Kosmos Toerisme naar het Auto-Salon Een Permanente WELLA aan 50 fr. VOLKSBAL Plosieurs voilores d'occasion maar slechts tot den 31 December 1932, als RECLAAM. te bekomen in het welgekend huis «Joseph Acke-Cailliau, 132% Dickebuschsteenweg, Yper. Tel. 142. T te Brussel Melle Géline LOUAGE Jöfvrouw Céline LOUAGE Goede chauffeur-mécan. vraagt plaats Bon Chauffeur-Mécanicien On dem. bonbe brodeuse On 'demande jeune fille A louer MAISON TE HUREN TE PACHTEN Atelier èt louer Werkhuis te huren A louer de suite Seffens té huren Te huren Fransch Appartiment Huis te huren Te huren of te koopen Uit ter hand te koop Uit ter hand te koop Beau Piano j. Günther Te ,kpop RADIO A vendre Moteur électr. TE KOOP Te koop Lessiveuse OCCASIONS Groote eD Kleine Kolonnestoof Te koop Auto-Camion A vendre Automobile Renault A vendre Auto torpedo Schoone Moto Gillet A vendre Occasion ESSEX - 6 cylindres Roumeensche Naphte "^VIATIC* 7 Na dezen datum 65 Fr. Neemt dus de gelegenheid te baat, Mevrouw Rendez-vous op voorhand a. u. b. Het best gekend huis voor zijn Permanenten. Accoucheuse diplómée 5, Rue Basse, Y 'RES Gediplomeerde Vroedvrouw Ge meen le V lamer liny lie Walter Brouwers 35, €ude Houtmarkt, Yper. Verloren Kicdersac che Gemeente Moor&lede A VENORE AUTOMOBIEL-OLIE "PU ROIL Minerale Oliën en Velten Op Zondag 11 December per luxe auto car naar de jaarlijksche auto tentoonstelling te Brussel voor den spotprijs van 38 fr. heen en terug, toegangskaart tot de tentoon stelling inbegrepen (waarde 5 fr.) Vertrek's morgens om 6 uur aan ons bureel, Groote Markt, Nr 4. Terugreis uit Brussel om 20 uur. Aantal plaatsen beperkt. Inscbrij «>i »g bij Kosmos Toerisme, 4, Groote Markt, Yper. a l'honneur de porter a la connaissance de la population Yiu'a partir de ce jour elle exerce «a profession. 5, NeerMraat - Yf»ER heeft de eer de bevojking ter kennis te bren gen dat zij van heden af haar beroep uitoefent. Zondag 18 December 1932, vanaf één uur namiddag, ter herberg Sint-Louis Groote Traveer, baan leper- Vlamertinghe, bij Henri Neyrinck met muzikale begeleiding "au dep vermaarden Jazt Debruyae van Vlamertinghe. Onbekende prijzen en verrassingen (koste loos) voor de VROUWEN. Officieel Phibps Radio Service op den Viamertinghestw.Terug brengen 3g, Hondstraat, Yper. Plaats van onderwijzer Minimum jaar wedde, geene bijbediei ingen. Aanvraag te zenden aan het gemeentebestuur van Moor slede vóór den 19 December e.k. in garage of bij particulier. Adres ten bur. cherche place chez particulier. Adresse au bureau du journal. pour machine Singer. Menin, 2t, Ypres. S'adrpsser rue de trés sérieuse de 20 a 3Q,a«s, sachant iaire cui sine, bons gages, y Ecrire£ Directrice Crèche Ste-Marie, LINSËLLÈS (Nord-France). Rue des Riches Claires. S'adresser même rue, N° 20, Ypres Renteniersbuis en Handelshuis met groote ingangspoort en magazijnen,kunnende dienen als garage. Voor inlichtingen zich wenden Rijsselstraat, 37, Yper. Kleine peiceehn Hovenierland en eene Vette Weide, bij de stad Adr. ten bur. Rue du Quai, N° 12. Kaaistraat, Nr 12. Bel Appartement, 3 places, eau, gaz et électricité S'adr. 7. rue de Stuers, Ypres. Schoon Appartement, 3 plaatsen, water, gas en electriek. Zich wenden de Stuers- straat, 7, Yper. in center van stad gelegen, bijzonder ingang, kelders, water, gas, electriciteit op de twee verdiepingen, eventueele autobergplaats. Inlicht, te bevragen Rijsselstraat, 76. I/S dicht bij de statie, met hof, gas en electric ,-- 40, Maarschalk Fochlaan. Zich wenden zelfde laan, 36. Schoone VILLA met hennekweekerij en 6000 meters grond, gelegen Augustinen- straat, 25, Yper. Schoon en groot Huis met5oo vkm. grofid, gelegen Zonnebekestw., gehucht Potyze, 172. Inlichtingendn Nr 177, Potyze, Yper. DOGR STERFGEVAL Schoon WOONHUIS, Btluikstraat, Nr .16, ¥per. Voor inlichtingen schrij ven aan Jules Druant, Gentstraat, 7, Kortrijk. or4.es Croisées, cadre bronze, cemrne neuf, a veodre d'occasion. - S^adresser pour adresse au'bur. journal. (comple^pfëutel) .met accuc en -antenne.. Voordeelige prijs. Adres ten bureele. 5 chevaux, Charleroi, état neuf. S'adresser Thiele, rue des Chiens, 27, Ypres Herbergsgerief een zware poort op riggels twee peerdenbakken. Adres bureel van 't blad. zoo goed als nieuw. Zich wenden Zonne- bekesteen.weg, i3, Yper. Meubles Piano Electrolux Gbjets d'Art Candelabres anciens Antiquités, etc., etc a vendre par suite de départ. S'adresser rue des Chiens, 27, I* sonnerie. Curieux s'abstenir. te koop aan voordeeligen prijs. Adr. t. bur. CHEVROLET 6 cyl., 3 ton, zoogoed als nieuw. Veurnesteenweg i5o, Yper. 4 places, conduite intérieure, 7 chevaux, par fait état. S'adr. 87, rue de Dixmude, Ypres. «OVERLAND», bon état 99, rue de Lille. Sport 35o cc., model 1 q3ivolledig uitgerust, met elektr. verlichting en klaxon (magneto- dinamo), snelheidsmeter en alle toebehoorten, zoo goed als nieuw, TE KOOP bij P. Catry, 65, Pennestraat, Yper, aan zeer voord, prijs. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. conduite intérieure ep bon état A VENDRE d'occasion. Pour essai F. HOFLACK, Ypres. en trés bon état. S'adresser en toute con fiance au Oarage Var» Eenaeme Agence Directe RENAULT Réparations Transports Déménagements 2- 4, chaussée de Poperinghe, Ypres. voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol AlcooF Creoline en. Cartjolineum LeyciTrhanolie Speciale Petrol voor Broeimachiienen. Jf gewaarborgd dé besfe.— 1 !i- Dixmudesteenièeg-,* 38 (Watermolen) YPER Tel. 446.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11