SAIJETTE WIJVEKEN Teinturerie KOENTGES StGomververij Iepersch werk Deugdelijk werk PELSEH EN PELSMANTELS AUG. BONTE Janssens- Bonte Vuylsteke Frères Marcel S O ET E-80 E RH AVE Matresssn Hieuwwasschee - Droogkuisehen van allen aard I 18 paar geschoolde harden slaan er te Uwen dienste. Horlogen-, Juweel- Brilwinkel Baarkapper - Coiffeur «los. OH RYNCK-BATTHEU Cyp. TAVENIER-VAN UXEM Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN li lomi en Koper Tfsnsparts Démanagemerts Manderijen DE BRUGES Blanchissage ft nsuf - Nottoyage ft sec I. Dépot chez Me,le DOMIGENT 21, rue Gourte de Thourout, Ypres VAN BRUGGE Bijhuis bij Mej. DOMIGENT 21. Korte Thouroutstraat, Yper DAT BEWIJZEN STEEDS alom gekend als DE BESTE, keurig en fijn afgewerkt. Groote keus VULPENNEN GROOTHANDEL Kaderlijsten en Kunstprenten par loiturss au autos capitonnés HOTEL CONTINENTAL 19, Groote Markt Tel. 285 YPER Kleeren, Mantels, Corsets, Hemden, enz. Robes, Maoteaux, Chemiserie, Lingerie. ROBES DE SOIE partir de 89 francs. en tous genres. de Stuersstraat, 25, YPER Sclioone heus Diamanten 54, Rrjsselstraat, Yper Vanden Peereboomplaats, 31 31bis, YPER - Tel. 340 Merceriën - Bonneterïën - Llngeriën Overgroole keus van XV INTER ARTIKELEN in allen aard Enkel In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkoopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTICHT IN 1890 29, Van dei Peereboompliats - WerkhuizenKorte Meetich, YPER AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden GROOT Prijzen buiten alle concurrentie KLEIN o- 112-114, Rue de Bruges Vél. 63 M*l»on réputée de longue date pour Èvois? sains et son exactitude. Voor ai uwe sssst, DraaS- Snijwerk wendt u bi] Statiestraat, YPER Ev. BAETE - TONNON Statieplaats Place de la Station Lokaal 2 Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Itinmilii un vista sn nutije prijzin Dinars i pril fin Frii KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURE Gekende Wijnkelder Cave renommét Matrassenmakerij *s In ifteg Schaap Croot ~7'S'aï^apieïSsraa'i, "7 - VS» ER Klein Alle slacb van Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Dui Yenmanden, Wiegen in strooi en wissen, Eler- en Boterpanders, enz. enz. in SCHAAPWOL floconwol, windhaar, (konijnhaari en kapok. Overgroote Engelsche Bedden keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze maaazijnen gemaakt Altijd de grootste keus in Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie. Zijden Kleeren van af 89 fr. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huls der streek. Toujours le plus grand cholx de Les plus bas prix, sans concurrence. Deull en 24 heures. La plus importante maison de la contrée. Execution rapide et soigcée Deuil en 24 heures Tél. 325 Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren Komt zien naar de Uitstalling van het Huis Genadige prijzen. Ter trouwe bediend. Een maai klant keert men terug. voor Damen voor Heeren Scheeren - Snijden - Wasschen - Onduleeren Toiletartikelen Reukwerken Golvingen Permanio. Verzorgd werk. aan alle prijzen ter Drukkerij DUMORTIBR 34, Botaratraat, 04.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7