LACANTE Bonneterie - JAVA - Breiwerken Al OTTE dühanieeuw HUIS "IDÉAL (EASSIC" BLOEM - GRANEN - ZADEN Gebroeders ROSSEY Sureau et de Poeha Electrische Toepassingen ADIO Kaai, YP£R - Tel. 243 BORSTPILLEN VERBAUWEN Voor Uwe Portretten mono poeders^;::::: 4 17, Rijsselstraat, YPER Verlichting - Lusters - Drijfkracht Komt luisteren naar het nieuw toestel «630A» - !\osU'loo7,t> demonstratie - PW UPS R. LACANTE MELASSE en alle VEEVOEDERS HENNEVOEDERS, gemengeld of afzonderlijk Bureel Zakagendas rjotob; HUIS WELKOM I TE KOOP' J commea d GhjCLuffag® Gérard Vandenberffhe-Vermeulen 23, Statiestraat, Yper. 23, Mue de la Gare, Ypres. VOOR UWE AANKOOPEN VAN WENDT U TOT HET HUIS Kunstglaswerk in koper en lood SCHILDERWERKEN Peintures - Décors - Vitraux - HOEST - VERKOUDHEID GRIEP BRONCHI ET - ASTHMA - INFLUENZA HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE René Fprrez - Baele'n Kolen ^Aardappelen Brandhout in hlokjes en gespleten Tel 121 i /A OFF1FFFI RADlO®k SEQVICEjiiê^S »AGEf1T5CHAP N° 122 mm <r\a peut, en effet, être installé dans toutes les habitations (pavilions ou appartements) f j»a ^?,pieccs, auxquelles il assure tres économiquement le maximum de confort et dhygiene. La Chaudière "IDEAL CLASSIC' n'exige jque deux chargemcnts par 24 heures et peut brüler anthracite, coke ou bois. Notice illustrée franco sur demande. 17, Rue de LILLE, YPRES Men kan er steeds verkrijgen alle soort breiarti kelen, zooals gilets, pull overs, klee deren, enz. Altijd laatste modellen. Beste hoedanig ieid. - Prijzen buiten alle concurrentie gezien alles in het huis zelf gemaakt wordt. Men maakt op maat. On y trouve toujours tous articles tricotés comme gilets, pull overs, robes, etc. Toujours les derniers modèles. Metlleure quaiité, Prix hors concurrence vu que tous les arti cles sont faits par la maison même. On travaille sur mesure. Gewaarborgd zuiver en aan voor dee lige prijzen 36, Veumesteenwe.j, 36 YPER Gewone ea Decoratie Genadige prijzen Trouwe bediening PRIX MODÉRÉS. AGENDAS DE WONDERBAAR GENEESMIDDEL tegen: en alle ziekten der luchtpijpen en der borst. Zij verzachten van den eersten dag en get^ zen volkomentlijk na enkele dagen. Aan dezen die bevangen zijn en 's nachts moeten boesten, geven zij rust en herstellende pour 1933 E IN V E IN T E 34, Rue au Beurre, 34 SEDERT 50 JAREN L genezen zij jaarlijks dulzende personen. PRIJS DE DOOS FR. 6'IN ALLE APOTHEKEN IJl Opgepast voor de namaaksels- Eischt wel U van uwen apotheker de' echte Borstpillen van Vergauwen. Zij alleen genezen. Weigert'alle andere borstpillen die de qaanjivan Vergau wen niet dragen. Depot: Apoth.VERGAUWEN, 160,Anspachl'aait, Brussel. - I -■ V;' wendt U tot het vermaard huis -- PHOTOGRAAF - 19, Tempelstmt, 19, Yper - Tel. 170 Begeeft zich ten huize voor alle photowerken. huwelijken en familiegroepen A l het werk is gewaarborgd.—Spoedige uitvoering 'Open op Zon- en wekedagen. worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste genèesheeren aanbevolen. De groote döo$;kost 12.00 en de kleine 7.00 fr Apotheek NOTREDAME, Poperinphn «n te Ypef bij de Apothekers SN O ECU VAN ROBAEYS én HOUTEKIER. v 37, Maarschalk Frenchlaan, 37 voor 1933 3 ie.; iag: 34, Boterstraat, 34 YPER (Bascule) i :»V i. £1' kan men aan zper geldige prijzen bekomen ïo

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7