woud Camille TYTOAT Yeinturerie KOENTGE Dumortier Blomme L'ARSENAL AU MIMOSA Stoomververij De wagen die thans opgang maakt 32, Maarschalk Frenchlaan, YPER - Tel. 89 Distillerie du Royal Hmer Vins Liqueurs de 1" choix LES LA IN ES DE Blanstiissage a neuf - Nettoyage a sec Nieuwwasschen - Droogkuisshen van allen aan) presenteert een zijn 6 P. K. tegen den O Pr* prijs van FILATURE DE L'ARSENAL, S AYPRES 19, Tempelstraat, Yper Dépót chez Mel,c DOMICENT ,21, rue Courte de Thourout, Ypres van BRUGGE Bijhuis bij Mej. DOMICENT 21. Korte Thouroutstraat, Yper; mm Type Princesse ^gemakkelijke plaatsen 7,5 liter per 100 km. 85 km. per uur 4 hydrau lische remmen 4 hydraulische schokbrekers Moderne lijn Volmaakt comfort- Ideale wegvastheid— Bliksemsnel optrekken Facultatief vrij wiel Eenige Agent voor de omstreken van Yper DE BRUGES (82 484, Bd E. Bockstael - BRUIELLES (II* K«tr.) F&vorisez 1'Industrie Bslge Bevoordeeiig! de Belgische en emplcyanf Nijverheid en gebruikt Elks sont eafièremc-nt fuferi- Zij zijn g a n s c h in België quées en Belgique, vervaardigd, Et tont IRRÉTEÉCISSABLES Zij KRIMPEN MET IN et GRAND TEINT. en veranderen niet van Kleur. Waarom Omdat... Omdat Omdat... Omdat... 3£oaars BiOjOBe Ten titel van Reklaam Permanenten met doom Huls Bollaert - Degraeve 1 V FIAT 508 Geen enkel automobiel abriek was er tot hiertoe in geslaagd een zoo mooien wagen te bouwen, dien morgen iedereen zal koopen dezen die reeds een zwaren wagen bezitten, omdat, op ioo steeds dure reizen er go zijn welke het aangenamer zou zijn schier gratis te kunnen doen met het type Princesse dezen die rog geen wagen bezitten, omdat zij, mits een geringe uitgave, hun levensdroom kunnen vervullen eindelijk eens een bedrijfs en plezierwagen te bezitten, die de handteekening draagt van een der grootste automobiel fabrieken der wertld. MAISON FONDÉE EN 184O Féléphone 26.10.84 l£s23 C. Chèq Post. 3899] GROS ET DËMt-GROS AGENT POUR LES FLANDRES M- V' Maurice DUMORTIER Chaossée de Furnes, Ypres (Hoekje) GRANDES SPÉCIALITÉS Véritable Cassis de Dijon (Liqueur) Crème de Cassis de Dijon (Non Liqueur' Amer Lion Royal Amer Oxygénée (Dumortier Blomme) Oude Beste Klare et Fine Champagne Maisoa Sirops pur Fruits et pur Sucre MONOPOLES Schiedam Henkes, Rotterdam Cognac Delville C" Demandez-les a votre fournisseur. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen La maison ne vend [ras aux parti- leveraar. culiers. Het huis verkoopt riet aan biizonderen. Demanoez Prix - Courant Détaillé geven de kleederen en mantels van 't Huis MIMOSA aan allen zoo groote voldoening de coupe goed is de modellen wel bestudeerd zijn zij afgemaakt zijn door goede naaister s en niet door leermeisjes zij gewaarborgd zijn ineers'e kwaliteit van stof. Vraagt onze Ceremonie- en Rouwkleederen en Mantels Pouw in 12 uren. Met gelijke kwaliteit concurrentie onmogelijk Magazijn open op Zondag en feestdagen. van 50 Fr. te beginnen Goede uitslag Verzorgd werk 45. Maloulaan, YPER. Vraagt rendez vous. Telefoon 498. Exécution rapide et soignée Deuii en 24 heures Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren Tél. 325 1 tr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7