Radio's SABA Plnsienrs voilures d'occasion TE HUREN TE HUREN Maison de rentier k louer Te huren Garage TE PACHTEN Te huren of te koopen HOFSTEDE Over te nemen A reprendre Café-restaurant Te koopHuis met poort Yper TE KOOP Uit ter hand te koop A vendreDeux Maisons TE KOOP ALLERHEILIGEN Belle occasion - Bas prix A vendre Occasion ESSEX - 6 cylindres HUIS WELKOM Henri HUGEBAERT Permanenten met doom Paul Bardijn - Dereyne Kleine Aankondigingen Uhangement de Domicile Verandering van Woonst Jufvrouw DE VO S Verloren Witten Hond Bon Chauffeur-Mécanicien <Chauffeur-Auto vr. plaats Werkvrouw vr. plaats "Werkvrouw beveelt zich aan Werkvrouw vr. plaats Gevr. deftige Bovenmeid On dem. bonne Cuisinière Grand rez-de-chaussée A louer Bel Appartement TE HUREN Te huren: Klein burgershuis HUIS TE HUREN Huis te koop Door vertrek te koop G. Gourtequisse - Bonte Schoon en welgelegen Burgershuis P. Boude in- Deltombe CH RYSANTH EM E N A VENORE bij René Forre z - Baelen 37, Maarschalk Frencblaan, 37 YPEK (Bascule) Kolen - Aardappelen Brandhout in blokjes en gespleten Opening van een Groenselwinkel Conserven Fruit 10, Tempelstraat, Yper. Ten titel van Reklaam Huis Bollaert - Degraeve Bifsteack - Moules Frites Café Au Nouveau Jardin Public 111 PETITES A.IN IN O IN CE S De Lessen voor Snijden en Naaien voor Juffrouwen 14, Rijselstraat, YPER van af 1" October. Verkoop van VERSCHE MOSSELS 66, St Jacobsslpaat, 66 Schoon en gerieflijk Burgershuis, Lom baardstraat, Nr 14. Sleutels bij F. Water- bley, de Haemestraat. Handelshuis en Renteniershuis Voor inlichtingen zich wenden Rijselstr., 37, Yper. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. Lombaardstraat. - Zich wenden zelfde straat, Nummer 8. Kleine perceelen Hovenierland en eene Vette Weidebij de stad. Adr. ten bur. Schoone VILLA met hennekweekerij en 5ooo meters grond, gelegen Augustinen- straat, 25, Yper. Te koopen of te pachten gevraagd met ongeveer i5 Ha. goed land. Seffens vrij Offers aan M. W. bureel van 't blad. Welbekalante Café-Restaurant tegen de Groote Markt. Vrij van brouwer. Kleine over name. Voor kostelooze inlichtingen zich wenden Zakenkantoor Continental achter St Maartenskerk, Yper. Pour cauie de départ situé au centre de la ville, dans des conditions avantageuses S'adr. en l'étude de l'huissier VANCAPPEL, 6, Vx Marché au Bois.Ypres. dienstig voor bakkerijmet modernen oven, te Rousselare, Vijfwegenstraat, 16.— Inlich tingen bij Camiel Boudry te WOESTEN. Onlangs nieuwgebouwde Woning, bevat tende 2 plaatsen, veranda, kelder, 3 kamers, zolder, alsook schoonen hof. Vele andere handels- en renteniershui zen, hennekweekerijen, alsook woningen van bedienden en werklieden met of zonder hof, in en rond Yper. Geldleeningen aan de beste voorwaarden. Kostelooze inlichtingen te bekomen Zakenkantoor «CONTINENTAL», achter St-Maartenskerk, Yper., Alle dagen open. 278 vkm BOUWGROND in de Schut telaerestraat (bi] de nieuwe fabriek). Voor inlichtingen Slachthuisstraat, 17. neuves, situées rue de la Boule, prés de la Porte de Menin. Renseignements au café De Verloren Arbeid te IEPER. Adres ten bureele dezer. BH———SB 7 Te bekomen ter BLOEMISTERIJ 10, Capucienen straat Oude Posthoornslr.) groote en prachtige keus van Op aanvraag gelast men zich kosteloos de bloemen op de graven te plaatsen. Men gelast zich ook met het maken van BLOEMTUILEN KRONEN. Beau manteau de fourrure, état neuf, pour dame ou jeune fille. S'adr. bureau du journal. Vis. de 2 a 5 h. après midi. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. conduite intérieure en bon état A VENDRE d'occasion. Pour essai F. HOFLACK, Ypres. en trés bon état. S'adresser en toute, con fiance au: Oarage Van Eenaeme Agence Directe RENAULT Réparations Transports Déménagements 2-4, chaussée de Poperinghe, Ypres. kan men aan zeer genadige prijzen bekomen van 50 Fr te beginnen Goede uitslag Verzorgd werk 45, Maloulaan, YPER. Vraagt rendez vous. Telefoon 498. 1, rue Jansénius - straat, 1 YPRES - Téléphone 5og - YPER La maison Fonteyne, enseigne La ^FToréale fleurs et couronnes, précédem- ment rue au Beurre, 9, est transférée Rue 'de Stuers n° 7, (en face de l'église Saint- Nicolas). Het huis Fonteyne, La Floréale ^bloemen en kronen, vroeger Boterstraat, 9 is overgebracht naar de Stuersstraat, nr 7, «(rechtover St Niklaaskerk). zullen hernomen worden bij ur lt=3U— II tzwart rond de oogen, zwarte plek op den rug, TLorte steert wit en zwart geplekt, antwoordt op den naam van Mascot. Terug te brengen tegen belooning bij M. Dunn, Pavilion Es pagnoi, de Stuersstraat, Yper. .cherche place chez particulier. Adresse .au bureau du journal. Adres bureel van 't blad. voor alle werk. Adres ten bureele voor alle huiswerk. Adres ten bureele. vooralle dagen. Zich wenden Omez. ',9, "Statiestraat, Passchendaele. .;goed kunnende naaien, goede getuigschriften, bij Mevrouw Jacques Bruneel de la Warande, .Kasteel de la Warande, Kemmel. sérieuse. Adresse bureau du journal. A LOUER, 53, rue Carton, Ypres '(app.) avec cour, jardin, deux entrées, eau, gaz, électricité. S'adV. M. Quatannens, Bd du Nord, 5o (Plaine d'Amour). francais, 7 places, avec entrée particulière, •eau, gaz, électricité, centre ville. S'adr. -j7, rue de Stuers, Ypres. Schoon fransch appartement, 7 plaatsen, met bijzonderen ingang, water, gas, electrici- teit, center stad. Zich wenden 7, de Stuersstraat, Yper. Maloulaan, 18, bestaande uit kelder, ingang, 3 benedenplaatsen, koer, 5 slaapkamers en rolder, voorzien van water, gas en electr. Inlicht, zich wenden Maloulaan, 20. 45, Maloulaan. Alle dagen te bezoeken. Zich te wenden bij M. Caenepetl, Slachthuis, Yper. Zonnebekesteenweg, 179 (wijk Potyze). Voor inlichtingen zich wenden Gaston Bour- deaux, bakker. Twee HUIZEN tusschen stijlen, gaz en electriek, met schoonen hof, 20 fruitboomen, 17 m. voorgevel, 95 m. diep, met i5 agrond. Seffens vrij. Zich wenden bij den eige naar Dickebuschsteenweg, 116, Yper. Klein Groot. Eenige agent der streek

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11