Uitslag van den Giooten Gewestelijken SOKKEN en GEITENPRIJSKAMP van het Arrondissement Yper op 10 Augustus 1932. Bewaringspremlën toegekend in 1931 Uitbetaald in 1932 3° Jaardooding Uitbetaalde Reisvergoedingen Syndicaat Locre-Dranoutre, 75 fr. Uitslag van den Plaatselijken Geitenprijskamp der Stad Yper Op 10 Augustus 1932 Kalender der Footballmatchen II® Afdceling Bevordering Calendrier des Matches de Football Division II Promotion >546 Tentoongestelde Dieren. I. Bokken AVolschoten dieren le prijs met eerediploma, Wullus Isidoor, Rousbrugge, 5o fr. 2® prijs met eerediploma, Carrein Honoré, Houthem Yper, 40 fr. 3® prijs nvt eerediploma, Cappelle René, Passchenda- 1 3o fr. 4® prijs, Mtrcy Cyriel, Langemarck, 25 fr. '5' Oslijn Rer.é, Passchendaele, 20 fr. •6® Tant Cyriel, Dickebusch, i5 fr. 7® Decrock Cyriel, Locre, 10 fr. B) Dieren met 4 of 6 tanden I® prijs met eerediploma, Mareco Jules, Elverdinghe, 40 fr. 2® prijs met eerediploma, Wyllemet H., Vlamertinghe, 3o fr. 3® prijs met eerediploma, Gryson Emiel, iLwcre, 25 fr. .4® prijs, Deneulin Pieter, Poelcapelle, 20 fr. 5® Cb Money, Langemarck, i5 fr. 6® Carrein Honoré, Houthem Yper, JO fr. C) Dieren zonder of met 2 tanden l® prijs met eerediploma, Mareco Jules, Elverdinghe, 3o fr. 2® prijs met eerediploma, Adolf Ketele, ■Werviek, 20 fr. 3® prijs met eerediploma, Syndicaat Pas .schendaele, i5fr. 4® prijs, T. Vanelslande, Dickebusch, 10 fr. 5® Wullus Isidoor, Rousbrugge, 10 fr. 6® Ketele Adolf, Wervick, 5 fr. 7® >i Money Ch., Langemarck, 5 fr. .8® Leroy Louis, Dranoutre, 5 fr. D) Lammeren iq32 1® prijs met eerediploma, Hommey Jan, iPasschendaele, 20 fr. 2® prijs meteerediploma, Cyr. Tant, Dicke busch, i5 fr 3® prijs met eerediploma, Theofiel Alexan der, Rousbrugge, 10 fr. 4® prijs, Mareco Jules, Elverdinghe, 10 fr. 5® 5 fr. «6® Syndicaat Dranoutre-Locre, 5 fr. 7® 5 fr. 8® Buseine C., Vlamertinghe, 5 fr. II. Geiten A) Volschoten Dieren 1® prijs met eerediploma, Thieuw Jules, "Boesinghe, 35 fr. 2' prijs met eerediploma, R. Vereycken, Brielen, 3o fr. 3® prijs met eerediploma, Ghekiere, Pas schendaele, 25 fr. 4® prijs, Carrein, Passchendaele, 20 fr. 5® Lanszweert, Rousbrugge, i5 fr. 6® Joye, Passchendaele, 10 fr. 7® Notredame, Yper, 10 fr. 8® Hommeye, Passchendaele, 5 fr. 9® Sergeant R. Rousbrugge, 5 fr. 10® Vercruysse, Dickebusch, 5 fr. 11® Verfaillie, Passchendaele, 5 fr. 12® Mareco Ch., Elverdinghe, 5fr. i3® Huyghe, Vlamertinghe, 5 fr. 14® Vlaminck, Passchendaele, 5 fr. B) Dieren met 40/6 tanden 1® prijs met eerediploma, Syndicaat Pas schendaele, 3o fr. 2® prijs met eerediploma, Syndicaat Pas schendaele, 25 fr. 3® prijs met eerediploma, Lauwers, Boesin- ghe, 25 fr. 4® prijs, D'Haene, Langemarck, i5 fr. 5® Mareco Jules, Elverdinghe, 10 fr. 6® >1 Depuydt Cam., Rousbrugge, 10 fr. 7® Woussen, Vlamertinghe, 5 fr. 8® Vanbelleghem, Langemarck, 5 fr. 9e Wullus Isidoor, Rousbrugge, 5 fr. 30' Derveaux, Dranoutre, 5 fr. 10® 11® 12® i3® 14® i5® 16* 17' 8® li® Rubbens, Passchendaele, 5 fr. 12® Gryson Em., Locre, 5 fr. i3® Vernieuwe T., Rousbrugge, 5 fr. 14® Gryson Em Locre, 5 fr. l5e Leys, Rousbrugge, 5 fr. C) Dieren zonder of met 2 tanden 1® prijs met eerediploma, Maddelein Theo- fiel, Boesinghe, 25 fr. 2® prijs met eerediploma, Valcke Gaston, Elverdinghe, 20 fr. 3® prijs met eerediploma, Thieuw Jules, Boesinghe, l5fr. 4® prijs, Van Overberghe Alois, Boesinghe, 10 fr. 5® prijs, Depuydt Jules, Passchendaele, 10 fr. 6® prijs, Vandenbussche Frans, Rousbrugge, 10 fr. 7® prijs, Maes Elias, Elverdinghe, 5 fr. 8' Bury Esther, Dickebusch, 5 fr. 9® Desmadryl Marcel, Rousbrugge, 5 fr. Valcke Cyriel, Passchendaele, 5 fr. Platteeuw Pol, Rousbrugge, 5 fr. Heyte Alois, Vlamertinghe, 5 fr. Decan Ach.. Langemarck, 5 fr. Vandesype Henri, Rousbrugge, 5 fr. Dumoulin Alfons, Passchend., 5 fr. Clayes Alfons, Passchendaele, 5 fr. Van Selleghem Leon, Langem., 5fr. Cappelle Alfons, Passchend., 5 fr. D) Geitenlammeren iq32 1® prijs met eerediploma, Poissonnier T., Boesinghe, 20 fr. 2® prijs met eerediploma, Verhaeghe Heet., Passchendaele, i5 fr. 3® prijs met eerediploma, Hommey Jan, Passchendaele, 10 fr. 4® prijs, Desmaricaux Henri, Locre, 10 fr. 5® Sergeant R., Rousbrugge, 10 fr. 6° Charles Georges, Boesinghe, 5 fr. 7® Vandamme Jules, Langemarck, 5 fr. 8® Degraeve Cam., Boesinghe, 5 fr. 9® Mareco Jules, Elverdinghe, 5 fr. 10® Alexander; Ida, Rousbrugge, 5 fr. 11® Platevoet Marcel, Locre, 5 fr. 12® Druelle Theof., Elverdinghe, 5 fr. i3® D'Haeoe Evarist, Langemarck, 5 fr. 14° Mercy Cyr., Langemarck, 5 fr. 15* Hoorelbeke Frans, Langem., 5 fr. 16* Reynaert Jules, Passchendaele, 5 fr. 17® Desmadryl Marcel, Rousbr., 5 fr. 18® Van Jenbussche Jules, Rousb.5 fr. 19* Dessain Henri, Locre, 5 fr. Prijskamp der Groepen I. 6 Groote dieren. 1° prijs, Syndicaat Passchendaele, 40 fr. 2° Rousbrugge, 3o fr. 3® Boesinghe, 25 fr. Vlamertinghe, 20 fr. Langemarck, i5 fr. II. 4 Kleine dieren t Syndicaat Passchéndaele, 20 fr. 1 prijs, J j Locre, 20 fr. 3® prijs, Rousbrugge, 10 fr. III. Talrijkste en schoonste groepen 1® prijs, Syndicaat Passchendaele, 40 fr. 2® Rousbrugge, 3o fr. 5* Boesinghe, 25 fr. 4® Langemarck, 20 fr. 3* Elverdinghe, i5 fr. 6° Locre, i5 fr. Syndicaat van Rousbrugge, 600 fr. Locre, 600 fr. n Passchendaele, 600 fr. Passchendaele, 600 fr. 2' Jaardooding Syndicaat Elverdinghe, 600 fr. 1" Jaardooding Syndicaat Iseghem, (M. Sys) 600 fr. Houthem-Yper, 600 fr. Locre, 600 fr. Vlamertinghe, 600 fr. Langemarck, 600 fr. Deneulin P. Dickebusch, 600 fr. 1/2* Jaardooding Syndicaat Rousbrugge, 3oo fr. Elverdinghe, 3oo fr. EchtNamens het Inrichtend Comiteit De Secretaris, De Voorzitter, Od. SIMOENS. Edm. CAENEPEEL. Rousbrugge, 125 fr. Passchendaele, 145 fr. Elverdinghe, 5o fr. Boesinghe, 65 fr. Langemarck, g5 fr. Dickebusch, 3o fr. Vlamertinghe, 40 fr. Poelcapelle, 10 fr. Houthem-Yper 10 fr. 645 fr. I. Volschoten dieren 1° prijs, Bulckaen Valeer, Drie Zottenstraat, Yper, 3o fr. 2® prijs. Dcmeyer Raymond, Dickebusch- steenwtg, 25 fr. 3® prijs, Notredame Henri, Zonnebeke- steenweg, 20 fr. 4® prijs, Bulckaen Valeer voornoemd, i5fr. 5® prijs, Decroix Theof., Paddevijverstraat, 10 fr. 6® prijs, Taccoen Charles, Brielen-Hoekje, 10 fr. II. Geiten zonder of met 2 tanden 1® prijs, Faes Florimond, Poperinghesteen- weg, 25 fr. 2' prijs, Albrecht Charles, Dickebusch- steenweg, 20 fr. 3® prijs, Albrecht Charles, Dickebusch- steenweg, i5 fr. 4° prijs, Beens Gerard, Paddevijverstraat, 10 fr. 5* prijs, Collet Irma, Kaai, 10 fr. 6® prijs, Collet Irma, Kaai, 10 fr. 7® prijs, Vaneen Broucke Cyriel, Padde vijverstraat, 10 fr. 8' prijs, Tresy Emiel, Pannestraat, 10 fr. 9* prijs, Taccoen Ch., Brielen-Hoekje, 5 fr. 10' prijs, Ghyselen Fred., Potyzs, 5 fr. li® prijs, Leenknegt Bruno, Potyze, 5 fr. Remi Vereecke, Yper Hwekje, 3o fr. Aanwezigheidspremiën go fr. 3 ti. 4 September 11 December 2 u. Racing Panne F. C. Roeselaere F. C. Iseghem F. C. Heyst D. Blankenberghe - Stade Moeskrosn S. C. Meenen Cercle YPER A. A. MoeskroenSportkring Hsul# V. St Kruis F. C. Thielt Wevelghem sportif Sportkr. Sweveghem 3 u. 11 September 18 December 2 u. Sportkring Heule S. C. Meenen F. C. Thielt D. Blankenberghe F. C. Heyst Racing Panne Stade Moeskroen Wevelghem sportif Sportkr. Sweveghem A. A. Moeskroen Cercle YPER V. St Kruis F. C. Roeselaere F. C. Iseghem 3 u. 18 September 25 December 2 u. V. St Kruis - D. Blankenberghe Wevelghem sportif Sportkring Heule F. C. Heyst F. C. Thielt F. C. Iseghem Cercle YPER A. A. Moeskroen F. C. Roeselaere Racing Panne Stade Moeskroen S. C. Meenen Sportkr. Sweveghem

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5