Zware TAILLIE Schoons MEUBELS HYPOTHEEKKAS EEN WOONHUIS TAILLIE in rameien TAILLIE op stam Eiken Plantsoenen. EEN WOONHUIS DE HERBERG DE HERBERG BOUWGROND Le Royal Amer et le Bitter Zigomar West - Vïaamsche KRIJGSKERKHOVEN Almanach de Liége Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping VENDITIE van Openbare Verkooping 't Burgonds Kruis 't Grijs Peerd Op Dinsdag 21 Januari 1036 VENDITIE van Openbare Verkooping Op Maandag 3 Februari 1936 2 Depositokas op zicht- en op termijn Grondpandobligaf-iën Leeningen op eerste hypotheek M. A. BOONE, RljSELSTRAAT, 146 pour 1936 en vente au bureau de ce journal 34, rue au Beurre, 34. Maandag 20 Januari 1936 in éénen zitdag, van te BIXSCHOTE Dinsdag 21 Januari 1936 Vrijdag 31 Januari 1936 T E BOESINGHE Maandag 3 Februari 1936 te WOUMEN, in 't Beluik van t Kasteel Ongeveer 60 Koopen Groot 4 Ha. 46 aren 59 ca. te Oost-Nieuwkerke. Ingesteld 212.500 fr. met 1 Ha. 31 aren 95 ca. Zaailand te Oost-Nieuwkerke Ingesteld 93.700 fr. in. met 46 aren 61 ca. Zaailand te Rumbeke Ingesteld 47.600 fr. in eiken hout te Moorslede op Maandag 27 Januari 1936 van 500 vkm. schoonen te Passchendaele EENIGE ZITDAG ONT TOUJOURS ÉTÉ ET RESTENT LES MEILLEURS DES APERITIFS. BERICHTEN De Bestuurder der militaire gebouwen van West Vlaanderen heeft de eer kenbaar te ma ken aan de aanpalende eigenaars der gron den gelegen rond het britsch krijgskerkhof Bridge House te Langemarck, sectie F, n° 904b, dat er, ingevolge de voorschriften van art. 41 van het landelijk wetboek van 7 October 1886, op negentienden Maart ig36, om 9 uur 3o, zal overgegaan worden tot de afpaling der gronden van gezegd kerkhof. De Restuurder der militaire gebouwen van West-Vlaanderen heeft de eer kenbaar te ma ken aan de aanpalende eigenaars der gronden gelegen rond het duitsch krijgskerkhof Mo len te Gheluwe, sectie C, n° io5gf, dat er, ingevolge de voorschriften van art. 41 van het landelijk wetboek van 7 October if-86, op vier en twintigsten Maart ig36, om 9 uur 3o, zal overgegaan worden tot de afpaling der gronden van gezegd kerkhof. De Bestuurder der militaire gebouwen van West Vlranderen heeft de eer kenbaar te ma ken aan de aanpalende eigenaars der gron den gelegen rond het britsch krijgskerkhof Cenirnt House» te Laaitemarck, sectie H, n® 2-6d. dat er, ingevolge de voorschriften van art. 41 van het landelijk wetboek van 7 October 1886, op zes en twintigsten Maart ig36. om g uur 3o, zal overgegaan worden tot de afpaling der gronden van gezegd kerkhof. De Bestuurder der militaire gebouwen van West Vlaanderen heeft de eer kenbaar te ma ken aan de aanpalende eigenaars der gron den gelegen rond het duitsch krijgskerkhof Boelenberg v° 2 te Gheluwe, sectie C, n° 254b, dat er, ingevolge de voorschriften van art. 41 van het landelijk wetboek van 7 October 1886, op een en dertigsten Maart ig36, om 9 uur 3o, zal overgegaan worden tot de afpaling der gronden van gezegd kerkhof. Naamlooze Vennootschap, gesticht in 1911. Zetel BRUGGE, Moerstraat, 19 Beheerraad Baron Raymond PECSTEEN, eigenaar, Ruddervoorde, Voorzitter. Joseph VAN DER MERSCH, advokaat, Yper, Onder voorzitter. Joseph SCHRAMME, advokaat, Brugge Jean VAN CAILLIE, notaris, Brugge. Baron Karl van CALOEN, eigenaar, Lophem. Ferdinand JANSSENS de BISTHOVEN, eigenaar, Brugge. Ridder Amédée van OUTRYVE D'YDEWALLE. eige naar, St Andries. Collegie der Commissarissen Ernest IWEINS d'EECKHOUTTE, eigenaar, Brielen- bij-Yper. Paul DEWITTE, eigenaar, Dadizeele. Louis DE DETURWAERDER, beheerder, Veurne. Bestuurder Marcel WYSEUR, Doctor in de Rechten, Brugge. Vertegenwoordiger voor Yper en Omstreken Vertegenw. voor Poperinghe M. Urbain DELBO Notarisklerk, Duinkerkestraat, 31, Poperinghe. Vertegenwoordiger voor Zonnebeke Bin Noël de VINCK, Eigenaar, Villa Zonnedaele. Kantoor van den Notaris De Tavernler te Langemarck. —o om 2 uur en half stipt namiddag, te LANGEMARCK, Plaats, in den Hert, bij M. Henri Milleville, met gerieven, schuur, serre, hennekot, en 8o aren i3 ca. land, staande en gelegen langs de Gravier genaamd Broeckwegstraat Gebruikt door den verkooper M. Camille Beauprez, tot veertien dagen na den overslag. Kantoren van de Notarissen Maes te Jixmude en De Tavernler te Langemarck. om i uur namiddag, te MERCKEM, wijk Vrijbosch, niet ver der Melane, in de bosschen van Madame Van Beneden VAN li Koopen SO Koopen en SO Koopen Vergadering aan koop Betaling, na de venditie, in de herberg RUI3SEN Kantoren van de Notarissen De Tavernler te Langemarck en Van Eecke te Poperinghe. te 2 uur namiddag, te YPER, in het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2' Kanton Yper VAN met afhankelijkheden en 7 aren 92 ca. bebouwden grond, erf en hof ter Westzijde van den steenweg naar Yper, nabij de Dorpplaats. Bewoond door M. Houck. Kantoren van de Notarissen Delahaye te Woumen en Proof te Brugge. om één uur juist namiddag, Alles comptant te betalen. Studie van den Notaris Jules Vervisch te Moorslede. VAN I. - EENE 8CIIOOIVE In pachte van Demonie tot i Oct. 1937. Langs den steenweg. In pacht van Dekemel tot 1 Oct. 1937. Steenweg naar Rolleghem. In pachte van wed. Commeene, zonder pachtvoorwaarden. om 2 uur stipt namiddag, ter herberg 'T BURGONDS KRUIS te OOST-NIEUWKERKE. Studie van den Notaris •Jules Vervlscfl te Moorslede. Uit oorzaak van vertrek. ten huize van J. REUSE, Dadizeelestraat, om g uur 's morgens. - MET GEREED GELD. - Studie van den Notaris •Jules Vervlsch te Moorslede. gelegen langs den steenweg van Moorslede statie naar Passchendaele. ZONDER PACHT. om 2 uur namiddag, ter herberg De Duive bij wed. Edmond Markey te PASSCHENDAELE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 10