0 1 MACHINALE NATUURSTEEN- MARMERBEWERKING Hf Isidobe DEHAEKE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE C. Dumortier Pianos Muziek «SeH VENSTERGLAS H. SCHMIDT-BAUDREZ 2, Zonnebekesteenweg, YPER Spret'tmachiem - Platen Huis Maria DEVOS M de waarde van Uwen eigendom te vermeerderen, niets kan natuursteen en marmer vervangen, geleverd en bewrocht door de (Bij 't Kerkhof) Tel. 273 "Wit en "Blauw Steen - Marmer - Zuilen - "Watersteenen Schouwen - Lavabos P. S. Voor uwe marmerbekleedingen, zooals Vitrienen, gangen, vloeren, lambriseeringen, enz., wendt U in volle vertrouwen tot het bovenvermeld Huis. Handel in INLANDSCH HOUT BOUWSTOFFEN Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief 8. LAFONTEYNE -M IN DE" PUPPEN H. COSTEUR-MOERKERKE GROOTHANDEL Ei\T COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen 33, Statiestraat, YEEFi qne sac i Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening 3ÖC Rijsselstraat, 94 YPER MEUBELS IN ALLE STIJLEN Inlandsche ©n Vreemde Koien Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis Huis Aimé QRUWEZ MO DEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Spaelatltelt van Gordl|nen figemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TFËit Bols du Nord Noordsch Hou! MAISON HUIS YRRES Transport gratuit Kosteloos vervoer Witgoed Sargiën Gordijnen en gemaakte Stoors, ent. YPER Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bls, POPERINGHE oud Huis Kindt «SSchmidi Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Blomme Gebroeders DEPLANCKE4 Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein Groot Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schalièn Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, en* OPVOLGER VAN 34, Boterstraat, 34 PBEP V erzorgd werk Spoedige bediening GHantlers Magaztlnen TEL. 54 Qual Kaal Groote keus van wolle, sayetten, handwerken en alle toebehoorten. - 14, Rljsselstraat, 14 DEPOT der stoomververij - nieuwwasscherij van Septfon» taines, Doornijk. Rouw In 34 uren. Drukkerij, Boek en Papierhandel C. DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 14