MACHINALE NATUURSTEEN- MARMERBEWERKING G-Ft A F Z E Ft L. MONKERHEY-VAN NESTE Roi du Caoutchouc Vol&s* KsilCaoutchouc 2, Zonnebekesteenweg, YPER Isidore DEHAENE ZOONS M de waarde van Uwen eigendom te vermeerderen, niets kan natuursteen en marmer vervangen, geleverd en bewrocht door de MUIS (Bij 't Kerkhof) Tel. 273 'Wit en T31auw Steen - Marmer - Zuilen - 'Watersteenen Schouwen - Lavabos HP P. S. Voor uwe marmerbekleedingen, zooals Vitrienen, gangen, vloeren, lambriseeringen, enz wendt U in volle vertrouwen tot het bovenvermeld Huis. Handel in INLANDSCH HOUT Jüttendez le d'Imperméables Gabardines Trench-Coats Demi - Saisons et Vêtements de Cuir Wacht op den Regenmantels Gabardinen Trench-Coats Demi-Saisons: en Lederen Kleederen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Rijsselstraat, 9-4 YPER MEUBELS IN ALLE STIJLEN Groote voorraad droog hout. Klein Groot Inlandsche en Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 11 arrlvera trés prochainement AVEC UN STOCK ÉNORME a titre de réclame. L. Ses vêtements seront vendus a des PRIX EXCEPTIONNELS Fabrique a Bruxelles 52 succursales en Belgique VENTE DIRECTE du Fabricant aux Particuliers Hij zal in 't kort aankomen met een OiERGROOTEN STOCK als rehlaam. Fabriek te Brussel - 52 bijhuizen in België RECHÏ5TREEKSCHE VERKOOP van de fabriek aan bijzondereit> Vp du Temple, 4 (coin rue au Beurre) 4, Tempelstraat, p e r (Hoek Boterstraat) Gebroeders DE PLANCKE Het Huis gelost zich ook met het maken van Meubels of> maat Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, enr- r Zijne kleederen zullen aan BUITENGEWONE PRIJZEN verkocht worden AU ROI DU CAOUTCHOUC Cadeau de valeur A tout acheteur Schoon geschenk aan alle koopers Drukkerij, Boek qn Papierhandel C. DU MORTIER, 34, Buiersiraat, Yper Tel. 5oo

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 14