Verloren Waereghem Paardenkoersen Kleine Aankondigingen Changement de Domicile Verandering van Woonst Opening der aloudgekende Café 't Visschershuis Kaai Uitstap per Autobus naar De Panne Les Poilus de France Eerl. stille Dienstmeid Femme sérieuse On demande Gevraagd Deftige Meid On demande Femme Atelier k louer Werkhuis te huren A louer Bel Appartement Maison k louer TE HUREN A louer présentement Seffens te huren Te huren Garage TE HUREN Huis te huren A louer Maison avec jardin Maison de rentier k louer Weigel. winkel te huren HEERENHUIS te Watou Men zoekt te koop Welgelegen Woonhuis BOUWGRONDEN Terrain a Ha€ir A vendre Meubles Werkmanshuis Uit ter hand te koop Zeer schoon BURGERSHUIS Nieuwg Werkmanshuizen Huis te koop pl'occa'ePhonographe Te koop Gramophone Illustration Francaise Gr. occasion - A vendre TE KOOPl Voitures d'cccasion a vendre A vendre Occasion Roumeensche Naphte "AVIATIC" Hsnm RStJBKlfS Dinsdag 30 Oogst aanstaande Een schoon en groot Handelshuis Bel appartement frangais avec entrée par- ticulière, eau, gaz, électricité, centre ville. S'adresser g, rue au-Beurre, Ypres. Te hoopen of te pachten OVERSLAG A vandré par Adjudication 7 uit ter hand te koop. BAS - WABJXÈTON Beau terrain k vendre AUTOMOBIELOLIE "PUROILn Minerale Oliën en Vetten PETIT ES AININOINCES iProchainement la maison Fonteyne, '«nseigne La Floiéale fleurs et cou- ronnes, actuellement rue au Beurre, 9, sera transférée Rue de Stuers n° 7, (en face de l'église St N cdas). Binnen koit zal het huis Fonteyne, La 'Floréale bluemen en kronen, thans ge vestigd Boterstraat, 9 overgebracht worden diaar de Stue» «straat, nr 7, (rechtover St- Tfiklaa^ke: kj. Sedert Zondag 7 Oogst Tuindag =door Maurice Rébéré, kolenhandelaar, Yper. op Zondag 28 Oogst 1932. Prijs heen en terug 8 fr. Vertrek om 8y« u. Zich aangeven bij Wildermeersch, 41, Hondstraat, Yper. organisent pour le Lundi 5 Septembre une EXCURSION en autobus pour la Braderie •de Lilie. Les personnes désirant les accom- pagner sont priés de se faire inscrire au local -« Aux Armes de France situé derrière la 'Cathédrale. Prix 10 fr. Cyriile Vandermeersch, uit de Café du Saumon zal rijden met zijn AUTOBUS naar deze belangrijke paardenkoersen. Vertrek 's middags om 12 1/2 uur. Zich inschrijven van heden af. Zondag avond een gouden mansarmband uurwerk Terug te bezorgen tegen beloo ning, Rijselstraat, 99. Woensdag namiddag in dsn omtrek van Yper Beige gabardine met caoutchouc kapje in den zak. Terugbrengen tegen goede be looning ten bureele dezer. .42 jaar, vraagt plaats als werkvrouw, vrij 5 dagen in de week van 8 tot 5 uur. Dickebuschsteenweg, 258, Yper'. jaropre et honr.ête, connaissant tous ouvrages, désire faire ménage tous les jours de 8 a 2 h. S'adresser rue des Riches Claires, 18, E'V. Chauffeur mécanicien, préfér. marié sans enf., résidence assurée. S'adr. avec référ.: ■Oarage de la Reine, A. Catteau, 61, rue de Lille, Menin. voor huishouden met kinders. Adres bureel van 't blad. trés forte, cuisine, maison enfants. Trés bons gages. Préventorium St jans Cappel prés Bailleul (France), rue du Quai, N° 12. Kaaistraat, Nr 12. au rez de chaussée, 4 pièces, dépendances et jgrdin, Boulevard du Nord, 46. S'adresser Ch. Quatannens, 5o, même boulevard, Ypres. Rue des Riches Claires S'adresser N° 22 même rue. staande en gelegen te Yper, Rijsselstraat, Nr 52, ten dienste van allen handel. Vrij met 1 September aanstaande. Vooralle inlichtingen zich wenden ter stu die van Deurwaarder Paul FLAMEY, Nr 3, Lombaardstraat, Yper. Schoon fransch appartement met bijzon deren ingang, water, gas, electriciteit, center stad. Zich wenden g, Boterstraat, Yper. Lombaardstraat. Zich wenden zelfde straat, Nummer 8. Handelshuis en Renteniershuis Voor inlichtingen zich wenden Rijselstr., 37, Yper. Basculestraat. Thans ledig.Zich wenden bij de Gebr. De Plancke, Zonnebekesteenweg, 2. Pour les conditions s'adresser a Madame Proot, Brielen. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. Vrij volgens overeenkomst. Adres ten bur. met grooter, hof, hopmagazijn met hoppepres. Zich wenden bij Mw Theoph. Deheegher, 63, Rousbruggestraat, Watou. Woonhuis met land, omtrek leper. - Zich wenden 33, de Haernestraat, leper. Uit ter hand te koop dicht bij de stad, met 4 aren 1/2 hof, thans ledig. Zich wenden Zonnebekestw.13, I/S. Woensdag a. s. 24 Oogst, om 3 u nanoen, in de English Bar Meenenpoort, 4, Yper van zeer schoone en welgelegen dienstig voor allen handel. Lot 1 ingesteld 58 000 fr. Lot 2 72.000 fr. Bij samenvoeging 130 000 fr. Mercredi prochain, a 3 heures, a l'English Bar, 4, Porte de Menin, Ypres ti ès bien situé pour tout commerce. Lot I mise a prix 53.000 fr. Lot 2 - - - 72.000 fr. Accumulation 130.000 fr. tentures, glaces, tapis. S'adr. 6, Ed Malou. met stallingen, schuurtje en 22 aren land Handslag met de geldtell'ing. Zich wenden tot Charles Gryson te DRANOUTER. met ingangspoort en hof, stadswater en elec- triek, tegen stad. Alle dagen zichtbaar van 2 tot 4 uur. Adres bureel van 't blad. 12 mètres de fagade 33 mètres de profondeur le long du pavé de l'église a l'ancienne place, ainsi que 2500 Grès et 50 Sapins de 8 m. de longueur. S'adresser Demeulenaere Georges d HOUTHEM. Uit ter hand te koop te Yper beneden drie plaatsen en koer, boven drie slaapkamers Adres ten bureele. gelegen Rijsselstraat, 131, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. super sonore musette, groot meubel, met haut parleur, bij Delaire Firmin, 10, Padde- poelstraat, Yper. laatste model, onlangs nieuw, genadige prijs. Zich wenden 14, Eigenheerdstraat,Yper. vendre, du 1 Juillet 1922 au 3o Juillet 1927. Prendre adresse au bur. du journal. Beau manteau de fourrure pour jeune fille ou dame, état neuf. Adr. bur. journ. Twee palans in goeden staat, alsook 5oo m. Decauville spoor met centriek's, aan geheel genadigen prijs, bij Leon ROSSELLE, g3, Veurnesteenweg, Yper. Cond. int. Renault Vivasix ig3x état neuf. 1929 - 7 c.v. Essex Chevrolet Torpéio Renault 10 c v. —7 c.v. Camionnettes de 5oo a 2000 k. dech. utile. Agent direct Renault A. Catteau, 61, rue de Lille MENIN. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie Speciale Patrol voor Broeimachienen. gewaarborgd de beste. Dixmudesteenweg, 38 (Watermolen) Y P B R Tel. 446,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13