Radio ZENITH KUNSTGLASWERK Nouvel An 1933 - Faites une Surprise D JAM MA GROOT BAL Achetez un Roste Edmond STEVENS - PATTOU Fils Kleine Aankondigingen Royal Regal Danses Modernes Maken van allerhande Kleederen en -Mantels demande Monsieur actif Te hu een A louer de suite Seffens te huren Te huren Schoon Huis A louer M AIS ON TE HUREN Atelier louer Werkhuis te huren Schoon Woonhuis Te huren of te koopen Verlang te koopen On demande a acheter Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP TE KOOP Te koop per occasie A vend re par suite de départ Schoone Moto Gillet A vend re Auto Overland ESSEX - 6 cylindres A vend re Tracteur Chenard Hsnai n&miKArfli Canarie Vogels Te koop Autom. Piano-Orgel Te koop Moto F. N. A vendre, cause de départ Citroen Cf, comme neuve Velos comme neufs Camille ROSSEY 7 ZENIT 3 bat le marché. Nos nombreuses références en sont la preuve. G. DERYCKE - Ypres Jufvrouw DE VOS Mei Nieuwjaar, 1" Januari Bon Chauffeur-Mécanicien Sociéte Lielge a'Assuranc.8 Vie Incendie Accidents Allerschoonste PostKaarten te hoop ter Drukkerij DUMORTIER. Onmiddellijk le pochten MAISON DE UENT1ER Le Royal Amer et Ie Bitter Zigomar AUTOMOBIEL-OLIE RU ROIL,, Minerale Oliën en Vetten Roumeensche Naphte "AV1ATIC" Kleine Kolonnestoof Godin Specialiteit voor Glasschildering vraagt RMUM Damandez une dénonstration gratuit a a la Maison 9, F lace Vanden Peereboom, YPRES. .OSTITES A.IV JN O IN CB S 2800 F.'. 3 ans de garantie. 18. Rue de Poperinghe Tél. 2S0 Le proft sseur de Danses Mr. JULIO de ■Courtrai, se fait uci plaisir de communiquer aux families d'Vpres qu'il vi.eedra chaque se- <maine tc.us les Mercredis, donner des legons ;pariicu'ières entre g et 20 heures, a l'Hótel Excelsior, Grand'Place. Pour iendez vous écrire M. Julio 3. Quai de Gand, Courtrai, -ou se piéseuter a Id-tócel le Mercredi. Dp Lessen voor Snijden >en A1 aaien voor Juffrouwen zijn hernomen bij 14, RijselstraatYPER Me D'HONT, wonende Hondstraat, 24, ïbeveelt zich aan het geacht publiek voor het Alle soort herst 1 ingen wo den ook aanvaard. iti LaPIERL's Zaal met appelsienenregen. Hike üame krijgt een surprise. cherche place chf-z particulier. Adresse au bureau du journal. et de toute honoraollité, désireux de se pré- parer a devenir Inspecteur Kégional. - Adr. demandes a la Direction, 4, rue de la Limite, Bruxelles. (II n'y a rien a verser) - Drie oog*meubelde Kamers Zich wenden Sl.rchihuissti aat, 21, Yper. Bel Appartement, 3 pLcts, eau, gaz et ..électricité S'adr. 7, ïue de Stuers, Ypr;s. Schoon Appartement, 3 plaatsen, water, gas en electriek. - Zich wenden de Stuers straat, 7, Yper. water, gas, elect, en hoi, Lombaardstraat, Nr 47. - Zich wenden Statiestraat, 17. Rue des Riches Claires. S'adresser même rue, N° 20, Ypres. Renteoiershuis en Handel, huis met groote ingangspoort en magazijnen,kunnende dienen als garage. Voor inlichtingen zich wenden Rijsselstraat, 37, Yper. Rue du Quai, N° 12. Kaaistraat, Nr 12. met lusthof en tuinland, dienslig voor kieken- kweekerij, groot i5 aren 74#ca. 42 ma., met garage, te YPER, langs de nieuwe straat lei dende van den steenweg van Veurne naar de Auguitinestraat, dragende Nr43. Eertijds gebruikt door Juf. Angeline Brisart en thans door h Desramault. Zich wenden ten bureele van dit weekblad. Schoone VILLA met hennekweekerij en 5ooo meters grond, gelegen Augustinen- straat, 25, Yper. 1 of 2 gemeten GROND, omtrek Yper, langs steenweg, met of zonder gebouwen. Adres ten bureele. centre ville ou environs gare Remeltre off.es au bureau du journal. bij R. De Bruyn, 27, Bruggesteenw»g. Yper Het berg see/ie f een zware poort op riggels twee peerdenbakken. Aires bureel van 't blad. Verlakte cuisinière, kolonnestoof en kin- dervoituur Adies ten bureel/. Jolie salie a manger chêne foncé, style Nor mand cuisine laqué blanc, neuve piano, bois noyer quelques o'bjets d'art, marbre, saxe et bronze quelques pièces argent électrolux nouveau, tic etc S'adresser rue des Chiens, 27, i' sonnerie. ont toujour s été el resten! les mellleup» des 4PÉRITIFS Sport 35o cc., model ig3i, volledig uitgerust, met elektr. verlichting en klaxon (magneto- dinamo), snelheidsmeter en alle toebehoorten, zoo goed als nieuw, TE KOOP bij P. Catry, 65, Pennestraat, Yper, aan zeer voord, prijs. Tcrpédo, bon état. 99. Rue de Lille, E/V. conduite inlérieure en bon état A VENDRE d'occasion. Pour essai F. HOFLACK, Vpres. avec remorque, 10 tonnes, état neuf. Grandes facilités de paiement. Ve.uve BEYGUE, Pois, Comines. voor aile Mac'tienen en Moto en Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie Speciale Petrol voor Broeimachienen' gewaarborgd de beste. Dixmudesteenweg. 38 (Watermolen) V P E R Tel. 446 Schoone gele Saxons Beste Zangers 50 fr. en 75 fr. 74, Veurnesteenweg, Yper. in goeden s.aat Zich wenden bij Fl. Mail Iiard, In de Kilo», Capronstraat, Yper. te koop aan voordeeligen prijs.Adr. t. bur. Tourirg model 3i, 35o cc., ballon banden, in zeer goeden staat. Prijs 3400 fr. Zich wenden Meeuenstraat,.42, Yper. 15, Avenue Mafréchal French, Ypres. IN KOPER EN LOOD aan zeer voordeelige prijzen ;fl Hondstraat, 40 - YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11