Kleine Aankondigingen Changement de Domicile Verandering van Woonst Jufvrouw DE VOS Bijzondere Pianolessen Simone MILLE VILLE Bon Chauffeur-Mécanicien Beenhouwersgast Meid vraagt plaats Gewezen Serveuse Bon Représentant Goeden Reiziger On demande Te huren Schoon Appartfment A louer Bel Appartement TE HUREN Te huren: Klein burgershuis TE HUREN Te huren Garage TE HUREN Maison de rentier k louer Welgel. winkel te huren Atelier k louer Werkhuis te huren Schoon Renteniershuis TE HUREN Maison de rentier k louer Deux bonnes FERMES Men verlangt winkel HEERENHUIS te Watou Welgelegen Woonhuis Uit ter hand te koop Uit ter hand te koop Te koopHuis met poort A vendreDeux Maisons TE KOOP Nieuwg. Werkmanshuizen Huis te koop Herberggerief te koop A vendre d'occasion Te koop Sch. Cuisinière Occasie Naaimachien 125 Poeljen (Leghorns) PIANO Automatique Te koop per occasie A vendre Occasion ESSEX - 6 cylindres .A UTOS TE KOOF» Koopt zuivere HONING PETIT ES ANNONCES De Lessen voor Snijden en Naaien voor Juffrouwen On demande pour la tégion d'ïpres Een schoon en groot Handelshuis A LOUER, pour Mai 1933 A reprendre Café-restaurant Te Koopen of te pachten 7 Schoon en welgelegen Burgershuls Superbe Occasion A VENDRE Ncël Bondue-Pauwels Brood aan 1 fr. 30. - Waren van goede hoedanigheid. Men bestelt ten huize. bij den bijenkweeker zelf. Albert Ridey, Rijselstraat, 194, IjS. Prochainement la maison Fonteyne, enseigne La Floréale fleurs et cou- ronnes, actuellement rue au Beurre, 9, sera .ransférée Rue de Stuers n° 7, (en face de i'église St Nicolas). Binnen koit zal het huis Fonteyne, La Floréale bloemen en kronen, thans ge vestigd BoWstraat, 9 overgebracht worden naar de Stuersstraat, nr 7, (rechtover St- jNiklaaskerk). zullen hernomen worden bij 14, Rijselstraat, YPER wan af 1" October. I* Prijs aan het Conservatorium van Brugge 63, Veurnesteenweg, YPER. Matige prijzen. cherche place chez particulier. Adresse .au bureau du journal. Draagt plaats. Adres bureel van 't blad. woor alle werk, bij heer of dame alleen. M": Hélène Mylleville, 71, Yperst^aat, Vla mertinghe. (gehuwd) biedt zich aan voor opdienen in hotels en burgershuizen voor alle eetmalen. Trouwe bediening. Schiijven bureel van't blad C. H. pour huilt s et essences, bonne commission. Ecrire bui eau du journal D. R.C. Men vraagt voor Yper en omstreken voor essence en oliën, goed commissitloon. Schrijven bureel van 't blad D R C. Bonne cuisinière sérieuse et chauffeur- domestiqueAdresse bureau du journal. 3 pl., water, gaz en electriek. Adr. t. bur. francais, 7 places, avec entree particulière, eau, gaz, électricité, centre ville. S'adr. 9, rue au Beurre, Ypres. Schoon fransch appartement, 7 plaatsen, met bijzonderen ingang, water, gas, electrici- teit, center stad. Zich wenden 9, Boter- straat, Yper. Maloulaan, 18, bestaande uit kelder, ingang, 3 benedenplaatsen, koer, 5 slaapkamers en zolder, voorzien van water, gas en electr. Inlicht, zich wenden Maloulaan, 20. staande en gelegen te Yper, Rijsselstraat, Nr 52, ten dienste van allen handel. Vrij sedert 1 September. Voor alle inlichtingen zich wenden ter stu die van Deurwaarder Paul FLAMEY, Nr 3, Lombaardstraat, Yper. Lombaardstraat. Zich wenden zelfde straat, Nummer 8. Handelshuis en Renteniershuis. Voor inlichtingen zich wenden Rijselstr., 37, Yper. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. Vrij volgens overeenkomst. Adres ten bur. rue du Quai, N° 12. Kaaistraat, Nr 12. TE HUREN dicht bij de stad met grooten hof. Adres ten bureele dezer. 2 ongemeub. voorkamers op i'verd. voer vrouwspersoon alleen. Adres ten bureele. avec jardin, prés de la gare, eau, gaz, électr., libre ir Octobre. S'adr. 36, Ed M1 Foch. 3o et 45 hectares, environs de WALCOURT. Pour renseignements écrire M TONON, 83, 'ue Garde Dieu, Lodelinsart. over te nemen of te koopen Goed gele gen. Schrijven bureel van 't blad R. V. Pour came de depart situé au centre de la ville, dans des conditions avantageuses S'adr. en l'étude de l'huissier VANCAPPEL, 6, Vx Marché au Bois,Ypres. met grooten hof en hopmagazijn.' De hoppe- pres en bascule 5ookgr. mogen afzonderlijk ge kocht worden. Zich wenden bij Mw Th. Deheegher, 63, Rousbruggestraat, Watou. Uit ter hand te koop dicht bij de stad, met 4 aren 1/2 hof, thans ledig. Zich wenden Zonnebekestw., i3, I/S. Twee huizen tusschen stijlen, 17 m. 1/2 facade en 100 m. diep. Zich wenden bij den eigenaar: Dickebuschsteenweg, 116, Yper. Nieuwgebouwd Renteniershuis met inrij poort, twee soorten water, electriek, hof met fruitboomen, grootte 6 a. 78 ca., tegen stad. 38, Capucienenstraat, Yper. dienstig voor bakkerij, met modernen oven, te Rousselare, Vijfwegenstraat, 16. Inlich tingen bij Camiel Boudry te WOESTEN. neuves, situées rue de la Boule, prés de la Porte de Menin. Renseignements au café v De Verloren Arbeid te IEPER. Adres ten bureele dezer. Uit ter hand te koop te Yper beneden drie plaatsen en koer, boven drie slaapkamers. Adres ten bureele. gelegen Rijsselstraat, 131, twee verdiepin gen, koeren achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. Zich wenden «Café au Faubourg», bij G. Deltombe Bouw, Capronstraat, 44, Yper. Quelques meubles et glacés. - 6, Boule vard Malou, Ypres. Lage prijs. Adres ten bureele. SINGER zoo goed als nituw, te koop. Adres ten bureele Door vertrek te koop van 1 jaar oud aan l3 fr. 't stuk, en een goe den waakhond ter trouw. Dickebusch steenweg, 116, Yper. Marque DEVOS état neuf, 2 ans de ga rantie. Le voir snr place, café Villa Hélène rue de Ia Gare, WERVICQ. Piano-orgel. Zich wenden Café 't Klein Rijsel Rijselpoort, I/S. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. conduite intérieure en bon état A VENDRE d'occasion. Pour essaiF. HOFLACK, Ypres. Bij uitscheiding van bedrijf I. Auto Miesse 1927, 22 plaatsen, moteur I93r, nieuwe pont en freins, 4 cyl. 25.000 fr. II. Auto Miesse ig3i, 28 pl., 10.000 km. gebold, 4 cyl. 75.000 fr. III. Minerva 1928, i5 pl., 6 cyl., nieuwe kas 1931, 14.000 fr. IV. Cadillac ig2o, i5 pl., 8 cyl., nieuwe kas ig3i. 14.000 fr. V. Fiat 1928, i5 pl., 4 cyl., nieuwe kas ig3i.. 15 000 fr. Zich wenden Hotel Central, Oostende. heeft de eer het geacht publiek ter kennis te brengen dat hij eene BAKKERIJ komt te openen Bukkerstraat, 37, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13