-I AUG. BONT Salon de Coiffure Qérard Saijette Wijveken mono poeders Julien Rossey-Devos Jonckhsere-Buthoy Les Etabl. RADIO-FLANDRE, Ypres, Menin, Mouscron Horlogen-, Juweel- Brilwinke! Pour votre Permanente Y P E R Le Compressif Be Compressif INLANDSCH Prix complet seulement 3200 fr. a de Stuersstraat, 25, YPER S OH I LD ER WE RKEN BEENHOUWiL. IJ Bevrozen Vleesch Alle soorten CHARCUTERIE. Tél. Ypres 324 C. Chèques 318.12 Tél Menin 480 vous invitent a essayer un des deux appareils ci dessous I oici ie Fameiix... Void nne i S1ERA Type 200 1033 tr P> 3 tr nouveauté a n e "A X 3 Schotme heus Diamanten Attention, Madame au prix de 75 f anc$, allez en toute conüance et avec toute garantie au 27, Rue au Semre, 27, YFRES La Maison qui execute les plus BELLES PERWANENTES |Q, Groote Markt HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN. GRIPPE GEWONE DECORATIE I 36, Veurnesteenweg, YPER Glas op maat - Verfwaren Tempelstraai. Yper Bouilli 6 8 10 fr. de kilo 16 18 20 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo Reglement van Pi ijshamp in 'l BIEDER a 7 O t/j 02 t— 02 03 00 33 2 CD 03 Cf" CD -J O Q- P CD NOTEZ RIEN CECI Avant d'acheter votre Poste de T. S. F. demandez surtout le prix du jeu de lampes de rem placement, vous serez stupéfaits Six lampes Européennes vous c< üteront 900 fr. Hui lampes Brunswick 392 fr. a «C x tv 3 «o» 3" N O *0 O 3 3 3 as «s K Grandes et Petites Ondes. Prix complet seulement 2395 franCS« Aussi en stock: *faj<*stic, Philips, Cl r»s> etc Komt zien naar de Uitstalling van het Huis •Genadige prijzen. Ter trouwe bedienn Een maal klaat keert men terue. Tél. 288 «orden aanstonds gestild en atnj 1e voornaamste eeneesheeren a; NOUVEAU Le seul modèle qui réduit sans contrainte organique. Het eenige model dat vermindert zonder den i minsten lichaamsdvvang. Rayon spécial de Corsets, Ceintures, Basques, Soutien-gorge, etc. Volledige sorteering in BuikbandenBasken Borsthouders, enz. «orden aanstonds gestild en altijd genezen dooi Ot Onschadelijk vooi de maag en dooi 1e voornaamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12 00 en de kleine 7.00 fr. Xpotheek NOTREDAME, Poperingh zn te Yper bij de Apothekers SNOECE VAN ROBAEYS en HOUTEK1ER Gediplomeerde Schilder Daar ook te verkrijgen Alle soorten behangpapieren, toile cirée, balatum, matten, bedtapijten, sponsen, zeemvellen, enz. aan de genadigste prijzen. EERSTE KWALITEIT Ook te bekomen te bekomen ter Drukkerij DU MORTIER 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 13