ANKER WILDSCHIETING Maurice Verdoene-Wyckaert HandboogmastschappijYper - Hoekje OROOT BAL G. Courtequisse - Bonte M. Vandermarlière-Depuydt 29. Groote Markt, Yper NAAIMACHIENEN Maandag 10 October 1032 Aux Amitiés Fran Raises Kampioenschap 1932 1933 ELECTRICITEIT - RADIO S 66, St-Jacobsstraat, YPER Gevonden Voorwerpen Allerhande Nieuws DE KEIZER, Statiestraat, YPER. Men zegt dat er niets volmaakt is op deze wereld. En nochtans... indien men dit hoedanigheidswoord nu eens durfde toepas sen op de ceramo tegels van La Louvière Ze zijn steik, mooi, glanzend en niet duur Zouden de ceramo tegels met zulke kwalitei ten, soms de volmaaktheid niet benaderen Wij laten onze klanten zelf antwoorden, en aan dezen die twijfelen, dan zeggen wij Bezoekt onze magazijnen, en gij zult oor- deelen. L. Monkerhey-Van Nesle WIELBIJDEJS Burgerlijke Stand van Yper 9 9» 61, Rijselstraat, YPER Inleg 13,50 fr. Terug 10 fr. Zooveel vogels als schutters. Aftrek io p. h. op het geld der hoogvogels, o.5o op de primés, niets op de kleine. VOYAGE GRATUIT Le beau Vétement d'Hiver pour Messieurs, Dames et Enfants, fait d'avance ou sur me sure, aux taux les plus modérés. Coupe de grande distinction. Remboursement du coupon dont le prix figure au moins 15 fois dans l'achat. LA COMPAGNIE ANGLAISE Place de Brouckère, Bruxelles. En annorgant il y a une semaine sa pre mière réunion d'hiver, le Comité des Amitiés Frangaises d'Ypres a fait connaitre aux mem bres de son important groupement la pre mière partie du programme ariêté pour la saison ig32 33. Celle ci nous promet, pour d'ici a fin Décembre, une série de soirées instructives ou divertissantes auxquelles, nous n'en doutons pas, de nombreuses personnes s'empresseront d'assister. Le cycle de conférences, notamment, a été ouvert dès mercredi dernier, au Vieil Ypres devant un important auditoire, par une belle causerie oü Monsieur le Général Becker, avocat-stagiaire au Barreau de Lille, nous a parlé de Londres, Berlin et Rome. L'histoire de l'origine et du développement de ces trois grandes capitales, si difïérentes l'une de l'autre sous tous leurs aspects, nous fut contée en termes tant agréables que sug- gestifs, par lesquels Monsieur Becker nous fit connaitre ses belles qualités de causeur. Un beau choix de clichés passés a l'écran compléta de la fagon la plus heureuse la tache instructive assumée par le distingué confé reader. Rappelons que Monsieur le Général Becker fut, au début de la grande guerre, l'un des premiers défenseurs de notre chère ville. A ce titre déja il méritait notre vif intérêt. Ce qu'il y eut d'aimable dans son attitude et ses paroles acheva de nous le rendre vraiment sympathique. La soirée s'est terminée par la projection d'un trés beau film documentaire sur la circu lation automobile dans les prestigieuses mon- tagnes suisses, suivie elle même par celle du fort intéressant Eclair-Journal de la semaine. R. D. Kalender der Matchen ig32 12 October Postje Katholieke. Kring 19 October Bascule Coöperatieve 26 October Statie Postje 9November: Katholieke Kring Bascule 16 November Coöperatieve Statie 23 November Bascule Postje 3o November Coöperatieve Kath. Kring 7 December Statie Bascule 14 December Postje Coöperatieve 21 December Kath. Kring Statie 1933 I Februari Kath. Kring Postje 8 Februari Coöperatieve Bascule 15 Februari Postje Statie 22 Februari Bascule Kath. Kring I Maart Statie Coöperatieve 8 Maart Postje Bascule l5 Maart Kath. Kring Coöperatieve 22 Maart Bascule Statie 29 Maart Coöperatieve Postje 5 April Statie Kath. Kring Op 23 OCTOBER, om 6 uur in Lapiere's Zaal Ingericht door de Commissie v. d. Carnavalstoet. JAZZ VIAENE. Aanneming van alle Electriciteitswerken Plaatsen van Volledige Inrichtingen alsook van Motoren, Bellen, Telefoons, enz. Prijzen bij overeenkomst. Goed verzorgd werk. Maandag 3 October, een klein handzakje door den heer André Gelein. Dinsdag 4n, een kinderhoedje door den heer Logie Edmond. Woensdag 5°, een bos sleutels. Yper. Opstand tegen de politie. - Verleden week Donderdag,rond 6u 's avonds, kwamen de leurders C. Nuvtten, van Zonne- beke, en H Mavaut, van Becelaere, gezeten op hun kar, door de Stuersstraat gereden. Daar zij den rechterkant der straatniethielden, werden zij door den dienstdoenden agent verzocht stil te houden en hunne eenzelvig- heidskaart te toonen, hetgeen zij weigerden. Beide mannen, die bedronken waren en eeni- gen weerstand boden, werden naar het politie- bureel opgeleid. Verkeersongeval. Zondag avond, om streeks 8 u., kwam de autobus der Belgische Spoorwegen, die dienst doet tusschen Yper en Roeselaere, de Stuersstraat uitgereden om naar de standplaats bij de statie te gaan, toen tengevolge eener kleine zwenking het achter ste van het zware voertuig tegen een auto aan reed, die daar op den hoek der Maloulaan en der Colaertplaats, nevens de engelsche inrich ting Salvation Army stilstond. Deze laatste auto, toebehoorence aan M. Werner Cornette, werd nog al erg beschadigd. PT n Q I Doet geen aankoopen In Ci I I vooraleer kennis te nemen van onze nieuwe prijzen. Trench gansch gevoerd met olievel 135 fr. in plaats van 195 fr. Panen broeks ie kwaliteit 65 fr. in plaats van 77 fr. - Panen broeks 2e kwa liteit 58 fr. in plaats van 70 fr. Alle mans- kostumen, pardessus, vrouw en regenmantels en andere confectiën met eene vermindering van 20 tot 30 op de prijzen van verleden jaar. Rouw in 12 uren. Eerlijke daad.Zondag avond waren er in het drankhuis Aux Trois Suisses nog al eenige verbruikers, toen een onder hen, M. Emile Eeckhout, electriekwerker te Yper, onder den bank eenige voorwerpen zag liggen. Zoo raapte hij achtereenvolgens een welgevul de porte monnaie, een kleinen brieventasch, een spiegeltje en zelfs nog een poederdoos op, en verhaastte zich dit alles aan Julietje af te geven. D2 eigenaarster dezer voorwerpen, had reeds de herberg verlaten, doch werd weldra teruggevonden en herinnerde zich dan haar handzakje daar te hebben laten val len en het opgeraapt te hebben zonder na te zien of er niets was uitgevallen. Zij was dan ook niet weinig tevreden alles ongeschonden terug te krijgen. Emile, een hertelijk proficiat! Alle bouwstoffen en alle soorten tegels Alleen verkooper der ceramo tegels van La Louvière. Twee gestrafte glaztrbrekers. De genaamde Caron Valère, 27 jaar oud, dronken zijnde, verliet Zondag avond om 10 u., een herberg der Rijselstraat, doch buiten gekomen kwam hij opeens op het gedacht de groote spiegelruit der ingangsdeur aan stukken te slaan. Dit beviel hem slecht, want hij werd zoo erg aan den rechter pols gekwetst dat hij verplicht was zich in het gasthuis te laten verzorgen. De 24 jarige Laurent Baert die, Maan dag morgen om I u., niettegenstaande het verzoek van den 'baas eener herberg in de St Jacobsstraat, weigerde het huis te verlaten, zoodat hij eindelijk op straat moest gegooid worden,poogde ook zijn woede te koelen op de ruit der voordeur. Hij kwam er even slecht van af en had geneeskundige hulp noodig om zijn gekwetsten rechterhand te verzorgen. Landlooper. De 23 jarige Duquenoy Henri, meubelmaker van beroep en gehuisvest te Borgerhout, werd Dinsdag laatst, zonder middelen van bestaan, door de rijkswacht te Oostvleteren aangehouden. De rtchtbank; van Yper veroordeelde hem om voor onbe- paalden tijd ter beschikking der regeeringr gesteld te worden. Rijwiel gestolen. Donderdag morgen; had de genaamde Debrouwer Heliodore, van Yper, zijn rijwiel geplaatst voor een huis vaa den Veurnesteenweg, waar hij eenige zaken te doen had, doch toen hij terug buiten kwam» was zijn rijwiel reeds verdwenen. Een onder zoek is ingesteld. -a- Uitslag van den Omloop van Yper verreden op Zondag 2 October 1932 1) Vandaele, Komen 2) Bruwier 3) Missiaen- 4) Depraetere 5) Heughebaert 6) Vandem Berghe 7) Samyn 8) Verstraete 9) Parmen- tier 10) Deprez. Wijkkermis Citadelle Kruiskalsijde Uitslag van den velokoers, verreden op Maandag: 3 October 1932 1) Verbeke Lucien, Yper 2) Denaeghel -r 31 Missiaen 4) Lacante 5) Heughebaert 6) Florisoone Jules 7) Degraeve 8) Florisoone Maurits 9) Woets. Verklaringen van 1 tot 7 October iq32. Geboorten Tack Frans, Recollettenpoort. De Moor" Jacques, Zonnebekesteenweg, 190. De Moor Jacqueline,. Zonnebekesteenweg, 190. Couwet Renatus, Capucienen— straat. 136. Dehaene Roland, Rijsselstraat, 94. Tomme- leyn Frans, Noordlaan, 30. Van Blanckenberg Pauline, Mondstraat, 36. Depoorter Willy, Lindendreef, 33. Huwelijken Lanssens Ludovicus, mekaniekwerker te El- verdinghe en Doucby Maria, dienstmeid te Yper. Louwagie Camillus, hulpelectriekwerker, en Rambour Irma, z.b. beiden- te Yper. Overlijdens Vanderghote Alixia, 62 j'. z.b. echtg. De- cruyenaere Felix, Jules Capronstraat, 38. Nevejans Poly- dore, 63 j., z.b. echtg. Ghys Alexia, Veemarkt, 18. Huwelijksbeloften Achiel Comyn, paswerker, te Yper en Bertha Goudeseune, fabriekwerkster, te Zonnebeke. Robert Van Eenoo, fabriekwerker, te Halluin en Simonne- Coussaert, fabriekwerkster, te Yper. Juweelen - Horlogen Zilverwerk De schoonste keus De voordeeligste prijzen Alles gewaarborgd. t i Herstellingen Overname van oude Comptant Krediet Onpervogel, een schoonen haas en 5o Frank 2 Zijdvogels, elkeen haas en 10 Frank 2 Kallen, elk een konijn en 10 Frank Alle 4 schutters een primé van één konijn en 4 frank. Bij gebrek aan konijnen zullen de primés- in geld uitbetaald worden aan 15 fr. Inschrijving in 't lokaal Yper- Hoekje bij de We Maurice Dumortier, van 12, 1/2 ure tot 1 ure, om ten 1 1/4 ure zeer stipt tg beginnen schieten en te eindigen om 5 ure Koppels tellen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8