Herberggerief Handelshuis HOFSTEDE Belle FERME Goede ZAAILANDEN WOONHUIS MAISON InstelDinsdag 27 Sept. 1932 Vente Pnbliqne Volontaire Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping WERKMANSHUIZEN Le Mercredi 28 Septembre 1932 AOjrtrDIGATIOR Schoone Venditie op Maandag 20 September 1032 Openbare Verkooping en fiteerscSien INSTEL: DONDERDAG 6 OCTOBER 1932 Openbare Verkooping Diiisdag 27 September 1032 WOONHUIS èi KEMMEL, Grand'Placi Mise-a-PrixJeudi 29 Septembre 1932 Plusieurs belles Maisons avec jardin vendre Verscheidene schoone Huizen met hof te koop Maandag 26 September 1932 STAD KOUT HIJ li met groote Magazijnen, Kelders en Garage. Gemeente Wynckel - St Eloi Groot 15 8a. 19 a. 15 ca. Groot 10 Hectaren 53 aren 74 ca. ulatj 2 7 September 1932 Etude de Maitre Albéric Lauwers, Notaire k Ypres, rue Carton, 15. sise d PLOEGSTEE11T, rue de Warnêton contenant 18 Ha. 93 ares 41 ca. et comprenant de beaux terrains batir. snagiegoederen en Landalm Gemeente St-Jacobscappelle Groot 8 Ha. 33 aren 20 ca. Zitdagen STA I) YPER OVER TE NEMEN Herberg-Afspanning Gemeente Meessen Ploegsieert - Bizet Kantoor van den Deurwaarder O. Tahon II, Capronstraat, Yper. Uit oorzaak van vertrek om i uur namiddag, in de herberg DE GANS Quartier de Commerce, bij de Statie, te YPER van schoon Toog met bierpomp en buflet, cigaretkasje, groote hoeveelheid herbergtafels, stoelen en andere tafels en stoelen, kommode, keuken buffet, stoven, horlogie, zetels, gascomfoor, posturen, schouwgarnituur, groote hoeveel heid oude tellooren, stoors en gordijnen met koperen baren, vele andere meubels, bedden en beddingen, enz., enz. Comptant en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris O p S O m e l* te Kortrijk. VAN Groote Sint-Jansstraat. Summer 22 Overslag Dinsdag 4 October 1932 telkens om 4 uur namiddag, ter Café du Pont de la Lys Leyestraat, te KORTRIJK. Studie van den Notaris A m eye te Rousselare. VAN Bi; Iseghem Langs de steenwegen naar Ouckene en naar Iseghem, dicht de Plaats I. Een allerbeste en welgelegen Verdeeld in 27 koopen. Gebruikt door de kinders Oost, met recht van pacht tot 1 October ig33. Afzonderlijk ingesteld, samen 513.800 fr. II. Een schoone met twee aaneenhtfudende Verdeeld in 10 koopen. Gebruikt door de kinders Declercq, met recht van pacht tot 1 October ig33. Afzonderlijk ingesteld, samen 323.000 fr. Zie plakbrieven met plan. om 2 uur namiddag, het Gasthof PATRIA Noordstraat te a 2 heures 3o de relevée, YPRES, en l'HOTEL SKINDLES, Place de la Gare d'une Prés du Bourg Occupée sans bail par M. Gaston Quaghebeur-Depuydt moyennant 1.020 fr. I'hectare pour l'année en cours. Divisée en 18 lots. Mise-il prix, lot par lot, au total de 418.000 fr. Studie van Meester Edgard REYNAERT Notaris te Staden. Bij uitscheiding om 2 uur stipt namiddag, te STADEN, wijk Stampkot, ten veizoeke en ten huize van Pieter Vanlerberghe, herberg HET STAMPKOT van zooals Herbergtoog, herbergstoelen,banken, glazenrek met spiegels, stoof, enz. Verders nog deel hooi en strooi, staken, planken, nette- draad, eiken tuinstaken, houten kotje, fruit- boomen en verdere gerieven en voorwerpen te lang om te melden. Gewone voorwaarden en gereed geld- Studiën van de Notarissen Edgard fïeynaer-t te Staden en Hector Masureei te Couckelaere. VAN Kerkwijk Verdeeld in 9 koopen. Gebruikt door den h. Leon Vanhullebusch, zonder recht van pacht tot 3o Sept. jg33. De gebiuiker is per deurwaarder opzeg be- teekend geweest. om 2 uur stipt namiddag, ter herberg bij heer Jules Crombez te STA DEN, Maikt ToeslagDonderdag 20 October 1932, ter herberg De Gouden Hoorn bij heer René Vandenbussche te STADEN, Markt, om 2 uur stipt namiddag. met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. Studie van Notaris Thicsvelin te Meessen gesteld in één zitdag, op om i uur namiddag, in de verhooizaal van het Vredegerecht te Meessen, van Koop een. Een schoon met afhankelijkheden gelegen in de Slijpstraat, met i65 vkm. grond en hof. Ongebruikt. Koop twee. Een schoon met afhankelijkheden aanhoudende aan voorgaande, met i55 vkm. grond en hof. Gebruikt zonder recht van pacht door de wed. Eugeen Pacquet te Mees sen, mits 3o fr. te maande, lasten aan eigenaar. Eigendommen der familie Planque Clyncke- maille. Etude de Maitre Thevelin, Notaire a Mestines (Ypres). DE BELLE GRANDE face bu Mont, situation admirable pouvant servir de maison de plaisance ou pension de familie grandes places au rez de- chaussée 5 chambres au premier mansardes au second. Terrain 5 ares 7 ca. Libre d'occupation au ir Octobre rg32. Adjudication Jeudi i3 Octobre suivant chaque fois a 2 heures de relevée, a l'cr HOTEL DELOSEL Grand'Place, a KEMMEL. Prime de mise-a prix o,5o p. c. S'adresser au Notaire THEVELIN a Messines. Wendt u bij Notaris THEVELIN teMeessen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12