Provinciale Kiezingen van 4 December 1932 - Kiesdistrict Poperinghe Een VU LP EN koopt men in vertrouwen ter Drukkerij DUMORTIER, 34, Boterstraat, 34, Yper. 3 Getal Brieven LIJST 1 (Nationalisten) LIJST 2 (Socialisten) LIJST 3 (Liberalen) LIJST 4 (Katholieken) .«0 <o cc: e E •5 b E E LD O td hi -J 509 51 9 5 665 6 Getal kopstemmen en stemmen op naam 2740 Algemeen totaal der-geldige stemmen 12112 Kiesdeeler I2ti2 Toegekende zetels Lijst i Kiescijfer Kiesdeeler (2740: 4037) 0 o zetel. Lijs'c 4 (5g25 4037) 1 zetel, 1088 overblijvende stemmen De opnemingsbureelen tellen de stemmen op van volgende stembureelen 3e Bureel optellende 3 Poperinghe (Dewancker René tot Leroy Camiel) 6 Reninghelst en 7 Westouter. 1916 1531 5925 3 4037. zetel. Lijst 2 (1916: 4037) o zetel. Lijst 3 (i53r 4037) c® Bureel optellende 2e Bureel optellende 3® Bureel optellende 4® Bureel optellende i' Bureel optellende 2® Bureel optellende 3 Kètnmel 10 Wulverghem en 9 Waasten II; 1 Rousbrugge 5 Watou II en 4 Watou I. 2 Crombeke 3 Proven en 6 Westvleteren. Kiescijfer: Kiesdistrict Yper Nationalisten 4888 Socialisten 4646 Liberalen 2288 Katholieken S909 Communisten 482 Poperinghe: 2740 1916 i53i 5g25 TOTALEN Getal zetels rechtstreeks toegekend Kiesdistrict Yper Nationalisten 1 Socialisten 1 Liberalen Katholieken 2 Com. 7578 6562 Kiesdistrict Yper Nationalisten 1 Socialisten 1 Poperinghe 14834 Katholieken 2 1 TOTALEN 1 1 3 5 zetels. Nog-te verdeelen zetels 8 5 is 3 zetels, waarvan 1 in het kiesdistrict Yper en 2 in het kiesdistrict Poperinghe. f Aanvullende verdeeling Kiescijfer Nationalisten Kiescijfer Socialisten Kiescijfer Lib. Kiescijfer Katholieken Kiescijfer Comm. Kiesdistricten Yper en Poperinghe 7578 2 is 3789 6562 2 is 3281 14834 4 is 3joS 7578 3 is 2526 6562 3 is 2187 14884 5 is 2966 Quotiënten Nationalisten 3789 (ie zetel) Katholieken 3708 (2® zetel)Socialisten 3281 (3e zetel). Zetels toegekend bij aanvullende verdeeling i zetel aan de Nationalisten 1 zetel aan de Socialisten 1 zetel aan de Katholieken. Aanduiding der kiesdistricten waar de tot een groep verbonden lijsten den aanvullenden zetel bekomen 1 Kiesdistrict Poperinghe Nationalisten 2740 Kiesdistrict Yper Nationalisten 60& Overblijvende stemmen Socialisten 1916 Katholieken 445 Katholieken 1088 Socialisten 414 De aanvullende zetel der Katholieken komt toe aan het kiesdistrict Poperinghe. De De Nationalisten Socialisten Katholieken Nationalisten Katholieken Nationalisten Socialisten Bestuurlijk Arrondissement Yp.er Kiesdistrict Yper 1 Nationalist 2 Werkelijke gekozenen MM. Vermeulen id. Mahieu en Minnekeer id. Seys en Lommez Kiesdistrict Poperinghe I Werkelijke gekozenen MM. Six Poperinghe. Yper, daar het kiesdistrict Poperinghe reeds het volle getal zetels bèkomt. - GEKOZENEN, Socialisten 2 Katholieken Plaatsvervangende MM, Maes en Devroe id. Bonnet, Bourgeois en Fernagiit id. Bostyn, Delva en Decour. Nationalist 2 Katholieken Plaatsvervangende MM. Deconincb en Demarey id. Ganne. id. Lepoutre en Lefebvre De liberalen met 38tg stemmen, dus meer dan het quotient, bekomen door iedere partij, toegelaten tot de bijkomende verdeelin'g der zetels, kwamen niet in aanmerking voor de berekening dezer verdeeling, daar zij in geen der beidé kiesdistricten, een getal stem men hebben bekomen, gelijk aan 66 van den bepaalden kiesdeeler. .T".De communisten, welke alleer. werden voorgedragen in het kiesdistrict Yper, kwamen om denzelfden reden niet in aanmerking. Opnemingsbureelen en ajdeelingen waarvan de stemmen door deze •5 8 S1 emmen s O V. <3 emmen 8 g VJ Q 04 S: <l) O •Va «O c V la V. w 8 -O K bureelen opgenomen werden. Kanton Poperinghe O >3 ui O. O CO O u Q S Q J— C/3 O, O <u C3 X s Q U) O Kt Q ;-M J— 'ji Cl. O -A. s. vj <1 O 1* Bureel 1 5 1365 36 1329 204 7 2 7 221 8 227- 45 3 21 48 14 1 1 CM N 1358 42 1316 211 14 4 5 231 15 203 61 1 474 26 71 12 3' 3 - 6 - 7 1720 47 1673 497 30 17 5 160 4 2 122 31 1 1 730 13 Totaal voor het kanton 4443 125 4318 912 51 23 17 612 27 1 2 552 137 1 1713 60 170 35 Kanton Meessen 8' - 1® Bureel l 7 8 1440 39 1401 70 8 7 389 7 38 10 148 1 18 16 498 178 7 2® 2 5 x- 953 18 935 i06 5 7 1 85 3 265 3 65 387 7 1 3! 3 - 10 9 1009 18 991 176 4 15 188 8 2 9 58 1 8 4 388 124 4 ..2 4® 4 - 11 6 1733 61 1672 387 14 64 1 366 6 26 4 104 2 11 6 604 67 7 3 Totaal voor het kanton 5135 136 4999 739 31 93 2 1028 24 66 23 575" 13 102 26 1877 376 18 6 Kanton Rousbrugge 1® Bureel 1 5-4 1478 26 1452 515 22 4 2 52 2 I 46 13 i. 674 20 13 88 2® 2 3 - 6 1363 20 1343 290 32 6 1 69 9 52 8 1 21 31 158. Totaal voor het kanton 2841 46 2795 805 54 10 3 121 ll 1 98 21 1 1339 41 44 246 Simenvtiging pir Kanton Gitil Ifdetlinptn Kanton Poperinghe 7 4443 125 4318 912 51 23 17 612 27 1 2 552 137 5 1 1713 60 170 35 Meessen 11 5135 136 4999 739 31 93 2 1028 24 66 23 575 13 102 26 1877 376 18 Rousbrugge 6 2841 46 2795 805 54 10 3 121 11 1 98 21 1 1339 41 44 246 l TOTALEN 24 12419 307 12112 2456 136 126 22 1761 62 63 25 1225 171 108 27 4929 477 232 287 Getal stemmen op naam 284 155 306 996 Kanton Poperinghe 1® Bureel optellende t Poperinghe (Ackaert Honoré tot D'Alleine Alidoor) en 5 Poperinghe (Sohier Jules tot Zijde Maurits). 2e Bureel optellende 2 Poperinghe (D'Alleine Camiel tot Dewan cker Nestor) en 4 Poperinghe (Leroy Marcel tot Sohier Jules). Kanton Meessen 1 Meessen - 7 Ploegsteert II en 8 Waasten I! 2 Dranoutre 5 Westnieüwkerke. 4 Locre n Wytschaete en 6 Ploegsteert L - Kanton Rousbrugge Bestuurlijk Arrondissement Yper. Kiesdistricten Yper en Poperinghe (Kantons Yper Passchendaele Wervick. Poperinghe-Meessen-Rousbrugge) 482

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3