Bekwame Agent Een Permanente WELLA aan 50 fr. Plusieurs voitures d'occasion maar slechts tot den 11 December 1932, als RECLAAM, te bekomen in het welgekend huis Joseph Acke-Cailliau, 132, Dickebuschsteenweg, Yper. Tel. 142. Changement de Domicile Verandering van Woonst On demande MEN VRAAGT Gevraagd deftige Meid A louer de suite Seffens te huren Huis te huren TE HUREN HUIS TE HUREN TE HUREN TE PACHTEN Atelier h louer Werkhuis te huren Over te nemen Herberg - Afspanning Te huren of te koopen Te koop Handelshuis Te koop Moestuin Huis te koop TE KOOP Onlangs nieuwe Ijskas A vendre Moteur électr. Te koop EEN STOOTKAR TE KOOP TE KOOP TE KOOP Occasiën Te koep Automobile VOISIN Schoone Moto Gillet A vendre Occasion ESSEX - 6 cylindres A vendre d'occasion DEPANNAGE 7 Na dezen datum 65 Fr. Rendez-vous op voorhand a. u. b. Neemt dus de gelegenheid te baat, Mevrouw Het best gekend huis voor zijn Permanenten. De Lessen voor Snijden >en Naaien voor Juffrouwen Jufvrouw DE VOS 14, Rijselstraat, YPER Bon Chauffeur-Mécanicien voor Yper en omliggende Seffens over te nemen omtrek Dixmude s Uit ter hand te Hoop Pour cause de depart - Belle occ. Auto Citroen 1929 A VENORi Qarage Van Eenaeme La maison Fonteyne, enseigne La Floréale fleurs et couronnes, précédem- ment lue au Beurre, g, est transférée Rue .de Stuers n° 7, (en face de l'église Saint Nicolas). Hét huis Foatcyoe, La Floréale ïbloemen en kronen, vroeger Boterstraat, q is overgebracht naar de Stuersstraat, nr 7, r(rechtöver St-Niklaaskerk). zijn hernomen bij scherche place chez particulier. Adresse ;au bureau du journal. Chauffeur dontestique et bonne cuisinière ïSérieuse. Adresse bureau du journal. -voor belangrijke Hypotheek Maatschappij. Zeer winstgevende zaak.Schrijven C.M.L. Publiciteit T^E TAEYE, 245, Ottergemschen .Steenweg, GENT. die ieeds jeiitnd heef', vlasmsch en fransch .-sprekende, goede getuigschriften. Groote Markt, 4c. Bef Apparttinent francais, 7 places et deux Appartements de 4 places, avec entrée particulière, eau, gaz, électricité, centre ville, prix avantageux. S'adr. 7, rue de Stuers. Schoon fransch appartement, 7 plaatsen en twee appartementen van 4 plaatsen, met bijzonderen ingang, water, gas, electrici teit, center stad, voordeelige prijzen. Zich ■wenden 7, de Stuersstraat, Yper. Rijsselstraat, 114.-Zich w. 116, zelfde straat. Renteniershuis en Handelshuis met groote ingangspoort en magazijnen,kunnende dienen als garage. Voor inlichtingen zich wenden Rijsselstraat, 37, Yper. 6, Maloulaao. Alle dagen te bezoeken.— Zich te wenden bij M. Caenepetl, Slachthuis, Yper. Schoon en gerieflijk Burgershuis, Lom baardstraat, Nr 14. Sleutels bij F. Water- bley, de Haernestraat. Kleine perceelen Hovenier land en eene Vette Weide, bij de stad. Adr. ten bur. Rue du Quai, N° 12. Kaaistraat, Nr T2- Welingerichte en bijzonder gekende smisse in centrum van Meenen. Vele welgf kalante het bergen zijn ook over te nemen in 'c mid den dezertad, Kostelooze inlichtingen worden gegeven in het Zakenkantoor Continental, achter Sint Maartenskerk, Yper. Zeer welgelegen met stallingen, garage en weegschaal, met of zonder weide, zeer dienstig voor veekoopman. Inlichtingen ten bureele dezer. Schoone VILLA met hennekweekerij en 5ooo meters grond, gelegen Augustinen- straat, 25. Yper. met werkhuis, hij demaikt. Adres ten bur. in de Buitenwandeling. Zich wenden 94, Rijselstraat, Yper. TX^nnnhtlic 4 plaatsen beneden, met W OODflulb stallingen en ongeveer 1000 vkm. land. Zich wenden Dicke buschsteenweg, 41, langs de vaart. Vrij 1 December a.s Zonnebekesteenweg, 340. Seffens be schikbaar. Allerhande handels- en renteniershuieen, woningen voor bedienden en werklie den met of zonder hof, gelegen te Yper, Poperinghe, Meenen en GANSCH den om trek, aan de laagste prijzen en de beste voor waarden, met gemak van betaling te bekomen, Te beginnen van af 20.000 fr. Kostelooze inlichtingen worden gegeven in het Zakenkantoor Continental, achter Sint- Maartenskerk, Yper. Oorzaak vergrooting TE KOOP 2, Statiestraat, Yper. 5 chevaux, Charleroi, état neuf.— S'adresser Thiele, rue dfs Chiens, 27, Ypres met patent-as, dienstig voor behanger of meubelmaker, voor groensel- of vischhan- delaar, draagvermogen minstens 5oo kgr. Zich wenden Café Boerenhol, Vandenpeere- boomplaats, 21, Yper. Herbergsgeriefeen zware poort op riggels twee peerdenbakken. Adres bureel van 't blad. Schoone Leuvensche stoof, zoo goed als nieuw. Klaverstraat, 17, Yper. Eene schoone keukenstoof met oven (zoo goed als nieuw)een fcolonnestoof je en een Engelsch be 1. Zich wenden Veemarkt, 20, Yper. Eene DOOMMACHIEN fixe WOLFF 35 42 HP., compound 2 cylinders Retel 12 Rg gansch in 't nieuw gesteld en met nieuwe schouw in plate te koopen voor 7000 fr. - Een GASMOTOR SCHMITZ 20 HP. met nieuwe gazogene te koopen voor 4000 fr. Deze machienen zijn nog te zien in werking ter drukkerij Leon Beyaert-Sioen, Vande ipeereboomlaan, 62, KORTRIJK. 18 HP., parfait état de marche, mécanique impeccable, belle limousine, 6 places (Van den Plas), 6 roues avec bons pneus confort a vendre 15 000 fr. S'adresser pour adresse au bureau du journ. Sport 35o cc.model ig3t, volledig uitgerust, met elektr. verlichting en klaxon (magneto- dinamo), snelheidsmeter en alle toebehoorten, zoo goed als nieuw, TE KOOP bij P. Catry, 65, Pennestraat, Yper, aan zeer voord, prijs. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue. de Dixmude, 93, Ypres conduite intérieure en bon état A VENDRB d'occasion. Pour essaiF. HOFLACK, Ypres. Pour cause de départ en France Prix 10.000 fr - Prendre adr. bur. journ. en trés bon état. S'adresser en toute confiance au Agence Directe RENAULT Réparations Transports Déménagements 2-4, chaussée de Poperinghe, Ypres. Herstelling en verandering van alle Ame- rikaanscheen Europeesche Radiotoestellen, alsook piek ups, door een specialist. De toe stellen worden thuis afgehaald en terugbe zorgd. Kostelooze raadgevingen. Prijs wordt vastgesteld vóór herstellen. Schrijven 54, Waterkasteelstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 13