwijls het geval voor de autobus die hier te Yper om 2 u. 's namiddags vertrekt.' Ware het niet mogelijk aan dezen toestand te verhelpen, of ten minste aan de reizigers die meer betalen om in tweede klas te mogen rijden, de voorkeur der zitplaatsen te geven La jolie petite ville wallonne de Ciney peut se vanter de posséder une excellente Société Chorale La Romaine qui se distingue par une interprétation artistique de la musique sacrée, en plain-chant grégorien et en poly- phonie s'inspirant du célèbre Motu proprio de Pie X. Ce groupe édifiant d'une quarantaine de musiciens-amateurs constiluela maitrise répu- tée de l'église des Pères Capucins de Ciney, actuellement sous la direction du R. Père Timothée, l'érudit prédicateur Capucin bien connu des Yprois. Ce greupe d'hommes Jévoués nous rappelle la distinguée Chorale Yproise d'avant-guerre l'Orphéon qui sous la baguette magique de notre regretté virtuose Albert Van Egr®o donna en nos églises maintes exécutions remar^juables des maitres de l'école palestri- nienne. L'annonce que la Chorale de Ciney se ferait entendre a la Grand'Messe de 1'Assomption, avait réuni sous les voütes sonores de la Ca- thédrale de St-Martin la foule recueillie des grands jours. Les chants liturgiques du Propre de l'offlce du jour furent impeccables, et la messe Re- gina Coeli en polyphonie a capella du cha- noine Yprois, Jacques de Keerle, re<;ut une interprétation digne de tous éloges. Si l'oauvre del'excellent compositeur Yprois du 16* siècle n'atteint pas les sublimes envo- lées d'un Palestrina ou des maitres Beiges Philippe de Mons et Roland de Lattre, elle figure néanmoins avec honneur, pour sa bells facture polyphonique, parmi les oeuvres bril- lantes de l'école nationale du i6e siècle. II semble que le concours de quelques voix enfantines de soprano serait du meilleur effet pour relever la sobriété mélodique de l'oeuvre. Après l'évangile, Monsieur le Doyen Ver- maut monta en chaire pour féliciter et remer- cier chaleureusement les Choristes du bon Dieu qui se dévouent a cette belle ceuvre d'apostolat liturgique. Les nombreux assis tants s'associèrent sans réserve a l'hommage cordial et mérité du Chef de la Chrétienté Yproise. Puissions-nous les revoirencore parmi nous. YPRIS. Faculteit der Geneeskunde. Graad van apotheker 2e proef Met onderscheiding M. Wylleman Marie, van Yper. Landbouw Instituut. Candidaat land bouw ingenieur ie proef Met voldoening M. M. Ghesquiere Albert, van Gheluwe, en Vandenabeele Gustave, van Moorslede. 2' proef Met onderscheiding M. Kinget Raphaël, van Crombeke. Met voldoening M. Lecluyse Raphaël, van St-Jan- bij Yper. Graad van landbouw ingenieur (belgische af- deeling) 2' proef Met groote onderscheiding M. Van Cay- zeele Florent, van Reninghelst. Aan allen onze beste gelukwenschen. EJCAIVIEIVf* M. Henri Boedt, de Warnêton, a terminé avec distinction la première année d'études a la section supérieure de l'Institut National des Industries de Fermentations a Bruxeffes. M. Wilfrid Domicent, de Warnêton, a subi son examen de premier Doctorat en Médecine Vétérinaire al'Ecole de Médecine Vétérinaire de l'Etat a Cureghem-Bruxelles, Premier de la section, avec grande distinction. M. Roger Domicent a obtenu son diplome d'Ingénieur-Mécanicien aux Ecoles Spéciales d'Arts et Manufactures de l'Université de Gand, avec grande distinction. Nos bien sincères félicitations. De prijs der eieren is op dit oogenblik een beetje steviger dan vóór enkele maanden. Men kan er zeker van zijn dat het eierenaan- bod in de komende herfstmaanden minder belangrijk zal zijn dan het vorige jaar, door dat de kiekenkweek dit jaar heel wat vermin derd is. De kiekentjes, in de maand April geboren, zouden normaal in October moeten leggen. Om in de praktijk werkelijk zulken uitslag te bekomen, dient de voeding der dieren even wel op bijzondere wijze verzorgd het gaat b. v. niet op, uitsluitend maïs te voeren, zoo als maar al te dikwijls het geval is. De kiekens moeten ook brij te eten krijgen zooals men weet bestaat deze brij uit meel stoffen gemengd met 5 °/0 suiker het pluim vee is daar buitengewoon verlt kkerd op, hun eetlust wordt er door geprikkeld en men ver- lfeze daarbij niet uit het oog dat een hen met den bek legt Degelijk gevoede kiekens zullen zeker 4 6_ weken eerder leggen dan andere minder goed verzorgde dieren deze verhooging van de eiervoortbrengst in het dure seizoen zal van grooten invloed zijn op de winstuitslagen van het neerhofbedrijf. Bij plaatsgebrek zien wij ons gedwongen het verslag over de prijsuitdeeling aan de 106 leerlingen onzer stedelijke Nijverheidsschool, die Maandag laatst, te 3 u. namiddag, in de Halle plaats had, alsmede de lijst der be kroonde leerlingen tot ons volgend nummer te verschuiven. Op Zondag 21 Augustus, is er gedurige aanbidding in St-Maartenskerk. Plechtige Hoogmis te 10 u. Sol. Vespers en lof met ser moen te 4 u. Oefeningen der 9 Donderdagen als voorbe reiding tot het feest der H. Kleine Theresia. 's Morgens te 7 uur, solemneele mis met oefeningen en zegen. 's Avonds J;e 7% u., lof door 't volk te zin gen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Mijnheer Gentil Vandeginste Mijnheer en Mevrouw Gerard Vandeginste-Kesteman Jufvrouw Madeleine Vandeginste Mijnheeren Albert en Sylvère Vandeginste, meldsn met diepe droefheid het afsterven van geboren Idonie-Stephanle GHESQUIÈRE hunne teergeliefde echtgenoote, moeder en schoonmoeder, geboren te Gulleghem, den 8 Januari I87S, en godvruchtig overleden te Yper, den 10 Augusti 1932. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dus danig te aanzien. Zillebeke, Komensteenweo. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 21 Oogst, om 7 y» uur in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Jufvrouw Jeanne STAELENS Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 21 Oogst, om 11 y. uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Charles VERPLANCKE-GILLIS Rijselstraat. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 28 Oogst, om 9 uur, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Zoon van Hr Camiel en Vw Elisa Baeeen. Les amis .et connaissances sont priés de bien vouloir assister au SERVICE ANNI- VERSAIRE, qui sera célébré enlaCathédrale St-Martin, le Mercredi 31 Aoüt, a 11 h pour le repos de l'ame de N. B 11 ne sera pas envoyé d'invitations par- ticulières. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gezongen worden op Woensdag 31 Oogst, om 11 uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafeqis van overleden te Yper, den 3i Oogst 1927. N. B. Er sullen geen afzonderlijke uitnoodi- gingen verzonden worden. De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIER Meenenst.aat o— Rue de Menin is ALLEEN OPEN op Zondag 21 Oogsf reste seule ouverte Ie Dimanche 21 Aoüt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11