Men agiegoed Herberggerief Belle FERME BOUWGROND WOONHUIZEN MEUBELS WOON HUIS O P RO Er P Herberg-Afspanning Openbare Verkooping VENDITIE van VENDITIE van Openbare Verkooping Le Mercredi 28 Septembre 1832 AD JVSICATIOtf OVERSLAG 2 Zondag 18 September 1932 Meubels Landsalaam Vruchten Woensdag 21 September 1032 1 Ha. 32 a. Aardappels 66 a. Raaphoolen en Loof Donderdag 22 September 1032 Maandag 26 September 1932 Etude de Mattre Albéric Lauwers, Notaire k Ypres, rue Carton, 15. sise d PLOEGSTEERT, rue de Wamêlon contenant 18 Ha. 83 ares 41 ca. et comprenant de beaux terrains it batir. Arlh. Vancappel, O. Houtmarkt,Yper Maandag 13 September 1332 YPER Dinsdag 20 September 1932 STAD YPER OVER TE NEMEN Donderdag 22 September 1932 Openbare Vrijwillige Verkooping en Mobilaire Voorwerpen Dinsdag 2 7 September 1932 TOEWIJZING te GHISTEL, aan de Statie. Kantoor van den Deurwaarder Paul Flamey te Yper, Lombaardstr., 3 BIJ RECHTSMACHT om 2 uur zeer stipt namiddag, te BOESINGHE, steenweg Pilckem-Yper, bij de Vijfwegen, ten huize van Jules Gadeyne van waaronder groote kleerkas, kommode, régu lateur, keukengerief, vrouwoeto en 2 mans velos waaronder een koersmachien, merk Belfort Kortewagen, kuipen, enz. Ongeveer 400 k. gedorschen tarwe, 700 k. hooi, 2 vumrnen tarwestrooi en hooi. Konijnen en Hennen. Gereed geki, zonder kosten. Kantoren van de Notarissen •J. Maes te Merckem en A. De Tavernler te Langemarck. om één uur en half namiddag, te HOUTHULST, wijk Meuneken, ter hofsteden Deserano en Defever Twee wagens, twee pikmachieuen, roomer, allerhande alaam, brandhout, staken en persen. Kantoor v?n den Notaris De Tavarnler te Langemarck. om één uur en half namiddag, te POELCAPELLE, Schaapbalie, ten verzoeke van h. Remi Dedier Alaam, Voorraad, Aardappels, enz. Kantoor van den Deurwaarder G. Tahon li, Caprosstraat, Yper. Utt oorzaak van vertrek om I uur namiddag, in de herberg «DE GANS Quartier de Commerce, bij de Statie, te YPER van schoon Toog met bierpomp en buflet, cigaretkasje, groote hoeveelheid herbergtafels, stoelen en andere tafels en stoelen, kommode, keuken buffet, stoven, horlogie, zetels, gascomfoor, posturen, schouwgarnituur, groote hoeveel heid oude tellooren, stoors en gordijnen met koperen baren, vele andere meubels, bedden en beddingen, enz., enz. Comptant en gewone voorwaarden. De erfgenamen van wijlen Henri DENYS, overleden te Staden, den 3i December ig3l, worden verzocht zich kenbaar te maken ter studie van den Notaris REYNAERT te Staden, die gelast werd met de vereffening der erfenis. k 2 heures 3o de relevée, k YPRES, en l'HOTEL SKINDLES, Place de la Gare d'une Prés du Bourg Occupée sans bail par M. Gaston Quaghebeur-Depuydt moyennant 1.020 fr. I'hectare pour l'année en cours. Divisée en 18 lots. Mise-é prix, lot par lot, au total de 418.000 fr. Kantoor van den Notaris L. a u t'Yper, Cartonstraat, i5. S I Studie van den Deurwaarder om 3 uur stipt namiddag, ter afspanning De Bascule te YPER, Meenenpoort van 43 aren 37 centiaren bestgelegen langs den Meenschen steenweg, ter plaats ge naamd «De Citadelle», tusschen het Engelsch Krijgskerkhof en het Waterkasteel. Vrij van gebruik. Verdeeld in 10 koopen ten gerieve van een ieder. Afzonderlijk ingesteld zoo volgt 2.000 2.5oo 6.000 8. TOO 8.IOO 6.100 6.000 6.000 6.200 6.000 Samen 57.000 fr- Kantoor van den Notaris L a u w er S t'Yper, Cartonstraat, i5. om 2 1/2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Hotel de France Statie plaats van drie gerievige Slachthuis- Kaalstraat. I.Een nieuwgebouwd Woonhuis, hoek der Slachthuisslraat, 21 en der Kaaistraat, groot 96 vkm. Dienstig voor allen handel. Ongebruikt. Ingesteld 31 000 fr. II. Een nieuwgebeuwd Woonhuis, Kaaistraat, 18, houdende aan voorgaande, groot 79 vkm. Gebruikt zonder pacht door M. Van Puyvelde. Ingesteld 27.500 fr. III. Een nieuwgebouwd Woonhuis, Kaaistraat, 14, met koer, hoving en uitgang- poort in de ölauwe Leliestraat, groot 140 vkm. Ongebruikt. Iogesteld 35 100 fr. De sleutels der huizen I en III berusten ten kantore van Meester LAUWERS, Notaris. Het huis II zal mogen bezichtigd worden eiken Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad. goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven »en bureele dezer. Uit oorzaak van vertrt k om één uur namiddag, in de groote feestzaal MAJESTIC Rijssclstraat te YPER van zeer schoone en prachtige bestaande in Prachtige eiken Eetplaats, bestaande uit 2 schoone buffetten, 6 stoelen, tafel en grooten spiegel. 4 schoone acajou notelaren slaap kamer garnituren, bestaande uit bed met ressort, lavabos, nachttafels, spiegelkassen. 1 Slaapkamer garnituur in notelaren. Louis XVI, bestaande uit 2 bedden lits- jumeaux met ressort, lavabo, nachttafel, kleer kas. Verders nog 3 bedden met ressort, lavabos, nachttafels, kleerkassen, droogstaans. Bijzondere schoone zuivere wollen en andere matrassen, lange en kleine hoofd kussens. 1 Salon garnituur Louis XVI, bestaande uit canapé, 4 stoelen, 2 zetels, tafel. 1 Prachtige acajou salon garnituur gansch gebeeldhouwd, Louis XV, bestaande uit 2 canapés, 4 stoelen, tafel. 1 Prachtig acajou buffet-étagère. Eiken salon-buf fetten, lijnwaad- en keukenkassen, secrétaire in acajou, chiffonnière met 7 schoven. Commoden, canapé en gebourreerde stoelen, zetels in acajou en andere café en andere stoelen 3 chaises-longues salon tafels met marmerblad acajou, notelaren, olmen en andere ronde tafels coulissstafels met plan ken, hoeveelheid groote en kleine spiegels kapstokken tapijten naaimachien velo stoven kaders en allerhande huismeubels te lang om te melden. Met gereed geld en gewone voorwaarden. Tentoonstelling 'a morgens van 10 tot 12 uur. Kantoren van de Notarissen Depuydi te Ghistel Proot te Brugge om 3 uur juist namiddag, te GHISTEL, in de herberg De Peerden- posterij van een nieuw gebouwd en omtrent 1210 vkm. erf VRIJ. Eigendom heer Beuselinck. Slechts ingesteld 67.000 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12