SAIJETTE WIJVEKEN Teinturerie NTGES Stcoïn ververij Iepersch werk Deugdelijk werk EN PELSMANTELS AUG. BONTE Janssens- Bonte Vuylsteke Frères Marceï SO ET E-50 E RH AVE Bianohissage a neuf - Nettoyage a sec Nieuwwasschen Droogkuisctisn var allen aard fatrassen 18 paar geschoolde harden staan er te Uwen dienste. Horlogen-, Jnweek Bril winkel Haarkapper - Coiffeur Jos. DE HYN351€-3ATYHi£y Cyr. TA VENIER-VAN UXEM Jriasswrfs h QinÉisgs&enls •re. 63 airxasr en SnSfwerk wurtclt u bl| 3^OS.ïpte-:BC Manderijen Dépot chez MeUe DOMICENT 21, rue Courte de Thourout, Ypres VAN BRUGGE Bijhuis bij Mej. DOMICENT 21. Korte Thouroutstraat, Yper DAT BEWIJZEN STEEDS alom gekend als I}E BESTE, keurig en fijn afgewerkt. Groote keus VULPENNEN GROOTHANDEL Specialiteit van KUNSTGLASWERKEN in Lood en Koper Kaderlijsten en Kunstprenten groot HOTEL CONTINENTAL 19, Groote Markt ROBES DE SOIE a partir de 89 francs. 0 E BRUGES de Stuersstraat, 25, YPER Vanden Peereboomplaats, 31-31bis, YPER - Tel. 340 JVIerceriën - Bonneteriën - Lingerlên Ove>grooie keus van WINTER ARTIKELEN in allen aard Enk«l In 't GROOT aan Winkeliers en voortverkoopers 9lizondar genadige prijzen - Spoedige en ter trouwe bediening HUIS GESTICHT IN 1890 29, Van den Peereboomplaats - WerkhuizenKorte Meerscti, YPER AANNEMING VAN ALLE GLASWERK Verkoop van glas per kist en op maat gesneden Prijzen buiten alle concurrentie - KLEIN sir witures ou autas sapitonnés -o- li2-114, Uue de Bruges Matteu réputéi Ge longue date pour «cï> b-fm? schin k r-nn exactitude. Voor at uw« Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station Lokaal Local 'C. S. Y. K. H M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Xoinmalin nn «itti ie naiigi prijzen Dinart i pril (iie Pril KOUD BUFFET - BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUT. HE0R. Gekende Wijnkelder Cave renomméc airassanmakerij aü lift ftte?* Schaap Groot 7r Alle slacb Temj'ieisiraat, 7 Klein Zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen Eier- en Boterpanders, enz. enz. in SCHAAPWOL floconwol, windhaar, (konijnhaar) en kapok. Overgroote EngeJsche Sender, keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien 41 oitp. matrf?v*m worden in onze magoziinen aemcakt Altijd de grootste keus in Kleereo, Mantels, Corsets, Hemden, enz Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie. Zijden Kleeren van af 89 ft. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. Tel. 285 yPER Toujours Ie plus grand choix de Robes, Masteanx, Chemiserie, Lingerie. Les plus bas prix, sans concurrence. Deull en 24!heures. La plus importante maison de la contrée '•'■rrzr r. jxr&rzsnKêttL }*- j< Kx^rotion rapide et soignée Deui! en 24 henres Tél. 325 Spoedige eu bezorgde bediening - Rouw in 24 uren wil 1® PELSEN V m£*'' Hl Komt zien naar de Uitstalling van het Huls Sehoone fcus diamanten Genadige prijzen. Ter trouwe bediend. Een maal klant keert men terug. voor Damen voor Heeren 54, Rijsselslraclt, Yper Scheeren - Snijden - Wasschen Onduleerea Toiletartikelen - Reukwerken Golvingen Permanio. Verzorgd werk. aan alle prijzen ter Drukkerij DUMORTI8R 3-4, Boterstraat, 34. -j - f „q f fj/cifift;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7