Provinciale Kiezingen van 4 December 1932. Tabel van de algemeene optelling der stemmen. Kiesdistrict YPER I s Kanton Ypejr s le Bureel Kant0n.lPas8chend.aele Kanton Wervick TOTALEN 4646 2288 e s 49 io3i i9f 3 245 7 3 1 347 i5 3 24 56 3 3 6 -2 7 3og 35 14 i5 7 .1 9 1 _i6og. 5 o. i55g 38 2 3 1 7 9 2 g5 7 1 2 6o5 41 19 23 5 8 15.15; 62. 1453. Z ;425 56 .3 - -4 i5 I "499 17 l3 1 1 3 - Hf f67. 36 4 2 2 1 *?5'. 9 3 ,5 in 6 •357 - ijl 558 "56 1-C2 47 7 3 'iqo' "7 11 I 63q 34 3 - <po. 48' 3 10 1 302 35 7 -i5>o 47 i523 3 2 5 371 i3 i5 ic 8 7 t 4 385 38 io3 5 i3 1534 - 47 38 143 3 1 138 7 1 56 5g5 17 24 i3 9 H.igQ4 42^_ 11.571 340 173 '7 7 15 83 4 8t 6 6 7 4 7 4o38 153 85 7 97 7 I i 958 32 23 i 3o 11 20 3g 1 17 i5 116 I 6 1 I gt)5 34 2 I 3 5 -1 I 5. 1 38 i3 99 3 4 I- I 1863 66 '797 444 54 - 1 I i3. 1 4[ 77 25 1 537 36 33 21 5 4 1 I I I 42 1736 11 r I I 1 423 3 I I 4 4 i5 17 37 9 59 33 1^31 72 4 1 17 13 215 3 1 23 5 539 11 6 2 19 7t t I t;i66r 49 1612 97 4 1 31 4 6 9 1 c 5 7 32 3 i5 8 5 '4 5g I -I f" 1496 3o 94 4 1 3i 431 14 9 I 253 4 5 i3 7 465 i5 i5 I 7 78 I I "6t i55o 1 r I '9 371 23 I 143 4 4 3 13 25 4 65 1 2 21 5 649 43 25 I 1:6 2052 76 38 4 2 ic 65 18 24 75 2g3i 21 I I 1994. 1157 r 2033 340 '7 7 1979 5 83 10 4 886 74 7 4 4038 153 85 7 97 7 22 l f 1863 1797 444 54 1 1 :66 i3 4' 25 1 537 36 33 215 4 1 r 215 25 i 2o52 38 4 K 65 75 293 91 332 7r 4 2i i63 '9 4-97 87 53 4 i (5 3o 25 75 6 374 3go 32t 5'7 489 11 3 25 Getal Brieven LIJST 1 (Nationalisten) LIJST 2 (Socialisten) LIJST 3 (LibcrsT n) LIJST A (Kalholi ken) Opttem ing sbiiretlen cn afdeelingen waarvan de Hemmen door deze bur eeltn Opgenomen worden. r a. r v O fes •£P «ij *^3 g O T3 c <D E 4~> CL O •V 5 O K a Q 5 O -S «O Q c V 6 tv 4-» </J CL O w a a k vJ r r r .60 o v- br •Vè 1° r s 03 ■VJ C OJ E E u 4-J tn CL O r K r V» V) R O S °a 1 00 00 c O E <u V) a o bi 00 R 8 O 0 O Q V Q 2! 3' 4' 5' 6® 7" 8* 9® ,r fc »s 1 15 26 2 2^ 20 :3._ 24 ii *4:- 1* - 24 55 iê r ï- .fiZ—Z 19-°4- J8~ 7!W42 - fo; 8 -1 25 L 22' L-9 —2 13.'.— f4 1* Bureel J 4—1. j 2e ~2 3 'Totaal voor het kanton 1' 2' 3e 4- 5 Bureel 1 -£ 12 - 14 2 6 - 7 3;- 10 - .8 4 - 9 - J5< 5-13—11 f» i' .Totaal ~voor hit kanton k Samenv. per kanton; Zgetal Afdeelingen Kanton Yper 20$ Passchendaele 1 4: Wervick D ^15® «- 45 812 1403 8909 I LIJST 3 (Communisten.) 4) E E 1/ tn CL O Vi <3 K CQ r <3 Vi -« K 43 482 O O t080 16 2 16 90 10 i i 27 29 6 ii 2 2 io3i 1007 222 i 196 18 96 i i 2 i 401 j 276 i 2 10 6- - 220 -rr 8 ■2 - 120 i -r". 20 28 10 A1 112 - «9jt i - ê-r r 27 18 27 22 6 3 ■:-&7 2 1(8 8 18 24 12 18 88? - 210 24 2 i 148 10 102 i 12 2 ii i .399 29 1 1 i i 16 i i 1487 424 - 2 i i i 10 3 2933 16 1979 72 io 72 274 266 22 0 926 140 8 12 r— 267 10 871 24 126 21 270 8 10 18 16 266 - 18 10 1778 186 8 22 181 2 7 717 6 - 1464; 40 r 8' 18 273 591 16 1466 - 16 16 rr 200 20 - 2 2 2 616 18 8010 7795 2 21 82 72 qc 46 33 j 3 2 2 423 173 16 72 6 7 274 266 66 16 i 77 18 10 i i 8010 7795 - 649 43 2 116 76 2 18 24 21 82 72 21 46 3 i 2 2 i 21867 ■5 4026 437 214 18 '24 161 j4_ -v 2028 82 8 261 2 2 Getal kopstemmen en stemmen op naam4838 Algemeen tgtaaal der geldige stemmen 21163 Kiesdeeler 2ii63 5 4232 Toegekende zeTels Lijst 1 Kiescijfer Kiesieeler ("4838 423a) 1 zetel, 6c6 overblijvende stemmen. Lijst 2 (4646 4232) 1 zetel, 414 overblijvende stemmen. Lijst 3 (2:88 4232) o zetel. Lijst 4 (8909 4232) 2 zetels,: 445 overblijvende stemmen, jr- -Lijst 5 (482 4232) o zetel. AANMERKINGEN De Kiesdeeler is het algemeen totaal der geldige stemmen gedeeld door het getal te kiezen raadsleden. - Het Kiescijfer is het getal uitgebrachte kopstemmen De-; Opnemingsbureelen tellen de stemmen op van 'de volgende stefribureelen Kanton Yper ie Bureel optellende t Yp>er i5 Gheluvelt 26 Zuydschote. 2e Bureel- optellende 2 Vper 23 Voormezeele 20 Sint Jan. 3e Bureel optellende 3 Yper 21 Vlamertinghe I ix Böesingho. 4e Bureel optellende 4 Yper 17 Langemarck II 24 Woesten. 5 Vper 16 Langemarck I. 6 Yper 19 Poelcapelle 5e Bureel optellende 6® Bureel optellende 18 Oostvleteren. 7e Bureel optellende 10 Bixschote. 8e Bureel optellende 22 Vlamertinghe II. 7 Yper 12 Brielen - 8 Yper 25 Zillebeke 9' Bureel optellende g Becelaere i3 Dickelusch 14 Elverdinghe. Kanton Passchendaele I' Bureel optellende 1 Passchendaele I 4 Zonnebeke II. 2e Bureel optillende 2 Passchendaele II 3 Zonnebeke I. Kanton Wervick le Bureel optellende 1 Wervick 12 Gheluwe II plus het getal stemmen op naam eever lijst. 14 Houth.m. 2e Bureel optellende 2 Wervick 6 Neer-Wais ten 7 Komen I. 3® Bureel optellende 3 Weivick - 10 Komen IV 8 Komen II. 4e Bureel optellende 4 Wervick 9 Komen III i5 Zantvoorde. 5e Bureel optellende 5 Wervick i3 Hollebeke li Gheluwe I.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2