MACHINALE NATUURSTEEN MARMERBEWERKING 2, Zonnebekesteenweg, YPER Gr R A. F Z E R K E N Roi du Caoutchouc Isidore DEHAENE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE r M de waarde van Uwen eigendom te vermeerderen, niets kan natuursteen en marmer vervangen, geleverd en bewrocht door de MUIS (Bij 't Kerkhof) Tel. 273 'Wit en Blauw Steen - Marmer - Zuilen - 'Watersteenen Schouwen - Lavabos P. S. Voor uwe marmerbekleedingen, zooals Vitrienen, gangen, vloeren, lambriseeringen, enz., wendt U in volle vertrouwen tot het bovenvermeld Huis. Handel in INLANDSCH HOUT *A.ttendez le dTmperméables Gabardines Trench-Goats Demi-Saisons et Vêtements de Guir oj Wacht op den honing der Caoutchouc Regenmantels Gabardinen Trench-Goats Demi-Saisons? en Lederen Kleederen 3HC Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige toediening Rljsselstraat, 94 Y R E R MEUBELS IN ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Inlandsche en Vreemde Kolen Veemarkt, 13, YPER - Tel. 120 11 arrivera trés prochainement AVEC UN STOCK ÉNORME a titre de réclame. L_. Ses vêtements seiront vendus a des PRIX EXCEPTIONNELS Fabrique a Bruxelles 52 succursales en Belgique VENTE DIRECTE du Fabricant aux Particuliers Hij zal in 't kort aankomen met een O VERGROOT EN STOCK. als reklaam. Fabriek te Brussel - 52 bijhuizen in België RECttTSTREEKSCHE VERKOOP van de fabriek aan bijzonderen* Ypres, rue du Temple, 4 (coin rue au Beurre) 4, Tempelstraat, Y p e r (Hoek Boterstraat) Drukkerij, öoek en Papüihanuci C. Du MuKTlfeK, 34, üoiersiraat, Yper lel. 5oo f Gebroeders DE PLANCKE1 Klein Groot Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, ens- Zijne kleederen zullen aan BUITENGEWONE PRIJZEN verkocht worden AU ROI DU CAOUTCHOUC Cadeau de valeur A tout acheteur Schoon geschenk aan alle koopera

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 14