Revolution na sr. PELSEN - VÉLLEN MANTELS Huis LAURENS DAN. BEIRNAERT-BUTEIN Csrnette-Sabbe dis Gebroeders ROSSEY Garage Devos Dewanckel - pril I pT Veurnestraat,. 13. ELVE&DINGE Transports Déménagemenüt GROOTE KEUS Wegens zijn betrouwbaarheid, zijn snelheid, zijn duurzaamheid en zijn voordeeligheid in het gebruik staat de FORD reeds lang als onovertrefbaar bekend. De nieuwe FORD steekt echter ver boven zijn voorgangers uit en mag zonder overdrijven revolu- tionnair genoemd worden. Revolutions airis de nieuwe Ford. Door verschillende belang rijke verbeteringen aan motor en chassis Inderdaad. Nog meer echter en vooral door het feit, dat hij zich metéén slag tusschen die wagens rangschikt, waarvan een sierlijke en keurige afwerking het voornaamste kenmerk is. *Revolu1ionnair» is eveneens de prijs waarvoor deze acht-cylin- derwagen wordt verkocht. Revolutiormairis bovendien het feit, dat dezelfde wagen insge lijks met een verbeterden viercylinder motor, waarvan het rendement merkelijk werd verbeterd, te verkrijgen is. Met het uitbrengen van dezen nieuwen wagen wil Henry Ford de perfektie en de verfijning, die tot hiertoe uitsluitend aan zeer dure wagens waren voorbehouden, binnen redelijke prijsgrenzen brengen. Heeft hij dit doel bereikt Daarover laten wij U zelf oordeelen. Wacht U echter wel daarover een oordeel te vellen, zoolang U het chassis en den motor niet aandachtig hebt bestudeerd en U de ver schillende karosseriëen niet van dichtbij hebt gezien. Maarschalk Frerichlaan (h/leen^npoort) YPER - Tel. 55 Gesticht in 1885 VOOR LJ W G ".'J*®:-radt §J Ë,rs vlawr* Sot hef oiscSstio mev st£>«s?&c«rseS«9 I la# ifca» ÊSss Ov@rgpoo8e =ss^H ALGEMENE AANNEMING VAN ALLE Schilder1- Gediplomeerde der Hoogere Schilderschool van Brussel 13, Rijsselstraat, VPER Place de la Gare - YPRES Kunstglaswerk in koper en lood SCHILDERWERKEN Peintures - Décors - Vitraux - JUWEELEN, HORLOGEN Regulateursen Wekkers (bij de Markt) Trouwe bediening Prijzen cp aanvraag par Voiture ou Auto tapissière Cars de 20 - 30 - SO personnel AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions Téléphone N° 5o Malson renommée depuls longue date, et se tenant A U disposition de ses clients jour et nult.Tous renselgnemints pour le déménagement pour l'étranger. Oud bekend buis stelt zich ten alle tijde, dag en nacht, ler beschikking van de kalanten. Alle Inlichtingen over hu verhuizen naar den vreemde. 36, Veurnesteenweg, 36 YPER Gewone en Decoratie Genadige prijzen Trouwe bediening PRIX MODÉRÉS. VAN ALLE SLACH VAN BRILLEN V.VERHACK Graveur Goudsmid, Diamantzetter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7