SAIJETTE WIJVEKEN Teinturerie KOENTGES Stoomververy Iepersch werk Deugdelijk werk PELSEN EN PELSMANTELS AUG. BONTE Janssens- Bonte Marcel SOETE-BOERHAVE Matrassen Blanchissage I neut - Nettoyage a sec Nieuwwasschen Droogkuischen var. allen aard 18 paar geschoolde harden staan er te Uwen dierste. Horlogen*, Juweel- Brilwinkel Baarkapper - Coiffeur Jos. DE RYNCK-BATTHEU Cyp. TA VENIER-VAN UXEM Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN in Lood en Koper Jnasporte ttóMapmenls Vuylsteke Frères Manderijen I DE BRUGES Dépot chez Me,,e DOMIGENT J 21, rue Gourte de Thourout, Ypres VAN BRUGGE Bijhuis bij Mej. DOMIGENT 21. Korte Thouroutstraat, Yper DAT BEWIJZEN STEEDS alom gekend als DE BESTE, keurig en fijn afgewerkt. Groote keus VULPENNEN 7 GROOTHANDEL. Mercerlën - Bonneteriën - Lingerlën 29, Van den Peereboompiaats - WerkhuizenKorte Meerscb, YPER Kaderlijs ten en Kunstprenten fatrassen, Draal- ten Snijwerk HOTEL CONTINENTAL .fatrassen maker ij In het Schaap ET 19, Groote Markt Kleereo, Mantels, Corsets, Bemdeo,eaz. Tel. 285 YPER Robes, Maoteanx, Chemiserie, Lingerie. ROBES DE SOIE ft partir de 89 franca. de "tuersstraat, 25, YPER Sc hoon e hens Diamanten 54, Itijsselstraat, Yper Vanden Peereboompiaats, 31-31bis, YPER - Tel. 340 Overgroote keus van WINTERARTIKELEN tn allen aard Enk«l In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkoopers Bijzonder genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTICHT IN 1890 AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden GROOT Prijzen buiten alle concurrentie KLEIN ut lüiitfiês qü au tos capitcnnes -o— 112>U4, Rue de Bruges vfél. 03 MX rWaiaoo réputée de longue date pour «e» bont soins et son exactitude. Voor al uwe wendt u bij Statiestraat, YPEB Ev. BAETE- TONNON Statieplaats Place de la Station Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. lainmilm itn mti in mti|i prijztn linn i prii fin Frii niérft KOUD BUFFET - BUFFET FROIO AAN ALLE UREN A TOUTE HEMRB Gekende Wijnkelder Cave renommSc i VPER Klein Groot 7, Tempelstraat, Aite slach van Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Dui yenmanden, Wiegen In strooi en wissen, E er- en Boterpanders, enz. enz, in SCHAAPWOL iloconwol, windhaar, (konijntaaar) en kapok. °k<LTvane Engelsche Bedden Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien o - r Al ome matrassen worden in ome magazijnen aemaakt Altijd de grootste keus in Ongelooilijke prijzen, zonder concurrentie. Zijden Kleeren van af 89 fr. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours ie plus grand choiz de Les plus bas prix, sans concurrence. Deuil en 24 heures. La plus importante maison de Ia contrée. Exécution rapide et soignée Deuil en 24 heures Tél. 325 Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren YAM i 0 ORDE'S Komt zien naar de Uitstalling van het Huis Genadige prijzen. Ter trouwe bediend. Een maal klant keert men terug. voor Damen voor Heeren Scheeren - Snijden Wasschen - Onduleeren Toiletartikelen Reukwerken Golvingen Permanio. Verzorgd werk. aan alle prijzen ter Drukkerij DUMORTIBR 3-4, Boteratraat, 34.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7