DE LA VOITURE LA PLUS VEN DUE DANS LE MONDE ENTIER SERA PRESENTE SOUS PEU CESAR MOTTRIE JÏ(eRR^ LE MODELE (HFVROLETi NIEUWS NIEUWS Me,le Céline LOUAGE Jufvrouw Céline LOUAGE Gediplomeerde Vroedvrouw G E N E R A L MOTORS CONTINENTAL S. A 30, BOULEVARD MALOU Tél. 149 Ypres Te koop aan spotprijzen KuiscNi kinnet ie 3 dagen - Verten kinei de 8 dagen Bijhuis: E. Joos, Dizmudestraat,51 Accoucheuse diplomée 5, Rue Basse, YPRES in de «Ypersche Meubelfabriek» in likwidatie, Basculestraat, Yper 1) Prachtige Slaapkamers in eikenhout, 1* keus, bestaande uit groote kleerkas, lava bo met drie spiegels, bed met ressortbak en nachttafel, aan den prijs van 1520 frank. 2) Slaapkamers in eiken hout, 1' keus, bestaande uit groote kleerkas, toilette met spiegel, linnenkast en bed met ressortbak, aan dien prijs van 1675 fr- Komt zien en gij zult overtuigd zijn. Open vanaf 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. WERKHUIZEN Verwerij - Bleekerij Nieuwkuischen Gl&cage Américain 40 Bijhuizen ROUW IN 24 UREN a l'honneur de porter a la connaissance de la population qu'a partir de ce jour elle exerce sa profession. S, Neerstraat - YPER heeft de eer de bevo'king ter kennis te bren gen dat zij van heden af haar beroep uitoefent.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12