C. Dumortier Pianos Muziek H. SOHMIDT-BAUDREZ Hector VERMEULEN - Mevrouw! Corseljj HJMBI |fra.l£ Beenhouwerij A.0eleu LADDERS BREIWERK Groote Afslag Versch Inlandsch Vleesch Vleesch van Is" hoedanigheid. In den Qrooten Sint-Medard Maurice Gillis-Devos, 8, Rijselstraat, YPER GDftftTE A PCI A ft °P Regenmantels - Gabardinen UKUUlC ArMAU Trench-Coats merk ENGLEBERT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief IN DE PUPPEN Spreekmachienen - Platen Huis Maria DEVOS KLEURiN -tirMC VERNISSEN «Cng H. COST^^*M9ËRKERKE GROOTHANDEL E» COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen Brouwerij CO UFt JDB7 BH U3ZEEEES o Brasserie uis G. Vandenberghe- V Wilt ge eon |J uwe leverancier^ HET HZPKlï 6; Tempelstraat, Yper Déclaration- Passavant Le Royal Rmer et le Ritier Zigomar FIRMIN VALENTIN HUIS VAN VERTROUWEN Trenchs reklaam vanaf 150 fr. voor Damen en Heeren Altijd in magazijnal de laatste nieuwigheden Groote keus van Lederen Vesten in chromé voor autogeleiders en motorijders. LAFOJSTEVNE -yrzprnm Xleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. EöSiS dia Mopd Noordsch Hout MAISON HUIS V P R E S j Qua" tel. 54 f Kaal Transport gratuit Kosteloos vervoer Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, fpenseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubel papier, linoleum, toile cirée. oud Huis - Kindt Schmidt 33, Statiestraat, ITIPElri Rue de Dixmude, YPRES Groote keus en altijd laatste modellen Iaat weten aan zijne achtbare klienten informe sa clientèle que sa brasserie est dat zijne brouwerij in werking is en dat f en activité et qu'il est a même de fournir hij voortaan bier levert van hoedanigheid de la bière répondant k la qualité d'avant als vóór den oorlog. f guerre. i vrdagTin 9 vertrouwen by "le plastigue,J bruxellés z warend men w en vente au Bureau de ce Journal 1, Fiersstraat, IEPER on* tou jours été ef nestent les rrtallleurs des APÉRITIFS =aIP *7 VOO.: AL UWE wendt U tot het oud gekend huis OPVOLGER VAN 34, BotorsJraai, 34 t®3!P Verzorgd werk Spoedige bediening Huis Almé QRUWEZ Ö8G ARTIKELEN IN 'T GROOT van Qordl|nen Agemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boierstraat, (dicht bij de Halle), TT SC RSagazISnen I Groote keus van wolle, sayetten handwerken en alletoebehoorten. Witgoed Sargiën Gordijnen en genaakte Stoor», en. 14, Rl|sse!siraat, 14 YPER DEPOT der stoomververij - nieuwwasscherij van Septfon- taines, Doornijk. Rouw in 24 uren. Üds^kerkesirafct. 43bis, POPSRINGIIE Verkoop der fijne likeuren van het huis Dumortier Blommc VOORDEZEN ANCIENNEMENT Dixrnudestraat, YPER P. VermeulBD Scsur OPVOLGER - - SUCCESSEUR ALLE SLACH VAN Pull-overs Gilets Kleederen Kinder artikelen I Men maakt op maat Spoedige en genadige bediening H X/ormoi ilor» Wordt verkocht bij Jw Vandenberghe in de Kleine Winst 33, Meenenstraat, 33 YPER. Rayon spécial de Corsets, Ceintures, Soutiens gorge, Corsets sur mesure. OP HET in de welgekende Bouilli4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10 fr. de kilo Roastbeef 14, 16 en 18 fr. Beefsteack 14, 16 en 18 fr. Entrecóte au ület 18 fr. Carbonnaden 12 fr. 's Zaterdags wordt aan eiken klant een stuk HOOFDVLEESCH toegegeven. GROOT KLEIN IGF313^!] SP ALLE SLACH VAN Trapladders voor Huishouden en Winkeliers Dubbele en opschuivende Ladders voor alle ambachten. SCHRIJNWERKER 6, Rijke Klarenstraat, 6, YPER. F tlH 'r1[I1[i3=u=ö

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7